asyan.org
добавить свой файл
1
ПРОБЛЕМНІ ТЕМИ РОБОТИ ДНЗ МІСТА


ДНЗ

Тема

1

Забезпечення оптимального фізичного та психічного розвитку дітей через творче використання ефективних технологій

2

Формування у дошкільників основ працелюбності через оновлення змісту навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей дітей

5

Розвиток творчих здібностей дошкільнят через формування пізнавальної активності в різних видах діяльності

6

Оновлення змісту морально-духовного розвитку дошкільників через різні види діяльності

8

Розвиток доказового, логічного мислення і інтелектуальних здібностей кожної дитини в процесі реалізації програми «Крок за кроком»

9

Укріплення психофізичного здоров’я дітей через нетрадиційні форми роботи

14

Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників в умовах особистісно-орієнтовного підходу через оновлення змісту навчально-виховного процесу при підготовці дітей до школи

17

Оптимізація взаємодії педагогічного колективу і батьків по збереженню та зміцненню фізичного здоров’я дитини

20

Соціалізація навчального процесу через забезпечення умов реалізації власних здібностей дошкільників

21

Удосконалення роботи з розвитку мовленнєвої компетенції дітей при підготовці до школи

24

«Від екології природи – до екології душі»

26

Формування екологічної культури особистості дошкільника за допомогою спілкування з природою

29

Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників в умовах особистісно-орієнтованого підходу засобами використання природного оточення

30

Формування соціальної та морально-духової компетенції через провідні види діяльності

36

Формування екологічної культури особистості через її морально-духовний розвиток

38

Формування основ патріотизму та громадянськості

39

Художньо-мовленнєвий розвиток дітей засобами театралізованих ігор

40

Забезпечення повноцінного розвитку особистості дитини через оновлення змісту предметно-розвиваючого середовища

41

Формування духовності дитини, як провідної якості особистості

43

Формування у дітей свідомо-правильного відношення до найближчого оточуючого середовища

44

Формування у дошкільників життєвої потреби в праці

47

Формування патріотичних почуттів дошкільників через пріоритет родинного виховання та зв'язок з народними національними традиціями

48

Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей через оновлення форм і методів роботи з дошкільниками

49

Оновлення змісту роботи з розвитку активної мовленнєвої діяльності

78

Формування духовних цінностей та морально-етичних норм дітей

99

Формування екологічної культури дошкільників через оновлення навчально-виховного процесу по реалізації змісту сфери життєдіяльності «Природа»

^ ПРОБЛЕМНІ ТЕМИ РОБОТИ ТВОРЧИХ ГРУП ДНЗ МІСТА

ДНЗ

Керівник

Термін роботи

Проблема

1

Слащова О.М.

1 рік

Система роботи в групі реабілітації для дітей з неспецифічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів

2

Ходінова Г.В.

1 рік

Оновлення змісту трудового виховання через створення навчально-розвиваючого середовища

5

Прицейник Г.С.

2 роки

Оновлення предметно-розвиваючого середовища та практичного матеріалу для формування пізнавальної активності дошкільників

6

Нестеренко Н.П.

2 роки

Предметно-ігрове середовище в оновленні змісту морально-духовного розвитку дошкільників

8

Єгорова І.О.

1 рік

Розвиток пізнавальної активності дітей в процесі трудової і дослідницької діяльності

9

Мірошниченко Н.Г.

3 роки

Оновлення навчально-виховного забезпечення трудового виховання дошкільників через центри праці

14

Онищенко А.В.

2 роки

Розвиток пізнавальних здібностей у старших дошкільників при підготовці їх до школи

17

Іванова І.В.

1 рік

Використання нетрадиційних технологій для збереження та зміцнення психічного і фізичного здоров’я дитини

20

Герасимович Т.Л.

2 роки

Використання ігрового середовища як засобу розвитку творчості дітей

21

Бідненко І.М.

1 рік

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку при підготовці до школи

24

Шевченко О.А.

3 рік

Оновлення змісту взаємодії сім’ї і ДНЗ по формуванню моральних якостей дитини

26

Кривенко С.В.

1 рік

Формування екологічної культури особистості дошкільника через використання творчо-розвивальних технологій

29

Сизова А.В.

1 рік

Розвиток естетичних почуттів дошкільників через взаємодію з природним оточенням

30

Коноваленко О.М.

1 рік

Осучаснення змісту морально-духовного розвитку дітей через використання наочності та дидактичних ігор

36

Боговіс О.О.

2 роки

Формування екологічних знань при ознайомленні дітей з природою

38

Столбова Т.Є.

1 рік

Впровадження програми «Коло друзів»

39

Івахно Л.Д.

РижоваН.Й.

3 роки

Розвито мовленнєвої компетенції дитини через предметно-ігрове середовище

40

Єльчищева К.В.

2 роки

Оновлення предметно-розвиваючого середовща

41

Чаус Р.А.

1 рік

Розвиток духовно-етичного відчуття світу природи через екологічне виховання дошкільників

43

Білецька І.Ф.

2 роки

Творчо-розвивальні технології в екологічній освіті дошкільників

44

Корнєва М.С.

1 рік

Створення умов для формування трудових умінь і навичок дошкільників через форми трудової діяльності

47

Крижко Л.М.

1 рік

Розробка конспектів навчально-виховних заходів по формуванню патріотичних почуттів дошкільників

48

Матвієнко В.І.

1 рік

Використання ефективних прийомів при навчанні дітей самообслуговуванню

49

Хоружая О.А.

1 рік

Гра – драматизація – засіб формування активної мовленнєвої діяльності

78

Пятигіна Є.П.

1 рік

Технологія виховання духовних цінностей дітей старшого дошкільного віку

99

Чуксіна М.І.

1 рік

Творчо-розвивальні технології в екологічній освіті