asyan.org
добавить свой файл
1
Вельмишановні Голово і члени екзаменаційної комісії на Ваш розгляд надається випускна бакалаврська робота на тему: Правова охорона земель в Україні

Предметом дослідження виступає правова охорона земель, як система правових держави, що спрямовані на раціональне використання земель, запобігання їх неправомірному вилученню, захист від шкідливого антропогенного впливу.

(Незважаючи на досить велику кількість праць, присвячених питанню правової охорони земель, деякі важливі аспекти правової охорони земель не врегульовані або врегульовані недостатньо, тому, обрана тема є актуальною.)

Результати проведеного дали змогу зробити такі висновки: Отже, ЗК України в частині регулювання охорони земель потребує істотного удосконалення. При цьому необхідно виходити із того, що, по-перше, охорона земель — це не побажання, а об'єктива потреба сучасного стану розвитку суспільних відносин; по-друге, вимоги щодо охорони земель повинні бути беззастережними, імперативами і закріплюватися конкретними обов'язками суб'єктів земельних правовідносин; по-третє, на зміст землеохоронних заходів повинні накладатись вимоги, пов'язані із цільовим використанням земельних ділянок; по-четверте, перелік цих заходів не може бути вичерпним.

Однією з функцій управління в галузі використання та охорони земель є державний контроль за дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України (ст. 187 Земельного кодексу України). У науці земельного права контроль за використанням та охороною земель традиційно розглядався і розглядається у двох взаємопов'язаних аспектах: 1) як функції державного управління земельним фондом; 2) як діяльність уповноважених органів, що здійснюється в певній процесуальній формі. У сучасних умовах державний контроль за використанням і охороною земель набуває дедалі більшого значення. Чинне земельне законодавство надає власникам земель та землекористувачам широкі повноваження у сфері самостійного господарювання на землі. У той же час, як зазначено у ст. 41 Конституції України, така діяльність не повинна завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Власники земель та землекористувачі повинні виконувати й інші обов'язки, передбачені Земельним кодексом України та іншим земельним законодавством.

Основними завданнями державного контролю за використанням та охороною земель є: забезпечення дотримання органами державної влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України; забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель; запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

( з висновку взяти).

^ Доповідь закінчено, дякую за увагу!!!

Земельний кодекс України був прийнятий Верховною Радою 25 жовтня 2001 року й з 1 січня 2002 року набрав чинності.

"Охорона земель це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення."

Види охорони земель:

Територіальна охорона; Ландшафтна охорона;Функціональна охорона.

ЗК України виділяє 3 види земельного контролю: державний, громадський і контроль, що здійснюється органами місцевого самоврядування