asyan.org
добавить свой файл
1


Правила заохочення учнів та стягнення

у Велико-Гаївській школі І-ІІІ ступенів
Правила заохочення учнів та стягнення в школі регулюють застосування до учнів заходів заохочення і стягнення в залежності від їх відношення до учнівських правил і обов"язків.

Правила покликані:

" забезпечити в школі сприятливу, творчу атмосферу для плідного навчання, роботи, розвитку ініціативи

" підтримати в школі порядок, заснований на свідомій дисципліні і демократичних починаннях організації навчально-виховного процесу

" сприяти підготовці учнів до відповідального життя у вільному суспільстві.
І. ЗАОХОЧЕННЯ

1. Учні школи заохочуються за:

" успіхи у навчанні та зразкову дисципліну

" участь та перемогу в навчальних творчих конкурсах і спортивних змаганнях всіх рівнів

" суспільно-корисну діяльність і добровільну працю на користь школи;

" благодійні вчинки

2.Школа застосовує такі види заохочення:

" 1) оголошення подяки

" 2) нагородження Похвальним листом

" 3) нагородження цінними подарунками або грошовою премією;

" 4) занесення прізвище учня на Дошку Пошани школи;

" 5) подання учня до нагороди державними орденами і медалями

3.Заохочення застосовуються директором школи за поданням ради школи, педагогічної ради, класного керівника, а також у відповідності до положень про проведення в школі конкурсів, змагань і оголошуються наказом по школі.

Заохочення застосовуються в умовах поширеної гласності і доводяться до відома учнів та працівників школи

За поданням ради школи директор може приймати рішення про публікацію за рахунок школи в засобах масової інформації повідомлення про заохочення учня.

Про заохочення учня директор в кожному окремому випадку повідомляє його батька (осіб, які їх заміняють), направляючи їм лист подяки.
ІІ СТЯГНЕННЯ:

1. Дисципліна в школі підтримується на основі поваги людської гідності учнів. Застосовування методів фізичного або психологічного насильства по відношенню до учнів не допускається. Забороняється застосовування таких засобів впливу, як вигнання з уроку, постановка в куток, залишення без обіду і тому подібні, а також виставлення незадовільної оцінки з предмету за недисциплінованість на уроці.

2. За порушення Правил для учнів школи (затвердженої радою школи ________________ протокол №_____ ) учень притягається до дисциплінарної відповідальності.

Стягнення накладаються з дотриманням таких принципів:

" до відповідальності притягається тільки винний учень (немає провини - немає відповідальності)

" відповідальність має особистий характер (колективна відповідальність класу, групи учнів за дії члена учнівського колективу не допускається):

" суворість стягнення повинна відповідати тяжкості здійсненого вчинку, обставинами його здійснення, попередній поведінці і віку учня;

" стягнення накладається в письмовій формі (усні методи педагогічного впливу дисциплінарними стягненнями не вважаються):

" за одне порушення накладається тільки одне основне покарання:

" застосування засобів дисциплінарного покарання, не передбачених нинішніми або існуючими Правилами, забороняється:

" до накладання дисциплінарного стягнення учневі повинна бути надана можливість пояснити і виправити свій вчинок у вигляді форми, яка відповідає його вікові (надається право на захист)

3. До учнів застосовуються такі міри стягнення:

" 1) зауваження

" 2) догана

" 3) сувора догана

" 4) покладання обов"язку компенсувати збитки

" 5) покладання обов"язку принести привселюдне вибачення

" 6) умовне виключення із школи

" 7) звільнення від занять терміном на один тиждень

" 8) виключення із школи

Покладання обов"язку принести привселюдне вибачення застосовується як додаткове стягнення.

4. Право накладання стягнення мають:

а) директор школи:

" по відношенню до будь-якого учня школи

" за будь-яке порушення Правил поведінки учнів

" має право застосувати будь-яке відповідне вчинку стягнення, крім виключення зі школи

" накладання покарання оформляється наказом по школі

б) заступник директора школи :

" по відношенню до будь-якого учня школи за вчинок, що порушує нормальний хід навчально-виховного процесу;

" має право застосовувати будь-яке відповідне вчинку стягнення крім п.6-8

" накладання стягнення оформляються записом в щоденнику учня в класному журналі

в) класний керівник ( вихователь ГПД)

" по відношенню до будь-якого учня дорученого йому класу

" за вчинок, який порушує нормальний хід навчально-виховного процесу в дорученому класі

" має право застосовувати будь-яке відповідне вчинку стягнення крім п.6-8

" накладання стягнення оформляються записом в щоденнику учня в класному журналі

г) учитель (вихователь)

" по відношенню до учня класу (групи продовженого дня), в якому проводить заняття

" за вчинок, який порушує нормальний хід уроку (заняття)

" має право дати зауваження

накладання стягнення оформляються записом в щоденнику учня.

5. Стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення вчинку, але не пізніше 2-х тижнів з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби учня і канікул.

Стягнення не може бути застосоване пізніше 1 місяця з дня здійснення провини (проступку)

6. При накладанні стягнень, передбачених пунктами 4-8 існуючого положення, пояснення від учня беруться в присутності батьків (осіб, які їх заміняють), неявка яких в школу без поважних причин не перешкоджає накладанню стягнення.

Відмова учня від подання пояснень здійсненого ним вчинку не перешкоджає накладанню стягнення.

Про кожне стягнення батьки учня (особи, які їх заміняють) негайно ставляться до відома особою, яка накладає стягнення

7. Стягнення у вигляді умовного виключення із школи і звільнення від занять терміном до одного тижня накладаються директором школи з урахуванням думки педагогічної ради школи або ради школи.

Стягнення у вигляді звільнення від занять накладається при умові, що є гарантія належного контролю за учнем з боку батьків (осіб, які їх заміняють) на весь період звільнення, після подання у відповідні органи.

8. За рішенням ради школи за здійснення протиправних дій, за грубі і неодноразові порушення Статуту і передбачених ним Правил поведінки учнів, виключаються з школи учні, які досягли 15-ти річного віку.

Рішення ради школи про виключення приймається в присутності учня і його батьків (осіб, які їх заміняють). Відсутність на засіданні ради школи без поважної причини учня, його батьків (осіб, які їх заміняють), не позбавляє раду школи можливості розглянути питання про виключення.

Під неодноразовим порушенням розуміється здійснення учнем, який має два або більше дисциплінарних стягнень, накладених директором школи, нового, як правило, грубішого порушення дисципліни.

Грубим порушенням дисципліни вважається порушення, яке привело або реально могло привести за собою тяжкі наслідки у вигляді:

" нанесення школи життю і здоров"ю учнів, співробітників, відвідування школи

" нанесення шкоди майну школи учнів, співробітників, відвідувачів школи

" дезорганізації роботи школи як освітнього закладу

Рішення про виключення дітей-сиріт, дітей, які залишились без опіки батьків, приймаються радою школи за попередньою згодою відповідного органу опікунства.

Рішення ради школи про виключення учня із школи оформляється наказом директора школи.

Про виключення учня директор школи на протязі трьох днів інформує відповідний орган місцевого самоуправління.

8. Стягнення накладене учителем (вихователем), класним керівником (класним вихователем). заступником директора школи з навчальної роботи може бути оскарженим учнем, його батьками (особами, які їх заміняють) директору школи протягом тижня з моменту накладання покарання.

Стягнення накладене директором школи, може бути оскаржене учнем, його батьками (особами, які їх заміняють) в раді школи протягом тижня з моменту накладання стягнення, а також в судовому порядку.

Виключення з школи може бути оскаржене в судовому порядку.

9. Стягнення діє протягом трьох місяців від дня його застосування.

Директор школи в змозі зняти стягнення до закінчення трьох місяців з власної ініціативи, за проханням учня, його батьків (осіб, які їх заміняють) за клопотанням педагогічної ради школи або осіб, які наклали стягнення.

Дія даної статті не поширюється на стягнення у вигляді виключення зі школи.
Директор школи Б.П.ОЛЕКСИШИН