asyan.org
добавить свой файл
1
Продовжіть речення:
Мої цінності…..

Моя творчість…..Мислення керівникаЧастота прояву

^ При рішенні управлінських задач той, що характеризується, мислить:Н

Р

С

Ч

З

СБ

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
Проблемно (здатний “у зародку” виявляти труднощі і визначати шляхи їх подолання)

Системно (уміє охоплювати об’єкт з усіх боків, враховувати всі чинники, що впливають на досягнення поставленої мети)

Опережаючи (передбачає наслідки ухвалюваних рішень)

Професійно (застосовує знання відповідно до ділової необхідності незалежно від наявності або відсутність завдань)

Антиномічно (здатний використовувати на користь справи пропозиції, протилежні своїй точці зору)

Протокольно (уміє відрізняти думку від фактів)

Безінерційний (накопичений досвід і знання не заважають йому ухвалювати оригінальні рішення при розгляді нових проблем)

Кібернетично (здатний ставити завдання для людино-машинних комплексів)

Оперативно (швидко реагує на зміну виробничої обстановки)

Методично (уміє послідовно, не відхиляючись від поставленої мети, осмислювати виробничі ситуації)
Уважно читаючи стандартизованні вислови методики, подані у таблицях, співвіднесіть їх зі своїми здібностями, уміннями, особливостями, якостями та інтуїтивно визначте частоту їх прояву в Вашій роботі. Результати зафіксуйте у відповідних графах.

Умовні позначення: Н (ніколи), Р (рідко), С (середньо), Ч (часто), 3 (завжди), СБ (середній бал).

^ Уміння приймати рішення


Керівник:

Частота проявуН

Р

С

Ч

З

СБ

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
Для підготовки важливих рішень залучає колектив

Відповідальність за реалізацію ключових рішень в цілому бере на себе


Право ухвалювати рішення в підрозділах і відповідальність за їх реалізацію делегує керівникам підрозділів

Рішення ухвалює для подолання реальних проблем виробництва

Рішення з крупних проблем ухвалює на основі превентивного(прогнозного) аналізу виробничих проблем

Рішення ухвалює швидко

Для підготовки управлінських рішень використовує сучасну техніку

Рішення ухвалює сміливо

При підготовці рішень застосовує економіко-математичні методи

Приймає на себе відповідальність за рішення, які не ухвалені з корисних для виробництва питань (не доручених керівництвом)


Уважно читаючи стандартизованні вислови методики, подані у таблицях, співвіднесіть їх зі своїми здібностями, уміннями, особливостями, якостями та інтуїтивно визначте частоту їх прояву в Вашій роботі. Результати зафіксуйте у відповідних графах.

Умовні позначення: Н (ніколи), Р (рідко), С (середньо), Ч (часто), 3 (завжди), СБ (середній бал).