asyan.org
добавить свой файл
1Позовна заява
про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення


Ізольоване житлове приміщення, яке звільнилося у квартирі, де мешкає два і більше наймачі, на прохання наймача, який мешкає у цій квартирі і потребує поліпшення житлових умов, повинно бути надано йому. При цьому загальний розмір житлової площі наймача не повинен перевищувати житлової норми, встановленої ст. 47 ЖК України (13,65 кв. м. на одну особу), крім випадків, коли наймач або член його сім'ї має право на додаткову житлову площу. Якщо розмір ізольованої кімнати, що звільнилася, є меншим, ніж встановлений для надання одній особі, зазначена кімната в усіх випадках передається наймачеві на його прохання. Ці правила застосовуються незалежно від належності житлового будинку. В разі відмови в наданні такого житлового приміщення громадянин має право звернутися за захистом своїх прав до суду.

Якщо ж ізольоване приміщення, що звільнилося, відповідно до ч.2 ст. 54 ЖК України не може бути передано наймачеві, який проживає в ційквартирі, воно надається іншим особам у загальному порядку.

Згідно з ст. 54 ЖК України в разі звільнення у квартирі, де мешкає два і більше наймачі, неізольованого приміщення, воно надається наймачеві сумісного приміщення незалежно від потреб у поліпшенні житлових умов у цього наймача, а також від розмірів житлової площі на якій він проживає.

В наданні такого житлового приміщення наймачеві не може бути відмовлено навіть якщо в результаті цього у нього створиться зайва житлова площа, а також тоді, коли буде можливість переобладнати приміщення, що звільнилося, в ізольоване.

Неізольованою вважається кімната, яка зв'язана з іншою Загальним входом, внаслідок чого через неї проходять особи, які проживають в інших кімнатах, чи навпаки - особи, які проживають в цій кімнаті проходять через іншу кімнату.

Ізольованою є кімната, яка має окремий вихід в коридор загального користування або з квартири.

Ізольоване житлове приміщення, яке звільнилося у комунальній квартирі, надається наймачам, які проживають у цій квартирі, незалежно від їх перебування на квартирному обліку. Якщо в квартирі є кілька наймачів, які виявили бажання отримати таке приміщення, перевагою користуються ті, хто потребує поліпшення житлових умов.

Такими, що потребують поліпшення житлових умов, є громадяни, які перебувають на квартирному обліку.

Згідно з ст. 59 ЖК України ордер може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках:

  • подання громадянином відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, які не відповідають дійсності;

  • порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері житлове приміщення; неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання житлового приміщення, а також у інших випадках, порушення порядку і умов надання житлових приміщень.

У випадку визнання ордера недійсним внаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, ці особи згідно з ч. 1 ст. 117 ЖК України, підлягають виселенню без надання іншого житлового приміщення. Якщо громадяни, зазначені в ордері, раніше користувалися житловими приміщеннями в будинках державного або громадського житлового фонду, їм повинно бути надано житлове приміщення, яке вони раніше займали, або інше приміщення, що відповідає санітарним і технічним вимогам.

В разі визнання ордера недійсним з інших підстав, громадяни, зазначені в ордері, підлягають виселенню з наданням іншого житлового приміщення, або приміщення, яке вони раніше займали.

Громадяни, які вселилися в житлове приміщення на підставі ордера, який згодом визнано недійсним у зв'язку з порушенням прав інших осіб на дане житлове приміщення, можуть бути виселені тільки за умови надання їм іншого (не попереднього) житлового приміщення, яке відповідає за розміром та благоустроєм наданому за ордером.

Надання іншого житлового приміщення, коли воно згідно з ст. 117 ЖК України є обов'язковим, провадиться одночасно з виселенням. Проте у випадку, коли ордер визнано недійсним у зв'язку з видачею його на приміщення, яке на законних підставах належить іншій особі, виселенняпроводиться незалежно від часу надання іншого житлового приміщення.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі. У випадках порушення цього строку з поважних причин, суд вправі поновити його.
 

До _________________ районного
(міського) суду ______________
ПОЗИВАЧ ____________________
(п.і.п.б., адреса)
ВІДПОВІДАЧІ: 1._______________
(п.і.п.б., адреса)
2.___________________________
(найменування юридичної особи,
що видала ордер, адреса)

^ Позовна заява
про визнання ордера на житлове приміщення недійсним
та виселення


 

Я є наймачем кімнати площею __ кв. м. у _-кімнатній квартирі № у будинку №__ по вул. _______ у м. ____. Разом зі мною в цій кімнаті мешкають _________ (п.і.п.б. членів сім'ї). " __" ________ 199_ р. у зв'язку з _________ (вказати причини) звільнила(и)ся кімната(ти) площею __ кв. м. На житлову площу, що звільнилася________ (найменуванням 2-го відповідача) видано ордер громадянину ________ (п.і.п.б. 1-го відповідача). Наша сім'я потребує поліпшення житлових умов, оскільки забезпечена житловою площею меншою за рівень, визначений законодавством, і перебуває на квартирному обліку з ______ 19_ р.

Згідно зі ст.ст. 54, 59, 117 Житлового кодексу України та 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Ордер № __, виданий "___" _______ 19__ р.___ (найменування органу чи організації, що видав(ла) ордер) громадянину _________ (п.і.п.б. 1-го відповідача) визнати недійсним.

2. Виселити __________ (п.і.п.б. 1-го відповідача) з кімнат(и) площею ______ кв.м. в квартирі № ___ будинку № ___ по вул._______.

3. Визнати за мною право на спірну житлову площу.

Додаток:

1. Копія ордера та довідка Ф-3.

2. Витяг з особового рахунку.

3. План квартири.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Копія позовної заяви.

Підпис

Дата