asyan.org
добавить свой файл
1


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт. Великий Бурлук
від 21 вересня 2011 року № 302
Про затвердження Програми розвитку

сфери побутового обслуговування населення

Великобурлуцького району на 2011-2015 роки
З метою забезпечення подальшого розвитку сфери побутового обслуговування населення району, збільшення обсягів послуг, наближення об’єктів побуту до місць проживання та трудової діяльності громадян, підвищення якості та культури обслуговування, відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 28.03.2011 №127 «Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2011-2015 роки та Перспективного плану розвитку мережі підприємств побутового обслуговування населення області на 2011-2015 роки», керуючись статтями 6 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Програму розвитку сфери побутового обслуговування населення району на 2011-2015 роки (далі – Програма), що додається.

2. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад розробити аналогічні заходи у відповідності до повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Управлінням та відділам районної державної адміністрації забезпечити виконання основних завдань Програми.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Нестайко Т.О.

Голова районної державної

адміністрації В. КРИНИЧАНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від 21 вересня 2011 року № 302

ПРОГРАМА

^ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОГО РАЙОНУ

НА 2011-2015 РОКИ


Великий Бурлук

2011 рік
З М І С ТВступ


3

I. Мета програми


3

ІІ. Характеристика стану розвитку сфери побутового обслуговування населення Великобурлуцького району

3ІІІ. Основні завдання з розвитку сфери побутового обслуговування району на 2011-2015 роки

5^ IV. Забезпечення виконання основних завдань

6


В С Т У П
Програма розвитку сфери побутового обслуговування населення Великобурлуцького району на 2011 – 2015 роки (далі – Програма) розроблена управлінням економіки районної державної адміністрації на підставі положень Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2010р. № 27-VI, рішення обласної ради від 17.02.2011р. № 76-VI „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2011 рік”, Регіональної програми розвитку сфери побутового обслуговування населення Харківської області на 2011 – 2015 роки та інших нормативних актів, які регулюють діяльність у сфері побутового обслуговування населення, а також фактичного стану розвитку цієї сфери.
Програма є комплексом заходів, спрямованих на виконання пріоритетних завдань і вирішення питань щодо реалізації державної політики у сфері розвитку побутового обслуговування населення.
Програма є довгостроковою і реалізується на підприємствах побуту всіх форм власності.
І. Мета Програми
Метою Програми є:

- аналіз сучасного стану розвитку сфери побутових послуг району;

- аналіз проблем, пов'язаних із діяльністю сфери побутових послуг та суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у цій сфері;

- формування основних пріоритетних напрямів розвитку сфери побутових послуг в районі, завдань для органів місцевої влади та заходів, реалізація яких забезпечить вирішення існуючих проблем та створення умов для розвитку сфери побуту, задоволення попиту населення в різноманітних послугах, поліпшення якості послуг та обслуговування замовників, створення умов для продуктивної зайнятості, надання підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в галузі побутового обслуговування населення.
ІІ. Характеристика стану розвитку сфери побутового обслуговування населення Великобурлуцького району
Протягом 2006-2010 років райдержадміністрацією проводилася відповідна робота щодо вжиття заходів по виконанню розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 22 березня 2006 року № 168 “Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2006-2010 роки та Перспективного плану розвитку мережі підприємств побуту”.

Станом на 01.07.2011 року в районі функціонує 43 об’єкти побутової мережі. Усього за період з 2006 по 2010 роки мережа об’єктів побуту в районі збільшились на 18 одиниць, або на 42 %. А з початку 2011 року спостерігається тенденція до зниження кількості об’єктів побуту.
^ Розвиток мережі побуту по видам послуг

за 2006 – перше півріччя 2011 року


з/п

Види послуг

Кількість об’єктів побуту

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.07.2011

1.
^

Ремонт взуття


3

4

1

5

4

3

3

2.

Ремонт і пошив одягу

1

6

6

5

6

5

4

3.

Послуги перукарень

10

11

11

14

12

14

13

4.

Послуги лазень

0

0

0

0

0

0

0

5.

Послуги пралень

0

0

0

0

0

0

0

6.

Ремонт телерадіоапаратури

4

8

9

9

7

7

7

7.

Ремонт годинників

1

1

1

3

3

1

1

8.

Ремонт складної побутової техніки

4

6

5

5

4

4

3

9.

Фотопослуги

1

3

6

5

3

4

5

10.

Послуги хімчистки

0

0

0

0

0

0

0

11.

Інші види послуг

5

6

8

9

8

9

7Всього

29

45

47

55

47

47

43


Найбільше поширення в районі набули такі види побутових послуг, як перукарські (30%), ремонт телерадіоапаратури (16 %), фотопослуги (11,5%), ремонт і пошив одягу (9,5%).

Статистичні дані щодо обсягу реалізації побутових послуг містять в собі лише інформацію про послуги, які реалізовані підприємствами – юридичними особами. Всі об’єкти побутової мережі району належать фізичним особам – підприємцям.
Разом з цим в галузі побутового обслуговування населення існує ряд проблем, які потребують вирішення:

- потенціал сфери побутового обслуговування населення району не є достатнім для задоволення потреб територіальних громад. Наявна мережа не дозволяє споживачам отримувати послуги за місцем проживання (основна частина об’єктів побутового обслуговування знаходяться в районному центрі);

- сільські населенні пункти району не мають мінімального асортименту соціально необхідними видів послуг – перукарень, ремонту взуття, годинників, телерадіоапаратури, складної побутової техніки, ремонту і пошиву одягу та інші;

- для сфери послуг залишається типовим низький рівень якості обслуговування без надання гарантій. Кваліфікація значної частини фахівців не відповідає вимогам ринкових умов;

- значні обсяги побутових послуг знаходяться у тіньовому секторі економіки.

ІІІ. Основні завдання з розвитку сфери побутового обслуговування району

на 2011-2015 роки
Основними завданнями для структурних підрозділів райдержадміністрації (у межах компетенції) та виконавчих органів місцевого самоврядування щодо розвитку сфери побутового обслуговування району на період 2011 –2015 років є сприяння :

- задоволенню потреб населення в отриманні соціально-необхідних побутових послуг;

- створенню умов для наближення об’єктів побутового обслуговування населення до місць проживання та трудової діяльності громадян;

- поширенню практики впровадження у віддалених населених пунктах району виїзних форм обслуговування мешканців;

- розвитку конкурентного середовища у сфері побутового обслуговування;

- створенню умов для скорочення тіньового сектора у сфері побутового обслуговування населення;

- підвищенню іміджу робітничих професій у сфері побутового обслуговування;

- збільшенню мережі підприємств побутового обслуговування населення в районі.
^ Перспективний план розвитку сфери побутових послуг

на 2011-2015 роки по Великобурлуцькому району
^ Види послуг

Планується відкрити об’єктів побуту у 2011-2015р.

В тому числі по роках


2011р.


2012р.


2013р.


2014р.


2015р.

Ремонт і пошив одягу

-

-

-

-

-

-

Послуги перукарень

2

-

-

1

-

1

Послуги лазень

-

-

-

-

-

-

Послуги пралень

-

-

-

-

-

-

Ремонт теле-радіоапаратури

1

-

1

-

-

-

Ремонт годинників

-

-

-

-

-

-

Ремонт складної побутової техніки

1

-

-

-

1

-

Фотопослуги

1

1

-

-

-

-

Послуги хімчистки

-

-

-

-

-

-

Інші

2

-

-

-

1

1

^ Всього

об’єктів побуту

7

1

1

1

2

2


^ IV. Забезпечення виконання основних завдань
Фінансове забезпечення виконання основних завдань здійснюватиметься за рахунок :

  • забезпечення підтримки підприємств і підприємців, що надають побутові послуги, у першу чергу тих, хто займається пільговим обслуговуванням малозабезпечених верств населення та учасників Великої Вітчизняної війни, шляхом надання пільг при оренді приміщень, зниження ставки єдиного податку тощо;

  • залучення коштів суб'єктів підприємницької діяльності;

  • фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва у сфері побутового обслуговування.

Реалізація Програми не передбачає фінансування з державного або місцевого бюджету.

Виконання основних завдань Програми передбачає використання можливостей районного центру зайнятості щодо підготовки та перепідготовки висококваліфікованих кадрів для сфери побутового обслуговування.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
Андрущенко