asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – „Мистецтво”

напрям підготовки “Фотомистецтво”
Пояснювальна записка


Екзамен з фаху „Фотомистецтво” складають абітурієнти, що вступають на напрям „Фотомистецтво”, спеціалізація – „фотохудожник”.

На даний напрям приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та певні навички з фаху.

Екзамен з фаху оцінюється за 100-бальною шкалою, оцінки оголошуються після закінчення іспиту.
Вимоги до складання екзамену зі спеціалізації

Фотохудожник”

Екзамен складається з двох турів впродовж одного дня.

І тур – перевірка природних даних абітурієнта щодо обраної професії.

Абітурієнт має показати власні фотороботи. До фоторобіт мають бути додані негативи.

Обов’язкове роз’яснення щодо обраної експозиції.

Абітурієнт має знати головні параметри фотографічного процесу: об’єктива (світлосила, фокусна відстань, формат знімка, співвідношення діафрагми і витримки, тощо).

ІІ тур – теоретична частина екзамену (тестування), де виявляється:

 • загальний культурний рівень абітурієнта;

 • знання творчості класиків світового та вітчизняного фотомистецтва, кіно-телемистецтва;

 • наскільки обґрунтований є вибір абітурієнтом фаху „Фотохудожник”.

Предметна комісія оцінює знання абітурієнта за даними вимогами.

В разі невиконання або відмови від виконання однієї з частин (чи її складових) іспиту з фаху, або користування довідниковими матеріалами, взаємного користування між абітурієнтами – оцінка абітурієнта знижується.

Рекомендована література

 1. Абрамов Н. Дзиґа Вертов.

 2. Авдеев А.Д. Происхождение театра. – Л.; М., 1954

 3. Анри Вартанов. Эстетика фотографии. – www.foto-art.land.ru

 4. Аристарко Г. Історія теорій кіно. – М.: Искусство, 1966

 5. Аристотель. Поетика. – Л.; М., 1962

 6. Арнхейм Р. Кіно як мистецтво. – М., 1960

 7. Багіров Е., Кацев І. Телебачення ХХ сторіччя.

 8. Балаш Б., Кино. Становление и сущность нового искусства. – М.: Искусство, 1968

 9. Беляев И. Спектакль без актёра

 10. Виготський Л. Психологія мистецтв. – М.: Искусство, 1965

 11. Від задуму до фільму: Сб. статей. – М.: БПСИ, 1963

 12. Вказівки продюсерам «Бі-Бі-Сі», «Інтерньюз» – К.

 13. Вопросы кинопроизводства: Сб. ВГИК. – 1992

 14. Гулига А. Мистецтво у вік науки

 15. Дзиґа Вертов. Статті, щоденники, задуми. – М.: Искусство, 1966

 16. Довженко О. Твори у 5 т. – К.: Дніпро, 1983

 17. Документальное кино – вчера, сегодня, завтра: Сб. – 1992

 18. Дробашенко С. Простор экранного документа. – М., 1986

 19. Дробашенко С. Феномен достоверности

 20. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве

 21. Емелин В. Телевидение: стиль и образ постмодерна. – http://emeline.narod.ru/TV

 22. Ждан В. Специфіка кінообразу. – М.: Искусство, 1965

 23. Загданський Є. Від думки до образу. – К.: Мистецтво, 1990

 24. Изволов Н. Что такое кадр?

 25. Іл'єнко Ю. Парадігма кіно

 26. Історія радянського драматичного театру.

 27. Казин А. Проблемы жанра в современном киноискусстве

 28. Кино: Энциклопедический словарь

 29. Кинопроизводство: Сб. ст. – М.: ВГИК, 1988

 30. Кісін В. Режисура як мистецтво і професия

 31. Клейман Н. Кадр как ячейка мотажа

 32. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т. – Л., 1986

 33. Корнієнко І.С. Про кіномистецтво. – К.: Мистецтво, 1985

 34. Кракауэр З. Природа фильма

 35. Крючечников Н. Композиция фильма

 36. Кулешов Л.В. Искусство кино: Собрание сочинений в 3-х т. – М.: Искусство, 1987

 37. Ленгфорд М. Построение кадра

 38. Лингрен Э. Искусство кино

 39. Лотман Ю, Цивьян Ю. Диалог с экраном – Т.: “АРКО”, 1994

 40. Мартен М. Язык кино

 41. Мачерет А.В. Художественные течения в советском кино. – М.: Искусство, 1983

 42. Мащенко І. Телебачення України. – Т.1.

 43. Меллер В. Режиссура телевидения: Сб ст. – М.: ВГИК, 1972-79. – Вып.1-2.

 44. Немирович-Данченко Вл. Театральное наследие. – Т.2.

 45. Нечай О. Основы киноискусства

 46. Образцов С. Эстафета искусств

 47. От замысла к фильму: Сб.

 48. Правда кино и киноправда: Сб.

 49. Пудовкин В. Вибрані твори – М.: Искусство, 1955

 50. Рабігер М. Документальне кіно

 51. Рейсц К. Техника киномонтажа

 52. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре – М.: ВГИК, 1973

 53. Ромм М. Собрание сочинений в 3-х томах. – 1963

 54. Рошаль Л. За кадрами правды

 55. Рошаль Л. Світ і гра. – М., 1973

 56. Саппак В. Телевидение и мы

 57. Скуратівський В. Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя. – К., 1997-98

 58. Соціальна психологія особистості: Збірник

 59. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве

 60. Станиславский К.С. Собрание сочинений в восьми томах – М.: Искусство, 1954

 61. Тарковский А.А. Лекции по режиссуре // Искусство кино. – 1990. – №10

 62. Творчий телевізійний менеджмент

 63. Телевізійний репортаж: Практичний посібник для професіоналів. – К., 1998

 64. Техника кино и телевидения: Сб. ВГИК. – М., 1994

 65. Трауберг Л.З. Избранные произведения в 2-х т. – М.: Искусство, 1988

 66. Український драматичний театр: Т. 1. – К.: Наукова думка, 1967

 67. Уолтер Р. Основы сценарного мастерства

 68. Уроки Александра Довженко. – К.: Мистецтво, 1982

 69. Фельдман Я., Курский Л. Техника и технология фотосъёмки

 70. Франк Г. Карта Птоломея. – М.: Искусство, 1975

 71. Франк Г. Шесть бесед о звуке. – М., 1971

 72. Фрейлих С. Драматургия экрана

 73. Фрейлих С. Теория кино

 74. Харузина В.И. Примитивные формы драматического искусства // Етнографія. – М., 1927. – № 2

 75. Шкловский В. За 40 лет. – М.: Искусство, 1965

 76. Шкловський В. Тетива. – М.: Советский писатель, 1970

 77. Шкляревський Г.Я., Терещенко Ю.М. Режисура. Морфологія і синтаксис екранних мистецтв: Учбовий посібник

 78. Штернберг Л .Я. Первобытная религия. – Л., 1936

 79. Эйзенштейн С.М., Избранные статьи – М.: Искусство, 1956

 80. Эйзенштейн С.М., Собрание сочинений в 6 т. – М.: Искусство, 1971

 81. Юткевич С.И. Собрание сочинений в 3-х т. – М.: Искусство, 1990