asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8

сумський національний аграрний університетОХТИРСЬКИЙ коледж СНАУ


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з навчальної дисципліни «Газові мережі та устаткування»На тему: «Газопостачання населеного пункту»

Виконав студент: Безкоровайний В.М.

Перевірив викладач: Кошель Н.Ю.2012

Склад проекту

1 Загальна частина


1.1 Вступ

1.2 Вихідні дані

1.3 Опис проектованих об’єктів

1.4 Основні технічні характеристики встановлених газових приладів

1.4.1 Технічні характеристики побутової газової плити

1.4.2 Технічні характеристики опалювального газового котла

1.4.3 Технічні характеристики газового лічильника

2 Розрахунково-технічна частина


2.1 Загальні положення по підрахунках витрат газу

2.2 Розрахунок газопостачання

2.2.1 Визначення кількості жителів

2.2.2 Витрати газу на комунально-побутові потреби

2.2.3 Витрати газу на потреби теплопостачання

2.2.4 Витрати газу на потреби промислових підприємств

2.2.5 Розрахункові витрати

^ 2.3 Система газопостачання

2.3.1 Вибір і обґрунтування систем газопостачання та регулятора тиску

2.4 Гідравлічний розрахунок газопроводів

2.4.1 Газопроводи середнього тиску

2.4.2 Газопроводи низького тиску

^ 2.5 Газопостачання житлового будинку

2.5.1 Визначення витрат газу

2.5.2 Гідравлічний розрахунок газопроводів

2.6 Підбір обладнання ГРПБ

2.7 Облаштування траси газопроводу

2.8 Колодязі. Варіанти їх виконання, особливості конструкції

3 Охорона навколишнього середовища

3.1 Питання екологічної безпеки при експлуатації побутових газових приладів


4 Графічна частина


Лист 1 Генеральний план населеного пункту М 1:5000 з нанесенням

газопроводів і об’єктів газопостачання.

Розрахункові схеми газопроводів середнього і

низького тисків М 1:5000

Експлікація.

Лист 2 План газопостачання житлового будинку М 1:50

Аксонометрична схема внутрішньобудинкових газопроводів.

Специфікація. Експлікація приміщень.

Висновок

Література
ОХТИРСЬКИЙ коледж СНАУ
ЗАВДАННЯ

для виконання курсового проекту з курсу

Газові мережі та устаткування”

Студенту III курсу 33групи

^ Безкоровайному Володимиру Миколайовичу
Тема проекту: “Газопостачання населеного пункту”
Вихідні дані:
Джерело газопостачання – ГРС


^ Склад газу: CH4 = 86,5 % , C2H6 = 6,5 % , C3H8 = 2,6 % , C4H10 = 1,7 %,

C5H12 = 0,10 %, N2 = 2,0 %, CO2 = 0,6 %.

Тиск в точці підключення – 400 кПаСтупінь охоплення міських споживачів газопостачанням:

приготування їжі – ^ 100%

місцеве гаряче водопостачання: 100%

комунально-побутові споживачі: механізована пральня – 60%, лазня – 63 %, хлібозавод – 88 %, лікарня – 97 %, підприємство громадського харчування – 45 %.

промислові підприємства: молокозавод Q1 = 12 МВт, текстильна фабрика – Q2= 7 МВт.
Внутрішнє газопостачання житлового будинку – п’ятиповерхового


В квартирі встановлюються:

  • ПГ-4 „Дружківка ”

  • Котел двофункційний «Данко»

  • Газовий лічильник ”GALLUS 2000-U“^ ОБ’ЄМ ПРОЕКТУВАННЯ


Розрахунково-пояснювальна записка – 47 сторінок
Графічна частина – 2 аркуші

Дата видачі __________________________________
Термін виконання __________________________________
Керівник курсового проекту ____________ А.А.Сопітько
Затверджено на засіданні циклової комісії газових дисциплін.
Протокол № __1____від « » серпня 2012р.
Голова циклової комісії _______________Н.В.Більченко


Зміст


1 Загальна частина ……………………………………………………...


1.1 Вступ……………………………………………………………………..

1.2 Вихідні дані……………………………………………………………...

1.3 Опис проектованих об’єктів…………………………………………....

1.4 Технічна характеристика встановлених газових приладів……...

1.4.1 Технічна характеристика побутової газової плити…………………...

1.4.2 Технічна характеристика опалювального газового котла……………

1.4.3 Технічна характеристика газового лічильника………………………..следующая страница >>