asyan.org
добавить свой файл
1
До ________________________

(назва суду)
Позивач:___________________,
що мешкає за адресою:
__________________________.

Відповідач:________________,
що мешкає за адресою:
__________________________.

Третя особа: _______________,

Місцезнаходження:

___________________________

Ціна позову: ______________.ПОЗОВНА ЗАЯВА
про примусовий обмін житлового приміщення

"____"__________ _____ року я зареєстрував(ла) шлюб з Відповідачем __________

(число, місяць, рік)

_________________________________________.

Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) ______________________________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей)

_____________________________________________________________________________.

За рішенням ________________________ від "___"_______________ ____ р. на

(найменування органу)

сім'ю з ___ чоловік нам була надана на правах найму ___-кімнатна квартира N __ в будинку N __ по вул. ___________________ у м. ______________, де ми мешкаємо з _____________ ____ р.

В квартирі є (балкон, газ, централізоване опалення, відокремлений санвузол тощо).

Житлове приміщення належить до державного житлового фонду.

"___" __________ ____ року наш шлюб із Відповідачем був розірваний.

З цього часу я фактично проживаю у кімнаті площею _______ кв. м, Відповідач проживає у кімнаті площею __________ кв. м.

Вважаю, що наше подальше спільне проживання з Відповідачем в одній квартирі неможливе. Я веду окремо своє господарство, у нас виникають конфлікти стосовно _____________________________________________________________________________.

Ситуація, що склалася негативно впливає на стан мого здоров'я, порушує мої інтереси щодо свободи і недоторканності мого приватного життя, а також негативно позначається на фізичному та психічному розвиткові моїх неповнолітніх дітей.

Оскільки мені не відомо про наявність будь-яких передбачених ст. 86 Житлового кодексу УРСР умов, за яких обмін жилими приміщеннями не допускається, я запропонувала Відповідачу наступний варіант обміну: _______________________.

Відповідач згоду на обмін не дає і необґрунтовано відмовляє мені у цьому.

Заперечення з боку наймодавця жилого приміщення, інших осіб відсутні.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 80 Житлового кодексу УРСР,
ПРОШУ:
1. Здійснити примусовий обмін житлового приміщення і за поданим варіантом обміну переселити мене ________________________________________.

Відповідача переселити до __________________________________________.

Інших осіб переселити до __________________________________________.

2. Зобов'язати ______________________________________________________ видати

відповідні ордери.

3. Викликати свідків _______________________________________________.

(П. І. Б., адреса)

Додатки:
1. Копія ордеру на займане житлове приміщення.

2. Заяви наймачів, які мешкають у житлових приміщеннях за варіантом обміну, про їхню згоду на обмін.

3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Копії позовної заяви.

Дата

Підпис