asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"


Наказ Державного комітету статистики України
від 26 жовтня 2009 року N 404

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2009 р. за N 1212/17228

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (далі - Інструкція), що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 15 січня 2010 року наказ Держкомстату від 24.12.2007 N 467 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-ПВ (термінова, піврічна) "Звіт про використання робочого часу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.2008 за N 15/14706.

5. Цей наказ набирає чинності з 15 січня 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

^ Заступник Міністра праці та
соціальної політики України 

 
В. Онищук 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 26 жовтня 2009 р. N 404

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2009 р. за N 1212/17228


^

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"

I. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (далі - форма N 1-ПВ (квартальна)).

1.2. Подання форми N 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників).

Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (далі - підприємства), що звітують за формою N 1-ПВ (квартальна), визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.

1.3. В адресній частині форми N 1-ПВ (квартальна) зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт.

Підприємство, що заповнює форму N 1-ПВ (квартальна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

1.4. Підставою для складання звіту за формою N 1-ПВ (квартальна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені чинним законодавством.

1.5. Визначення показників форми N 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.6. Однойменні показники, що містяться у формі N 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) (додається).следующая страница >>