asyan.org
добавить свой файл
1
План роботи керівника навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності на серпень-вересень

 1. Оформлення акта підготовки закладу до нового навчального року.

 2. Оформлення актів-дозволів на експлуатацію кабінетів, майстерень, спортивних залів до роботи в новому навчальному році.

 3. Видати накази:

 • «Про організацію з охорони праці»;

 • «Про розподіл посадових обов’язків з питань організації роботи з охорони праці (згідно з наказом МОН України №563 від 01.08.2001) та призначення відповідальних осіб»;

 • «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки»;

 • «Про проведення вступного інструктажу»;

 • «Про заходи щодо запобігання дитячого травматизму»;

 • «Про службу охорони праці» (якщо є зміни у її складі);

 • «Про створення добровільної пожежної дружини».

 1. Провести вступні інструктажі:

 • для новопризначених працівників;

 • для всіх учнів (з відповідною реєстрацією в класному журналі).

 1. Провести первинний інструктаж:

 • для працівників (новопризначених);

 • для всіх учнів.

 1. Здійснити контроль за веденням журналів:

 • первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності;

 • реєстрації інструктажів з питань охорони праці для працівників;

 • реєстрації групових нещасних випадків, нещасних випадків, зі смертельним наслідком що сталися з вихованцями, учнями в побуті;

 • реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями під час навчально-виховного процесу;

 • реєстрації інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • обліку видачі інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • реєстрації працівників, потерпілих від нещасних випадків, що сталися під час виконання трудових обов’язків;

 • реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників;

 • обліку пожеж;

 • реєстрації групових нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися з працівниками в побуті.

 1. Проведення огляду кабінетів з питання організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 2. Проведення атестації з питань безпеки життєдіяльності новоприбулих працівників.

 3. Розробити заходи:

 • з відвернення дитячого травматизму;

 • з охорони праці;

 • із запобігання дорожньо-транспортному травматизму.

 1. Здійснити перевірки на надійність спортобладнання та складання актів.

 2. Здійснювати контроль за веденням у класних журналах обліку бесід з відвернення нещасних випадків.

 3. Розробити та затвердити інструкції з охорони праці (для працівників) та інструкції з безпеки життєдіяльності (для учнів). Інструкції переглядаються один раз на три роки.

 4. Розробити план евакуації на випадок пожежі (переглядаються один раз на три роки) та ознайомити з ним увесь колектив (під розпис).

 5. Перевірка шляхів евакуації, очищення від сміття підвалів, даху горища.

 6. Організація періодичних оглядів електроарматури, вентиляції, сантехнічних приладів.

 7. Проведення профілактичної роботи щодо:

 • отруєнь грибами та дикими рослинами;

 • дорожньо-транспортного травматизму;

 • пожежної безпеки.

 1. Створення у класах куточків з питань безпеки життєдіяльності.

 2. Проведення нарад з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 3. Проведення Тижня безпеки життєдіяльності.

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців , учнів.

 1. Загальні відомості про заклад освіти, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.

 2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальному закладах.

 3. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Ознайомлення з Правилами пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти України.

 4. Дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

 5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, ознайомлення з правилами дорожнього руху.

 6. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.

 7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.