asyan.org
добавить свой файл
1

 1. Поняття та класифікація управлінських рішень. Моделі прийняття рішень

 2. Повноваження та делегування. Умови успішного делегування, перешкоди при делегуванні.

 3. Поняття комунікації та їх класифікація. Складові елементи процесу комунікації

 4. Документація та діловодство.

 5. Методи управлінського аналізу що застосовуються в менеджменті

 6. IDEF-методологія. Реінжиніринг бізнес процесів

 7. Стандарти управління

 8. Комплекс належних практик у фармацевтичній галузі

 9. Технологічні та адміністративні методи менеджменту

 10. Економічні та соціально-психологічні методи менеджменту

 11. Влада. Форми влади

 12. Лідерство. Теорії лідерства.

 13. Стилі керівництва.

 14. Конфлікти. Види, етапи, методи усунення.

 15. Стрес. Види, етапи, методи уникнення.

 16. Трудові права провізора. Регулювання трудових відносин в аптеці

 17. Приймання на роботу. Колективний договір.

 18. Трудовий договір. Порядок розірвання трудового договору.

 19. Трудові книжки та порядок їх ведення.

 20. Робочий час та час відпочинку. Відпустки

 21. Заробітня плата. Трудові спори.