asyan.org
добавить свой файл
1
Про подання звітності до Пенсійного фонду платником, який не веде фінансово-господарську діяльність
Згідно із п.4 ч.2 ст.6 Закону України від 08.07.2010 №2464 VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі Закон) платники єдиного внеску зхобов'язані подати звітність до територіального органу Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом.

Статус платника єдиного внеску згідно із п.1 ч.1 ст.4 Закону набувають підприємства, установи та організації, їншї юридичні особи,утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності,виду діяльності та господарювання, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб за умов, якщо вони:

  • використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (еонтракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

  • мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

За відсутності хоча б однієї із зазначених умов, юридичні особи не мають обов'язку щодо подання щомісячної звітності до органів Пенсійного фонду.

Щодо того, коли фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності набувають статусу платника єдиного внеску, то фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, п.4 ч.1 ст.4 Закону визначені платниками єдиного внеску.

Зазначені особи зобов'язані подавати річний звіт незалежно від того, чи вели вони підприємницьку діяльність в звітному році.

За порушення норм законодавства щодо формування та подання звітності про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до платників згідно із Законом органи Пенсійного фонду застосовують штрафні санкції.

Відповідно до п.4 ч.11ст.25 Закону за неподання, подання не за встановленою формою звітності накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

Крім того, згідно із ч.1 ст.26 Закону посадові особи платників єдиного внеску (юридичні особи та фізичні особи- суб'єкти підприємницької діяльності з найманими працівниками) несутьадміністративну відповідальність за неподання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, а також за подання недостовірних відомостей, що використовуються в державному реєстрі, інших відомостей, передбачених Законом.

На виконання вищезазначених норм законодавства, Пенсійним фондом України на початку травня поточного року заборонено реєструвати «нульові звіти» для звіту «Додаток 4»в підсистемі «Звернення».

У разі неведення фінансово-господарської діяльності платник єдиного внеску щоквартально інформуєпро цей факт Управління листом,який необхідно зберігати в особовій справі платника. На підставі листів, спеціалісти відділів обліку надходження платежів в картці реєстрації платника в ОССВ2 в полі «стан фінансових відносин» зазначають:

- для юридичних осіб –«не ведуть фінансово-господарської діяльності»;

- для фізичних осіб –« не займаються фінансово-підприємницькою діяльністю».