asyan.org
добавить свой файл
1
Про документи про освіту та вчені звання

ПОСТАНОВА

Кабінету Міністрів України

від 12 листопада 1997 р. № 1260

(витяг)

Зміни тексту: ПКМ № 615 19.04.1999

ПКМ № 562 28.03.2000

ПКМ № 300 28.03.2001

ПКМ № 979 09.08.2001

ПКМ № 419 31.03.2004

ПКМ № 66 04.02.2009

Відповідно до Закону України "Про освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік і зразки документів* про освіту та вчені звання, що додаються.

2. Установити, що:

бланки документів про освіту та вчені звання є документами суворої звітності, крім бланків академічної довідки, Похвального листа, Похвальної грамоти;

(абзац змінено: ПКМ № 419 31.03.2004)

документи про освіту за що виготовляються на основі фотокомп'ютерних технологій видаються випускникам, що закінчили повний курс навчання у державних навчальних закладах та закладах освіти недержавної форми власності, акредитованих у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти";

(абзац змінено: ПКМ № 562 28.03.2000)

особам, які під час навчання у професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного рівня та вищих навчальних закладах І–II рівнів акредитації одержали повну загальну середню освіту, можуть видаватися за їх бажанням також атестати про повну загальну середню освіту;

(абзац у новій редакції: ПКМ № 562 28.03.2000)

випускникам закладів освіти, що направляються для роботи на морському транспорті, видаються дипломи українською і англійською мовами;

виготовлення документів про освіту та вчені звання здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також власних (спеціальних) коштів навчальних закладів.

(пункт доповнено абзацом: ПКМ № 562 28.03.2000)

При цьому вартість виготовлення документів про освіту та вчені звання не повинна перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(пункт доповнено абзацом: ПКМ № 562 28.03.2000;

абзац змінено: ПКМ 66 04.02.2009)

3. Міністерству освіти:

затвердити у двомісячний термін описи документів про освіту та вчені звання і визначити порядок їх видачі та обліку;

*** (абзац виключено: ПКМ № 562 28.03.2000)

затвердити графік переходу закладів освіти на видачу документів про освіту нових зразків, погодивши їх у відповідних випадках з міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні заклади освіти;

розробити і затвердити порядок списання документів про освіту старих зразків, що залишилися невикористаними;

разом з Міністерством закордонних справ визначити порядок визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту та вчені звання іноземних держав.

  1. Установити, що документи про освіту та вчені звання, видані раніше уповноваженими закладами освіти та органами виконавчої влади, є дійсними й обміну не підлягають.

  2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. № 1058 "Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні";

постанову Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. № 704 "Про підвищення захисту документів про освіту";

постанову Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1997 р. № 354 "Про внесення змін і доповнень до переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. № 1058".

Перший віце-прем'єр-міністр України

А. Голубченко

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 листопада 1997 р. № 1260

^ Перелік документів про освіту і вчені звання в Україні

Свідоцтво про базову загальну середню освіту

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою

Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту

Свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку)

Атестат про повну загальну середню освіту

Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні")

(позиція у новій редакції: ПКМ № 419 31.03.2004)

Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні")

(позиція у новій редакції: ПКМ № 419 31.03.2004)

Додаток до атестата про повну загальну середню освіту

Похвальний лист

Похвальна грамота

Диплом кваліфікованого робітника

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою

Додаток до диплома кваліфікованого робітника

Диплом молодшого спеціаліста

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою

Диплом молодшого спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації)

Диплом молодшого спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації)

Диплом бакалавра

Диплом бакалавра з відзнакою

Диплом бакалавра (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом бакалавра з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом спеціаліста

Диплом спеціаліста з відзнакою

Диплом спеціаліста (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом спеціаліста з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом спеціаліста (про перепідготовку без присвоєння кваліфікації)

Диплом спеціаліста (про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації)

Диплом магістра

Диплом майстра з відзнакою

Диплом магістра (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Диплом магістра з відзнакою (для іноземних громадян, які закінчили вищий заклад освіти України)

Додаток до диплома про вищу освіту

Академічна довідка

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Свідоцтво про закінчення аспірантури

Свідоцтво про закінчення докторантури

Атестат доцента

Атестат професора

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

(перелік доповнено позицією: ПКМ № 562 28.03.2000;

позицію змінено: ПКМ № 979 09.08.2001)

Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

(перелік доповнено позицією: ПКМ № 979 09.08.2001)

Диплом кваліфікованого робітника (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)

(перелік доповнено позицією: ПКМ №979 09.08.2001)

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)

(перелік доповнено позицією: ПКМ № 979 09.08.2001)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (випускникам, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті)

(перелік доповнено позицією: ПКМ № 979 09.08.2001)

Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів)

(перелік доповнено позицією: ПКМ № 979 09.08.2001)