asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток

до рішення

ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Від «20» 07. 2009 № 54/3
Програма раціонального й ефективного використання енергоресурсів та

запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську

на 2009 – 2010 роки

П А С П О РТ
1. Назва : Програма раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2009 – 2010 роки ( далі – Програма).
2. Підстава для розроблення : Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження» , виконуючи рішення Луганської міської ради від 24.12. 2008 р. № 46/3 «Про хід виконання Програми раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006 – 2010 роки».
3. Розробник Програми : Управління економіки Луганської міської ради.
4. Співрозробники Програми : Управління житлово – комунального господарства Луганської міської ради, управління освіти Луганської міської ради, управління охорони здоров’я Луганської міської ради, управління культури Луганської міської ради, луганське міське комунальне підприємство «Теплокомуненерго», міське комунальне підприємство «Луганськ-Сервіс-Плюс», міське комунальне підприємство «Благоустрій «Жовтневого району», міське комунальне підприємство «Жилсервіс», комунальне підприємство «Стандарт-Луганськ», приватне підприємство «Теплоремонт», приватне підприємство «Луганьбудсервіс», управління Луганської міської ради з питань екологічної безпеки м. Луганська.
5. Відповідальний виконавець Програми : заступник Луганського міського голови, голова міської комісії з питань контролю за споживанням підприємствами, організаціями та установами, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Луганська, енергоресурсів та води Шатохін С.Ю.
6. Виконавці : Управління житлово – комунального господарства Луганської міської ради, управління освіти Луганської міської ради, управління охорони здоров’я Луганської міської ради, управління культури Луганської міської ради, луганське міське комунальне підприємство «Теплокомуненерго», міське комунальне підприємство «Луганськ-Сервіс-Плюс», міське комунальне підприємство «Благоустрій «Жовтневого району», міське комунальне підприємство «Жилсервіс», комунальне підприємство «Стандарт-Луганськ», приватне підприємство «Теплоремонт», приватне підприємство «Луганьбудсервіс», управління Луганської міської ради з питань екологічної безпеки м. Луганська.
7. Термін реалізації Програми: 2009 – 2010 роки.
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: Державний бюджет України, обласний бюджет, міський бюджет, районні в місті Луганську бюджети на відповідний рік. Крім того, інші кошти.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього - 103,7 млн.грн. , у тому числі:

кошти державного бюджету - 53,3 млн.грн.;

кошти обласного бюджету - 5,0 млн.грн.;

кошти міського бюджету - 14,1 млн.грн.;

інші кошти - 31,3 млн.грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Рішенням Луганської міської ради від 22.08.2006 року № 8/4 було затверджено Програму раціонального й ефективного використання енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій в місті Луганську на 2006 – 2010 роки , яка містить заходи, спрямовані на ефективне використання паливно – енергетичних, матеріальних і трудових ресурсів, підвищення ефективності та надійності функціонування інженерних систем життєзабезпечення міста, запровадження енергозберігаючих технологій, поліпшення якості послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат та їх вартості, розвитку інфраструктури міста. З моменту прийняття вказаного рішення відбулися певні зміни в політиці енергозбереження: постійні коливання цін на енергоносії негативно впливають на економічний стан як підприємств-постачальників енергоносіїв, так і споживачів, відсутність фінансового капіталу, необхідного для здійснення заходів енергозбереження, потреба в значних інвестиціях, прийняття нових законодавчих актів на державному рівні, відбулися зміни в організаційній системі холодного питного водопостачання та водовідведення у м. Луганську. Перелічені фактори викликають потребу в перегляді деяких заходів Програми в бік їх адаптації до вимог часу та діючого законодавства. Виходячи з цього, Програма потребує внесення змін щодо перегляду заходів з енергозбереження, посилення контролю за ефективністю та результативністю їх виконання.

^ 3. Визначення мети Програми.
Головною метою Програми є забезпечення проведення ефективної цілеспрямованої діяльності по організації і координації дій у сфері енергозбереження, а також розробка та впровадження заходів, спрямованих на ефективне використання паливно – енергетичних, матеріальних і трудових ресурсів, підвищення ефективності та надійності функціонування інженерних систем життєзабезпечення міста, запровадження енергозберігаючих технологій, поліпшення якості послуг, з одночасним зниженням нераціональних витрат та їх вартості, розвитку інфраструктури міста Луганська.

^ 4. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT – аналіз).


Сильні сторони (S )

Слабкі сторони ( W )

- наявність державної програми з енергозбереження;

- зниження рівня енергоємності;

- зниження рівня втрат енергоносіїв;

- зменшення витрат міського бюджету та районних в місті Луганську бюджетів на енергоносії;

- економія власних коштів підприємств;

- забезпечення надійного та якісного енергопостачання підприємств міста.

- негативний вплив економічної та фінансової кризи;

- обмеженість фінансових можливостей міського та районних в місті Луганську бюджетів;

- відсутність стимулів до зниження енерговитрат;

- відсутність стабільної державної політики енергозбереження;

- постійне зростання цін на енергоносії.

Можливості ( O )

Загрози ( T )

- утримання кредитів та грантів на реалізацію проектів та програм з енергозбереження в міжнародних та закордонних банках та фондах на пільгових умовах;

- зниження собівартості житлово – комунальних послуг;

- покращення якості послуг;

- покращення умов перебування в закладах освіти та охорони здоров’я.


- виконання тільки маловитратних та швидкоокупних заходів та проектів;

- повне невиконання заходів із-за відсутності зацікавленості.


^ 5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування; строки та етапи виконання.

На території міста Луганська провідним теплопостачальним підприємством являється ЛМКП «Теплокомуненерго». Основними споживачами послуг теплопостачання цього підприємства є населення ( 80 відсотків). Сумарна потужність 128 котелень, що знаходяться на балансі підприємства становить 1304 Гкал/год, приєднане навантаження – 772,3 Гкал/год. Фізичний знос котелень на теперішній час становить більше 59 відсотків. У схему теплозабезпечення міста Луганська цим підприємством входять 40 центральних теплових пунктів та 3 насосні станції, в яких здебільше експлуатується малоефективне обладнання.

Серйозною проблемою на підприємстві є незадовільний стан теплотрас і теплових мереж через вичерпаний термін експлуатації . Цей факт являється причиною їх ненадійності і вкрай незадовільної теплоізоляції. В зв’язку з пріоритетною централізацією систем теплопостачання з використанням надпотужних джерел тепла і вкрай розгалужених схем теплових мереж із великими діаметрами і значною протяжністю трубопроводів, існує проблема з забезпеченням теплом споживачів значно віддалених від джерел тепла. На протяжних теплових мережах відбуваються втрати теплоносія і зниження температури, що погіршує тепловий режим у приміщеннях. Це обумовлює великі втрати тепла, а також суттєві економічні збитки внаслідок аварій та значних обсягів ремонтних робіт.

Довговічність теплових мереж можливо підвищити за рахунок впровадження прогресивних технологій, у тому числі використання попередньо ізольованих трубопроводів з пінополіуретановою ізоляцією в поліетиленовій оболонці. Це дасть можливість:

 • зменшити витрати тепла через теплоізоляцію в 2-3 рази;

 • зменшити на 80% пошкодження від зовнішньої корозії;

 • зменшити в 2-3 рази експлуатаційні витрати на обслуговування теплових мереж.

Існуюча теплова ізоляція теплових мереж, особливо у трубопроводах надземної прокладки, знаходиться у незадовільному стані. Теплова ізоляція в основному мінераловатна. У наслідок тривалої експлуатації , періодичного зволоження або намокання теплова ізоляція втрачає свою теплову ефективність.

Незадовільний стан теплової ізоляції призводить до значних втрат теплової енергії в навколишнє середовище, завдаючи збитки в сотні тисяч гривень на рік , що негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

Для суттєвого покращення ефективності роботи котелень, зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення якості послуг з теплопостачання пропонується проведення модернізації існуючих підвальних котелень, які обслуговують житлово-господарські споруди. Заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання, встановлення нових сучасних високоефективних котлоагрегатів, автоматизація роботи котелень дозволить знизити витрати газу не менш ніж на 25 % , а електроенергії до 35 %. Крім того, ураховуючи те, що робота котелень передбачається в автоматичному режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу, знижуються експлуатаційні витрати.

На теперішній час існує багато проблем по теплозабезпеченню Жовтневого району міста.

На котельні кв. Солнєчний, з шести встановлених котлів КСВа-3Г, чотири котли працювали на занижених параметрах по тиску й температурі, що постійно приводило до недогріву споживачів. В цілому фізичний знос котельні становив більше 80 %, що призводило до перевитрат електроенергії та природного газу, а коефіцієнт корисної дії котельні загалом не перевищував 65%. Газові пальники й автоматика були оснащені застарілими схемами, контрольними датчиками й приладами, які не давали змоги вести їх роботу й управління горіння в автоматичному режимі. Практично робота автоматики зводилася в основному до безпечної роботи котлоагрегату й не була направлена на вибір оптимального й економічного режиму горіння: витрати енергоносіїв котельні кв. Солнєчний до реконструкції складали 3434400(м3/рік) газу, 2246400(кВт/рік) електроенергії.

З метою поліпшення ситуації, яка склалася в Жовтневому районі міста , були розпочаті роботи в 2008 році з «Реконструкції і модернізації систем теплопостачання та гарячого водопостачання від котельні кв. Солнєчний з улаштуванням центральних теплових пунктів та індивідуальних теплових пунктів м. Луганська».

Загальні витрати за проектом складають 42,91 млн. гривень.

За період 2007-2008 років були виконані роботи з реконструкції котельні кв. Солнєчний, частини теплових мереж з улаштуванням ЦТП та ІТП на загальну суму 22,5 млн. гривень.

При реконструкції котельні встановлено чотири водогрійні котли типу VITOMAX 200WS фірми „VIESSMANN” (Німеччина) , які працюють під наддувом на окремі димові труби виробництва фірми „TARNAWA” (Польща). Крім того, використано сучасне теплотехнічне обладнання, насоси, засоби регулювання та запірну арматуру провідних європейський фірм (SWEP, GRUNDFOS, DANFOSS) та інші. При зміні теплових мереж застосована безканальна схема з використанням попередньоізольованих труб.

Однак, з 32км систем теплопостачання та гарячого водопостачання реконструйовано тільки 9км мереж, або 28% від загального обсягу, передбаченого проектом.

Для завершення робіт на об’єкті в цілому, у 2009 році необхідні асигнування у сумі 20,4 млн. гривень. Джерелом фінансування завершення робіт плануються кошти Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві та кошти міського бюджету.

Реалізація заходів з реконструкції об’єкту такого масштабу є першими і єдиними не тільки у місті Луганську, але й на території всієї Східної України.

Потребує реконструкції система теплозабезпечення по вул.Московській для більш комфортного перебування дітей в дитячому садку, школі, відвідувачів поліклініки та мешканців прилеглих житлових будинків.

Реконструкція системи передбачає локалізацію теплової схеми шляхом улаштування однієї локальної котельні потужністю 14 МВт на базі квартального енергетичного блоку (КЕТБ), який розташовано по вул. Московській. Прийняття цього рішення обумовлене зменшенням витрат на транспортування теплоносія та на експлуатацію і ремонт магістральних теплових мереж за рахунок скорочення їх протяжності, оскільки теплопостачання об’єктів вказаного мікрорайону здійснюється котельнею по вул. Володарського.

Крім того, для забезпечення безперебійного постачання гарячої води планується встановлення на КЕТБ та житлових будинках пластинчатих теплообмінників ТП-YS-04-004-1.38-05-001/01 потужністю 150 кВт/год.

Згідно проектно-кошторисної документації загальна вартість робіт складає 9667,064 тис. гривень.

Протягом 2007-2008 років виконання робіт на об’єкті склало 3363,7 тис. грн.. Виконані роботи по монтажу каркасу димової труби, земляні, будівельні роботи та придбано теплоенергетичне обладнання

У 2009 році управлінням житлово-комунального господарства Луганської міської ради укладено договір з Міністерством регіонального розвитку та будівництва на виконання функцій Замовника з реконструкції системи теплозабезпечення за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 6303,4 тис. грн. Згідно плану фінансування перші асигнування надійдуть у липні поточного року.
Котельні, які знаходяться в підвальній частині будівель, експлуатуються більше 50 років. Значна частина їх розташована безпосередньо під житловими приміщеннями, а також під приміщеннями навчальних кімнат, актових та спортивних залів. Встановлене котельне обладнання не відповідає сучасним вимогам нової стратегії енергозбереження , а також вибухо-пожежонебезпечне в експлуатації.

Діючими нормативно-правовими актами України подальша експлуатація таких котелень заборонена. Для забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців будівель з такими котельнями , а також для ефективного споживання енергоресурсів, зниження експлуатаційних витрат пропонується ліквідація підвальних котелень і будівництво нових автономних джерел теплопостачання з сучасним енергозберігаючим обладнанням без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

На котельнях підприємства використовується тепломеханічне устаткування з асинхронними двигунами , що працюють зі змінними навантаженнями із значними реактивними струмами, що приводить до погіршення роботи самого електроустаткування. До того ж енергоринком береться оплата за реактивну потужність.

Для поліпшення роботи електроустаткування , підвищення надійності його роботи й терміну служби , а також зменшення фінансових витрат на оплату реактивної потужності на окремих котельнях застосовуються нерегульовані статичні компенсатори, а на багатьох взагалі відсутні пристрої компенсації реактивних струмів.

Оснащення котелень підприємства пристроями автоматичної компенсації реактивної потужності забезпечить істотне зниження витрат на оплату за перетоки реактивної електроенергії, зниження витрат на оплату активної електроенергії.

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії повинна впроваджуватися на великих котельнях ЛМКП «Теплокомуненерго» відповідно до вимог «Правил користування електричною енергією» і Концепції побудови в умовах енергоринку.

Створення АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії) дасть можливість :

 • забезпечення оптимального режиму роботи електроустаткування;

 • зниження втрат електроенергії за рахунок підвищення точності й вірогідності обліку шляхом використання електронних лічильників класом точності – 0,5 (активна електроенергія) , скорочення часу збору й обробки даних шляхом автоматизації цих процесів;

 • забезпечення енергозбереження й підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом оперативного контролю навантаження й обліку енергоспоживання;

 • автоматизації процесів збору, обробки, контролю й зберігання даних про споживання / генерацію активної та реактивної електроенергії й потужності.

Оснащення котелень підприємства системами частотного регулювання електродвигунів дозволить забезпечити :

 • зменшення споживання електроенергії від 30 до 50% за рахунок формування оптимальних режимів роботи електроприводів;

 • ефективне автоматичне підтримання заданого параметру за рахунок зміни частоти обертів насосів, димососів, вентиляторів;

 • плавний пуск електродвигунів без механічних штовхань та перевантажень електричних мереж;

 • плавне і точне регулювання в широкому діапазоні частоти обертів;

 • підвищення терміну служби і надійності електрообладнання.

ЛМКП «Теплокомуненерго» розроблений техніко-економічний розрахунок щодо реконструкції та модернізації котельні по вул. А.Ліньова,89-а з впровадженням газифікації вугілля та когенераційної установки . Когенераційні установки успішно заміняють потребу в дешевій електричній та тепловій енергії . В якості палива використовуються різноманітні гази: природний, рудничний, супутний , піролізний , коксовий , факельний, біогаз, гази хімічної промисловості, полігонів побутових відходів та стічних вод. При цьому зменшується потреба в покупній енергії на величину виробленої теплової та електричної енергії, що сприяє зменшенню виробничих витрат. Після проведення реконструкції та модернізації котельні очікується одержати на рік економію топливно-енергетичних ресурсів : природний газ – 1706,4 тис. куб.м ( 2644,9 тис.грн.), електроенергія – 1598,4 тис.кВт/г (1118,9 тис.грн.),вода 1392,0 тис.куб.м (11275,0 тис.грн.) У 2009 році буде розпочато роботи по розробці проектно-кошторисної документації цього заходу.
Другим теплопостачальним підприємством в місті Луганську є міське комунальне підприємство «Луганськ – Сервіс – Плюс», яке експлуатує 13 котелень, на балансі підприємства знаходиться 5,8 км теплових мереж у двотрубному обчисленні. Заходи Програми по цьому підприємству обумовлені наступною необхідністю:

- у 2008 році було введено в експлуатацію котельню по вулиці Українській, 7а, яка опалює три житлових будинки по цій же вулиці. Але теплові мережі в житлових будинках на теперішній час потребують термінового капітального ремонту;

- більшість мешканців житлового будинку за адресою вулиця Лутугінская, 123 встановила автономне опалення квартир. Із загальної кількості квартир без автономного опалення залишилося 15 . Подальша експлуатація котельні, збудованої у 2006 році виключно для опалення цього житлового будинку, при такій кількості споживачів є нераціональною. Виходячи з цього виникла необхідність ліквідувати котельню і обладнати квартири системами автономного опалення;

- термін експлуатації теплотрас до 3-ї дитячої лікарнї та 10–ої поліклініки перевищує 10 років, впродовж яких траси капітально не ремонтувались. Канали, де вони прокладені , розрушені та вже невзмозі виконувати свою функцію. Мережі потребують заміни їх на предізольовані труби та надземної прокладки;

- якість надання теплоносія до житлового будинку за адресою вулиця 30- лєт Побєди, 1а дуже низька ,так як будинок є кінцевим в системі теплотрас від котельні, що знаходиться на цій вулиці. Для покращення якості послуги необхідно цей будинок приєднати до теплових мереж від котельні на кварталі Якіра.

Заміна труб систем опалювання в будинках та спорудах закладів освіти та культури на пластмасові обумовлені необхідністю збільшення довговічності (до 30 років експлуатації), стійкості до корозії та утворення стійкого нальоту на внутрішній поверхні труб, мала шероховатість поверхні, що гарантує низький опір потоку, 100-відсотковий захист від проникнення кисню, що є головною причиною корозії металевих елементів центрального опалення.

Оснащення дитячих дошкільних закладів освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Луганська, електричними бойлерами для підігріву води дозволить підвищити комфорт перебування дитини у закладі та забезпечить виконання санітарних норм.

Оснащення закладів охорони здоров’я та культури, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Луганська, енергозберігаючими електричними лампами дозволить зекономити за два роки близько 100,0 тис. кВТ/год , або 63,8 тис. грн.

Для запобігання забруднення атмосферного повітря, благоустрою та озеленення території полігону твердих побутових відходів та прилеглої до нього території, необхідно обладнати полігон твердих побутових відходів устаткуванням для видобутку та утилізації біогазу, як альтернативного джерела електроенергії.

З метою зняття напруги у енергопостачанні та енергоспоживанні промисловими підприємствами міста Луганська розроблені заходи з енергозбереження на 2009 – 2010 роки ( Додаток 1 до Програми), виконання яких дозволить забезпечити надійне та якісне енергопостачання на підприємствах міста.

^ 7. Очікувані результати.

У разі виконання основних заходів з енергозбереження Програми буде досягнута економія енергетичних і матеріальних ресурсів, що позитивно вплине на фінансово – економічний стан комунальних та промислових підприємств міста, розвиток виробництва, зниження собівартості послуг та продукції, економію бюджетних коштів та дозволить направити їх на інші соціальні цілі. Запропоновані у Програмі заходи передбачають набір напрямків для підвищення ефективності та надійності функціонування житлово – комунальних систем життєзабезпечення міста в цілому, поліпшення якості житлово - комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат та ефективного використання паливно – енергетичних, матеріальних та трудових ресурсів.

За результатами виконання заходів Програми буде зекономлено у 2009 -2010 роках : електроенергії 6636,1 тис. кВт.год, теплоенергії 8774,3 Гкал, газу 13734,4 тис.куб.м. Отримано економічний ефект загальною сумою 33,6 млн. грн.