asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
ПРОГРАМА

розвитку

інженерно-технічного факультету

Житомирського національного агроекологічного університету

на 2012 рік

ПІДСУМКИ


Реалізація стратегічних цілеЙ розвитку ФАКУЛЬТЕТУ механізації сільського господарства

Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 р.
Освіта


Показники

Заплано-вано

виконано

Показник виконанняПублікація навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - кількість, одиниць

в т.ч.

9

(8ВМ,1ТС)

4

-5 1. Фомін М.П., Богатиренко Р.С., Слюсаренко І.П. Вища математика у вправах і задачах для економістів. Ч.1.

1

1


 1. Івахненкова В.В., Журавльов В.П. Диференціальне та інтегральне числення. Практикум: навчальний посібник

1

1


 1. Деревянко Д.А., Малиновський А.С., Герук С.М. та інш. Безпека праці механізаторів с.-г. підприємств

1

0

-1 1. Кухарець С.М. (у співавторстві) Альтернативна енергетика. Навчальний посібник

1

1


 1. Сукманюк О.М., Герук С.М. та інш. Інженерний менеджмент. Навчальний посібник.
1

+1Публікація навчальних посібників без грифу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - кількість, одиниць

в т.ч.

16

(7ВМ,1ТС,1ПМО, 7МВ)

3


 1. Корнійчук О.Е., Журавльов В.П. Практикум з вищої математики для студентів факультету лісового господарства

1

0

-1 1. Фомін М.П., Богатиренко Р.С., Слюсаренко І.П. «Математика в економіці» Частина 1. Вища математика у вправах і задачах».

1

1


 1. Деревянко Д.А. Практикум з безпеки життєдіяльності на виробництві

1

0

-1 1. Пінкін А.А., Нездвецька І.В. Лабораторний практикум з фізики. Ч.2

1

1


 1. Мельник М.В., Ємець Б.В., Можаровський М.М., Поліщук О.С. Розрахунок механізмів двигунів.

1

0

-1 1. Грабар І.Г., Водяницький Г.П. Теорія і технологія наукових досліджень. Посібник для магістрів.

1

0

-1Публікація підручників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - кількість, одиниць

в т.ч.

1

0

-1 1. Мельник С.І., Муляр О.Д. та інш. Технологія виробництва продукції рослинництва. Лабораторний практикум

1

0

-1Публікація підручників без грифу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - кількість, одиниць

в т.ч.

-

-

-

-
Участь у розробці типових програм навчальних дисциплін, од. з них:

-

3

+3

-
 1. Інженерна екологія (Кравець Л.Г., Муляр О.Д. та інш.)
1

+1 1. Наскрізна програма практики (Мамчур В.А., Муляр О.Д., …..)
1

+1 1. Програма з дисципліни «МЕАСГ» для сп. «Агрономія»
1

+1Заключення договорів щодо створення філій кафедр на виробництві, од.

17

15

-2

4
Підготовка навчально-методичних комплексів дисциплін в електронному форматі, од.

13

13

-

6


Науково-дослідна робота


Показники

Заплано-вано

виконано

Показник виконанняЗахист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, од. в т.ч.

4

1

-3 1. Нездвецька І.В. Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів сушарки для сушіння цикорію кореневого.

1

0

-1 1. Тимків В.В. Обгрунтування параметрів комбінованого агрегату для приготування кормів на фермах ВРХ

1

0

-1 1. Мерцедін Г.Р. Основи створення плужних корпусів за вимогами агроумов Полісся

1

0

-1 1. Макарчук О.В. Управління інтеграцією технологічних та сервісних проектів

1

0

-1 1. Куликівський В.Л.

0

1

+1


Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, од. в т.ч.

1

0

-1 1. Журавльов В.П. Узагальнено-обернені оператори та нормально розв’язані задачі у банахових просторах

1

0

-1

следующая страница >>