asyan.org
добавить свой файл
1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Головою Координаційної ради,

Міністром оборони України

19 грудня 2011 року

ПЛАН

роботи Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні на 2012 рік


Захід, що планується


Термін проведення


Відповідальні за виконання


Прим.1.


Організаційні заходи діяльності Координаційної ради:
1.1


^ Розробка та затвердження офіційного бланку Координаційної ради з визначенням на ньому поштового звичайного та електронного адресів, номерів контактних телефонів тощо. Завершення обладнання робочого приміщення Секретаріату Координаційної ради.до 5 січняСекретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


1.2


Проведення аналізу стану розвитку козацьких організацій в Україні та створення бази даних, а саме: розробки схеми регіонального (територіального) розташування козацьких організацій з зазначенням їх регістраційних даних, чисельності їх членів, ступеню охоплення населення щодо участі в козацьких організаціях, завдань які виконують козацькі організації на місцях, проблем, які існують в діяльності козацьких організацій і пропозицій їх керівників щодо шляхів у вирішенні цих проблем, координат їх керівництва та інше. Встановлення всіх видів контактів (поштового звичайного, поштового електронного, телефонного та інше) із відповідним керівництвом козацькими організаціями.

^ Письмова доповідь Голові Координаційної ради з цих питань.до 15 січняСекретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


1.3


^ Формування реєстру козацьких організацій в Україні.


до 15 січня


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


1.4


^ Підготовка та доповідь Голові Координаційної ради пропозицій щодо:

- визначення порядку подальшого формування складу Координаційної ради з числа керівників козацьких організацій;

- визначення механізму та порядку роботи членів Координаційної ради (з числа керівників козацьких організацій) на місцях в регіонах, в тому числі: порядку їх взаємодії та співпраці з місцевими органами державної влади, організаціями та установами центральних органів влади тощо.

^ Підготовка та розсилка визначеним керівникам козацьких організацій листів з повідомленням про створення Координаційної ради, її завдання та склад, а також щодо погодження зазначених вище пропозицій керівниками козацьких організацій і запрошенням їх до персонального складу Координаційної ради.

^ Опрацювання отриманих відповідей, підготовка проекту персонального складу Координаційної ради, подання його на погодження Голові Координаційної ради та на розгляд Координаційної ради.до 20 січня

до 25 січня
до 25 березня


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України


1.5


Підготовка листів до міністерств та відомств України, від яких визначені посадові особи до складу Координаційної ради, щодо приведення складу Координаційної ради у відповідність до Рішення Уряду України (постанови Кабінету Міністрів №885 від 1.08.2011 р.). Розсилка листів адресатам та контроль їх реалізації.до 15 лютого


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.1.6^ Утворення постійних робочих груп Координаційної ради з опрацювання питань козацької діяльності в Україні:
- робоча група з питань залучення козацтва в Україні до участі у патріотичному вихованні дітей і молоді, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді. Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту;
- робоча група з питань залучення козацтва в Україні до участі у духовному вихованні дітей і молоді. Керівник робочої групи – заступник Голови Координаційної ради - Голова Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки козацтва та духовно-фізичного виховання молоді;
- робоча група з питань залучення козацтва в Україні до участі у охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, відновлення історичних назв, пов'язаних з історією козацтва в Україні. Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Міністра культури;
- робоча група з питань залучення козацтва в Україні до участі у охороні громадського порядку. Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Міністра внутрішніх справ;
- робоча група з питань залучення козацтва в Україні до участі у охороні державного кордону. Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби;
- робоча група з питань залучення козацтва в Україні до участі у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій. Керівник робочої групи – заступник Голови Координаційної ради - заступник Міністра надзвичайних ситуацій;
- робоча група з питань військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді, організації співпраці козацьких організацій з військовими комісаріатами та частинами Збройних Сил України, а також з розробки типового Статуту козацької організації та організації Всеукраїнської козацької ради (з’їзду козацьких організацій в Україні). Керівник робочої групи – директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

до 25 березняГолова Координаційної ради.


2.


Заходи з опрацювання завдань Координаційної ради, що визначені постановою Кабінету Міністрів №885 від 1.08.2011 р.
2.1


Проведення засідання за круглим столом з питань:

«1. Залучення козацтва в Україні до участі у патріотичному та духовному вихованні дітей і молоді, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді.

2. Досвід роботи козацьких організацій щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, в тому числі, шляхом створення спеціальних козацьких класів, ліцеїв та інших навчально-виховних структур в системі державної загальної освіти, а також шляхом створення навчально-виховних об’єднань на громадських засадах».


Організація запрошення на засідання відповідних представників органів, організацій, установ та експертів.
до 25 квітня

до 20 квітняКерівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту,

керівник робочої групи – заступник Голови Координаційної ради - Голова Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки козацтва та духовно-фізичного виховання молоді.

Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.

2.2

^ Опрацювання зауважень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання за круглим столом на тему: «Залучення козацтва в Україні до участі у патріотичному та духовному вихованні дітей і молоді ...».


Доповідь напрацьованих пропозицій на засіданні Координаційної ради.до 25 червня

до 30 червня


Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту,

керівник робочої групи – заступник Голови Координаційної ради - Голова Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки козацтва та духовно-фізичного виховання молоді,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.
Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту;

Керівник робочої групи – заступник Голови Координаційної ради - Голова Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки козацтва та духовно-фізичного виховання молоді.

2.3


Проведення засідання за круглим столом на тему: «Залучення козацтва в Україні до участі у охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, відновлення історичних назв, пов'язаних з історією козацтва в Україні».
Організація запрошення на засідання відповідних представників органів, організацій, установ та експертів.
до 20 травня
до 15 травня


Керівник робочої групи – член Координаційної ради –

заступник Міністра культури.


Секретар Координаційної ради, представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.2.4


^ Опрацювання зауважень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання за круглим столом на тему: «Залучення козацтва в Україні до участі у охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, відновлення історичних назв, пов'язаних з історією козацтва в Україні».

Доповідь напрацьованих пропозицій на засіданні Координаційної ради.
до 25 червня


до 30 червня


Керівник робочої групи – член Координаційної ради –

заступник Міністра культури,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.
Керівник робочої групи – член Координаційної ради –

заступник Міністра культури.


2.5


^ Створення реєстру козацьких святинь України та напрацювання механізму взаємодії центральних і місцевих органів влади з козацькими організаціями щодо їх відновлення та зберігання.


до 25 червня


Керівник робочої групи - заступник Міністра культури,

секретар Координаційної ради, представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України

2.6


Проведення засідання робочої групи з питань: «Залучення козацтва в Україні до участі у охороні громадського порядку».
Організація запрошення на засідання відповідних представників органів, організацій, установ та експертів.
до 30 квітня


до 25 квітня


Керівник робочої групи – заступник Міністра внутрішніх справ.

Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


2.7


^ Опрацювання зауважень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання робочої групи на тему: «Залучення козацтва в Україні до участі у охороні громадського порядку».


Доповідь напрацьованих пропозицій на засіданні Координаційної ради.до 25 червня

до 30 червня


Керівник робочої групи – заступник Міністра внутрішніх справ,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.
Керівник робочої групи – заступник Міністра внутрішніх справ.2.8


Проведення засідання робочої групи з питань: «Залучення козацтва в Україні до участі у охороні державного кордону».

Організація запрошення на засідання відповідних представників органів, організацій, установ та експертів.
до 30 травня

до 25 травня


Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби.
Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


2.9


^ Опрацювання зауважень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання робочої групи на тему: «Залучення козацтва в Україні до участі у охороні державного кордону».
Доповідь напрацьованих пропозицій на засіданні Координаційної ради.25 червня

до 30 червня


Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби.

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.
Керівник робочої групи – член Координаційної ради - заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби.2.10


Проведення засідання робочої групи з питань: «Залучення козацтва в Україні до участі у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій».

Організація запрошення на засідання відповідних представників органів, організацій, установ та експертів.


до 10 вересня

до 5 вересня


Керівник робочої групи – заступник Голови Координаційної ради - заступник Міністра надзвичайних ситуацій.


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


2.11


^ Опрацювання зауважень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання робочої групи на тему: «Залучення козацтва в Україні до участі у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій».


Доповідь напрацьованих пропозицій на засіданні Координаційної ради.


до 1 жовтня

до 10 жовтня


Керівник робочої групи – заступник Голови Координаційної ради - заступник Міністра надзвичайних ситуацій,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


Керівник робочої групи – заступник Голови Координаційної ради - заступник Міністра надзвичайних ситуацій.


2.12


Проведення засідання за круглим столом на тему: «Військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка молоді, організації співпраці козацьких організацій з військовими комісаріатами та частинами Збройних Сил України».

Організація запрошення на засідання відповідних представників Генерального штабу Збройних Сил України та інших представників органів, організацій, установ і експертів.
до 25 вересня


Керівник робочої групи – директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.2.13^ Опрацювання зауважень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання робочої групи на тему: «Військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка молоді, організації співпраці козацьких організацій з військовими комісаріатами та частинами Збройних Сил України».

Доповідь напрацьованих пропозиції на засіданні Координаційної ради.

до 1 жовтня


до 10 жовтняКерівник робочої групи – директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.

Керівник робочої групи – директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики.


3.Проведення засідань Координаційної ради3.1


Проведення засідання Координаційної ради з питань:
1. Розгляд проекту типового Статуту про козацьку організацію в Україні;

2. Корегування складу Координаційної ради – приведення її складу у відповідність до постанови Кабінету Міністрів №885 від 1.08.2011 р. та прийняття до персонального складу нових членів ради з числа керівників козацьких організацій;

3. Утворення постійних робочих груп Координаційної ради з опрацювання питань козацької діяльності в Україні та інше.
Підготовка засідання.


до 25 березня


до 20 березня


Голова Координаційної ради.


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


3.2


Проведення засідання Координаційної ради з питань:
1. Залучення козацтва в Україні до участі у патріотичному та духовному вихованні дітей і молоді, організації фізкультурно-спортивної та культурно-просвітницької роботи серед молоді.

2. Досвід роботи козацьких організацій щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, в тому числі, шляхом створення спеціальних козацьких класів, ліцеїв та інших навчально-виховних структур в системі державної загальної освіти, а також шляхом створення навчально-виховних об’єднань на громадських засадах».

3. Залучення козацтва в Україні до участі у охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі, відновлення історичних назв, пов'язаних з історією козацтва в Україні».

4. Залучення козацтва в Україні до участі у охороні громадського порядку.

5. Залучення козацтва в Україні до участі у охороні державного кордону.
Підготовка засідання.до 30 червня

до 25 червня


Голова Координаційної ради.

Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.

Проведення засідання Координаційної ради з питань:
1. Залучення козацтва в Україні до участі у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Розгляд основних положень проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні».

3. Військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка молоді, організації співпраці козацьких організацій з військовими комісаріатами та частинами Збройних Сил України.

4. Організації та проведення Всеукраїнської козацької ради (з’їзду козацьких організацій в Україні) та інше.
Підготовка засідання.до 10 жовтня

до 5 жовтня


Голова Координаційної ради.

Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


3.3


Проведення підсумкового засідання Координаційної ради за 2012 рік з питань:

1. Підсумки роботи ради за 2012 рік та звітування Кабінету Міністрів України про виконану роботу;

2. Розгляд та затвердження Плану роботи Координаційної ради на 2013 рік та інше.
Підготовка засіданнядо 25 грудня

до 20 грудня


Голова Координаційної ради.

Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


4.


Розробка типового Статуту про козацьку організацію в Україні:
4.1


Опрацювання проекту Статуту в козацьких організаціях та підготовка ними своїх пропозицій щодо положень Статуту.

Подання пропозицій до Секретаріату Координаційної ради.
до 10 лютого


Керівники козацьких організацій,

секретар Координаційної ради, представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


4.2


Опрацювання Секретаріатом Координаційної ради зауважень та пропозицій щодо основних положень проекту Статуту, які були надіслані керівниками козацьких організацій.

Підготовка проекту до обговорення на засіданні за круглим столом.
до 15 лютого


Секретар Координаційної ради, представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


4.3


Проведення засідання за круглим столом з питань обговорення основних положень проекту Статуту.

Організація запрошення на засідання відповідних представників органів, організацій, установ та експертів.до 25 лютого


Член Координаційної ради - заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.4.4


Опрацювання зауважень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання за круглим столом з питань обговорення основних положень проекту Статуту та підготовка проекту до розгляду на засіданні Координаційної ради.до 20 березняЧлен Координаційної ради - заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.4.5


Доповідь проекту Статуту на засіданні Координаційної ради.
до 25 березня


Член Координаційної ради - заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби.


4.6


Подання проекту Статуту на ухвалення Всеукраїнською козацькою радою (з’їздом козацьких організацій в Україні).до 15 грудня


Член Координаційної ради - заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби.


5.


Розробка проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні»:
5.1


Розробка Концепції та базового варіанту проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні».


до 5 липня


Заступник Голови

Координаційної ради – заступник

Міністра надзвичайних ситуацій,

члени Координаційної ради,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


5.2


Розсилка базового варіанту проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні» в козацькі організації щодо його обговорення на місцях.

Висвітлення проекту в засобах масової інформації.
до 10 липня


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


5.3


Проведення засідання за круглим столом з питань обговорення основних положень проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні».
Організація запрошення на засідання відповідних представників органів, організацій, установ та експертів.


до 15 липня


до 10 вересня


Заступник Голови

Координаційної ради – заступник

Міністра надзвичайних ситуацій.
Секретар Координаційної ради,

Члени Координаційної ради, представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


5.4


Опрацювання зауважень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання за круглим столом з питань обговорення основних положень проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні».до 20 липня


Заступник Голови

Координаційної ради – заступник

Міністра надзвичайних ситуацій,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


5.5


Організація і проведення експертної оцінки проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні» у відповідних організаціях та установах України (науково - історичних, юридичних тощо) та внесення необхідних змін та доповнень в проект.до 1 жовтня


Заступник Голови

Координаційної ради – заступник

Міністра надзвичайних ситуацій,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


5.6


Доповідь проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні» на засіданні Координаційної ради.до 10 жовтня


Заступник Голови

Координаційної ради – заступник

Міністра надзвичайних ситуацій.


5.7


^ Подання проекту Закону України «Про козацькі організації в Україні» на ухвалення Всеукраїнською козацькою радою (з’їздом козацьких організацій в Україні).


до 15 грудня


Заступник Голови

Координаційної ради – заступник

Міністра надзвичайних ситуацій,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


6.


Організація та проведення Всеукраїнської козацької ради (з’їзду козацьких організацій в Україні):
6.1


Розробка проекту Плану організації та підготовки Всеукраїнської козацької ради (з’їзду козацьких організацій в Україні).


до 15 вересня


Керівник робочої групи – директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


6.2


Доповідь проекту Плану підготовки та проведення Всеукраїнської козацької ради (з’їзду козацьких організацій в Україні) на засідання Координаційної ради.
до 10 жовтняКерівник робочої групи – директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


6.3


Підготовка Всеукраїнської козацької ради (з’їзду козацьких організацій в Україні).


до 10 грудня


Керівник робочої групи – директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України,

секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.6.4


^ Проведення Всеукраїнської козацької ради (з’їзду козацьких організацій в Україні).


до 15 грудня


Голова Координаційної ради,

члени ради


7.


Окремі заходи забезпечення діяльності Координаційної ради
7.1


Підготовка наказу Міністра оборони України "Про організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні».до 1 червня


Перший заступник

Міністра оборони України,

Директор Департаменту соціальної

та гуманітарної політики

Міністерства оборони України


7.2


Підготовка та узгодження з Департаментом фінансів Міністерства оборони України пропозицій щодо внесення змін до бюджету Міністерства оборони України з питань реалізації Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року №885 та забезпечення діяльності Координаційної ради. Подання їх на затвердження Міністру оборони України.до 1 червня


Директор Департаменту соціальної

та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


7.3


^ Підготовка та розсилка привітань керівникам козацьких організацій в Україні з нагоди Дня козацтва.до 5 жовтня


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.7.4


^ Розробка проекту Плану роботи Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні на 2013 рік та подання його затвердження Голові Координаційної ради.до 20 грудня


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


7.5


^ Підготовка щомісячних Планів роботи Координаційної ради з узгодженням конкретних термінів і заходів, що плануються.

Подання їх на затвердження Голові Координаційної ради та доведення до виконавців.

^ Письмова доповідь Голові Координаційної ради про стан виконання щомісячного Плану роботи Координаційної ради.щомісячно до 25 числа


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.7.6


^ Доведення Плану роботи Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні на 2012 рік до виконавців.до 30 грудня 2011 року


Секретар Координаційної ради,

представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики

Міністерства оборони України.


Примітка.

1. Внесення доповнень до Плану допускається і передбачається у випадку виникнення актуальних пропозицій у членів Координаційної ради з питань розвитку козацтва, а також в інших ситуаціях.

2. Поточне корегування заходів Плану, у випадку виникнення необхідності, здійснюється лише з дозволу Голови Координаційної ради.