asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9
Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Тростянецької міської ради

від „___” ________ 2013 р. № __

П Р А В И Л А

користування системами централізованого водопостачання у м.Тростянець

2013 р.

Правила користування системами централізованого водопостачання у місті Тростянець

Зміст:

 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

 ^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВИКОНАВОМ ТА СПОЖИВАЧАМИ

 ^ 3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО МІСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ

 4. СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ

 ^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДПУЩЕНУ ПИТНУ ВОДУ З МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

 ^ 6. ВИТОКИ ВОДИ

 7. ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ВОДИ

 ^ 8. ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ

 ^ 9. РЕГУЛЮВАННЯ ВІЛЬНИХ ТИСКІВ

 ^ 10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ПРИСТРОЇ

 ^ 11. ВУЛИЧНІ ВОДОРОЗБОРИ

 12. СПОРУДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВІДГАЛУЖЕНЬ ВІД ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

 ^ 13. РЕМОНТ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО РОБОТИ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

 ^ 14. ОХОРОНА ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 ^ 15. СИСТЕМА ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 ^ 16. ОБМЕЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНАХ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

 ^ 17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ОХОРОНИ МІСЬКИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ І СПОРУД

Визначення термінів та скорочень

 Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об'єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об'єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров'ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.

 ^ Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

 ^ Виконавець (виробник, постачальник) послуг з централізованого водопостачання - суб'єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - Виконавець).

 ^ Внутрішньобудинкові системи водопостачання – мережі водопроводу, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться в межах будинку/споруди (всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири).

 ^ Внутрішньоквартальна водопровідна мережа – трубопровід, прокладений всередині житлового кварталу, до якого приєднуються водопровідні вводи споживачів.

 Вода питна – вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров'я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості. 

Водовід - трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела  водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

 Водопровід – сукупність водозабірних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

 ^ Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

 ^ Вузол обліку – комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

 ^ Вулична розподільна мережа – водопровідна мережа, прокладена вздовж вулиць, провулків, набережних тощо.

 Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка) – пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

 ^ Державні Правила користування - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627. 

Договірний обсяг - обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу відповідно до договору, який щорічно погоджується Виконавецьом на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання.

 ^ Замовник послуг з централізованого водопостачання (далі – Замовник) - споживач (юридична, ФОП, ПП або фізична особа), що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об'єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання.

 ^ Засіб обліку - прилад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з  водопостачання, який має нормовані метрологічні  характеристики.

 ^ Зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

 ^ Локальний водопровід  - сукупність водопровідних споруд і мереж, призначених для водопостачання підприємств промвузла, відомчого житлового фонду, окремого району міста не зв’язаний з центральним водопроводом.

 ^ Межа балансової належності - лінія розподілу елементів систем водопостачання і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

 ^ Місце приймання-передачі послуги - місце, визначене або погоджене Виконавцем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виконавця з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання-передачі послуги є також місце, визначене Виконавцем або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виконавцем або Споживачем.

 ^ Нераціональне використання питної води - використання питної води понад встановлені нормативи.

 Об’єкти водоспоживання - об’єкти архітектури, визначені Законом України «Про архітектурну діяльність», тимчасові споруди, теплові пункти (котельні), які безпосередньо приєднані до систем централізованого питного водопостачання, інші споруди (в т.ч. приватні домоволодіння, квартири фізичних осіб тощо).

^ Охорона водопровідних мереж і споруд - комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх

осіб у роботу водопровідних мереж і споруд.

^ Правила технічної експлуатації - Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

 Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання - можливість водопровідного вводу пропустити розрахункову кількість води при заданому режимі за певний час.

 Режим відпущення (одержання) питної води - гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

 ^ Розрахунковий період - період, вказаний у рахунку, що виставлений Виконавцем, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання.

 Самовільне водоспоживання - користування питною водою з міського водопроводу без дозволу Виконавця та/або без оформлення необхідних документів (в т.ч. без реєстрації у Виконавця в якості Споживача, ухилення чи відмова від укладення договору на надання послуг з водопостачання тощо).

 ^ Самовільне приєднання до систем водопостачання - приєднання до мереж централізованого комунального водопостачання, здійснене без письмового дозволу Виконавця.

 Споживач - юридична або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об'єкти водоспоживання, системи водопостачання, які безпосередньо приєднані до систем/мережі централізованого водопостачання.

 Субспоживач - суб'єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі через мережі споживача.

 ^ Технічні умови (далі – ТУ) - комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання, а також особливих умов.

 ^ Транзитна лінія (магістраль) водопровідної мережі - трубопровід, який призначений для транспортування транзитом води у віддалені для водопостачання райони, і на якому немає попутних підключень та відгалужень.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання в місті Тростянець (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року, згідно з Будівельними нормами і правилами «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 03.04.1998 №69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.1998 року за №749/3189.

 1.2. Правила запроваджують порядок користування системами комунального водопроводу в місті Тростянець (далі – міський водопровод) та встановлюють відповідальність і міри впливу за порушення цих Правил.

 1.3. Ці Правила є обов'язковими для всіх категорій Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо (або опосередковано) приєднані до систем централізованого міського комунального водопостачання.

 1.4. Виконавець надає послуги з питного водопостачання. Питна вода подається цілодобово або за графіком, погодженим із санітарно-епідеміологічною станцією та затвердженим органом місцевого самоврядування.

Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» пункти 1.5.2 - 1.5.3). Відхилення якості води за тим чи іншим показником нормативів, визначених чинним стандартом, допускається лише за наявності відповідного дозволу Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров'я України або СЕС відповідної території.

 1.5. Виконавець експлуатує та обслуговує лише ті вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі. Водопровідні об'єкти, що не перебувають на балансі Виконавця, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися  лише за окремо укладеним  договором зі Споживачем.

Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві є:

1) у багатоквартирному будинку - зовнішня стіна будинку;

2) у будинку садибного типу – місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі Виконавця.


следующая страница >>