asyan.org
добавить свой файл
  1 2

7. Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільним, залізничним, повітряним, морським (річковим), стаціонарними засобами транспортування) залежно від регіональних особливостей бази практикиПереміщення через митний кордон України товарів та інших предметів – це ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який спосіб.

Товари переміщуються під митним контролем з митниці відправлення у митницю призначення шляхом їх перевезення залізничним, автомобільним, повітряним, річковим і морським транспортом, включаючи використання з цією метою трубопровідного транспорту та ліній електропередачі (стаціонарні засоби транспортування).

Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень. Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Пропуск через митний кордон України товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій. Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення вантажної митної декларації. Оподаткування зазначеної продукції здійснюється відповідно до законів України.


Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи. Переміщення товарів через митний кордон України через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у разі вимушеної посадки повітряного судна. Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи: генеральну декларацію, документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи та інші документи, передбачені МКУ.

Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають обкладенню податками і зборами.

У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюються перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені МКУ. Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначаються спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками митних органів та органів охорони державного кордону України.

При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу:

1) передатну відомість (багажний список);

2) залізничні накладні;

3) інші документи передбачені законодавчими актами України

Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати відповідні документи, передбачені МКУ та іншими законодавчими актами України. Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;

Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.

Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються Кабінетом Міністрів України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.

Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:

1) зовнішньоекономічний договір (контракт);

2) акт (акти) приймання-передачі товару;

3) сертифікат якості;

4) рахунок-фактуру (інвойс);

5) маршрутну телетайпограму;

6) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади;

7) інші документи, передбачені МКУ та іншими законами України.

Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:

1) зовнішньоекономічний договір (контракт);

2)довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;

3) інші документи, передбачені МКУ та іншими законами України.

^ 8. Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України «Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим кодексом та іншими законами». 

Згідно ст. 255 Митного кодексу України, митний контроль і митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, здійснюються в загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених Митним кодексом України та нормативною базою.

Переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, може здійснюватись лише після реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі.

Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної складається Держмитслужбою для сприяння захисту прав власників на об’єкти права інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об’єкти, на підставі заяв осіб, яким належать майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності.

Митному контролю та митному оформленню відповідно до Глави 45 Митного кодексу України підлягають не будь-які лише ті товари, які зареєстровані у спеціальному реєстрі Державної митної служби України. Інформація про зареєстровані у митному реєстрі об'єкти права інтелектуальної власності надсилається всім митним органам України.

Митні органи мають право за власною ініціативою призупиняти митне оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, але є достатні підстави вважати, що внаслідок переміщення порушені майнові права на такий об’єкт.

Якщо митний орган на підставі даних митного реєстру виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю, то їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.

Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 15 календарних днів і в разі необхідності продовження цього строку не більше ніж на 15 календарних днів приймає керівник митного органу або особа, що його заміщує.

Митний орган надсилає у той же день повідомлення правовласникові, в якому пропонується подати у триденний строк після його надходження митному органу письмове клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності та внести заставу або надати іншу еквівалентну гарантію для відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти (ст. 256 Митного кодексу України).

^ 9. Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення
Гуманітарна допомога — цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, послуг, що надаються іноземними та вітчизняними донорами з гуманних мотивів одержувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб.

Товари (предмети) гуманітарної допомоги ввозяться на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки та можливості їх споживання. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився та щодо яких відсутнє документальне підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не допускаються.

Харчові продукти та інші товари (предмети) гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозяться на митну територію України за умови, що на момент перетинання державного кордону термін їх придатності становить не менш як 1/3 терміну, визначеного виробником, а медичних та ветеринарних препаратів — не менш як 6 місяців. Одяг, взуття, білизна, що були у вжитку, допускаються до ввезення на митну територію України, якщо їх зношення не перевищує 30 відсотків.

Митне оформлення гуманітарного товару здійснюється митницею за місцем знаходження його отримувача тільки після проведення відповідного санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю. До отримання відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний товар передається на зберігання під митним контролем отримувачу гуманітарної допомоги.

Митне оформлення гуманітарного товару здійснюється митницею без сплати митних платежів за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги про визнання цих товарів гуманітарною допомогою.

Гуманітарні вантажі (товари) до митного оформлення можуть перебувати під митним контролем без справляння митних зборів 90 діб з моменту переміщення їх через митний кордон України.

Заповнення ВМД у разі надходження в Україну вантажів гуманітарної допомоги здійснюється згідно з Порядком заповнення граф вантажної митної декларації. Вантажні митні декларації без позначення "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" для оформлення не приймаються.

ВИСНОВКИ

Пройшовши практику на митному посту «Павлоград» Дніпропетровської митниці я засвоїв увесь теоретичний та практичний матеріал, який був запропонований до розгляду згідно з програмою виробничої практики курсантів третього курсу Академії митної служби України.

Після проходження практики я засвоїв:

 • порядок акредитації підприємств у митних органах;

 • порядок застосування та заповнення періодичної, загальної, тимчасової та неповної митної декларації;

 • порядок використання бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3,специфікації форми МД-8, доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД;

 • порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та ЦМУЛДЕР;

 • правила заповнення та використання документів
  гарантії доставки товарів; форма та правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів;

 • порядок нарахування та сплати митних платежів;

 • порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту;

 • порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності;

 • умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення.

Отримані та поглиблені мною знання у процесі проходження виробничої практики мають як теоретичний, так і прикладний характер й можуть бути використані в подальшому навчанні в Академії митної служби України та під час професійної діяльності у митних органах України.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Митний кодекс України.

 2. ПКМУ „Питання реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об’єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу” № 622 від 13 квітня 2007 р.

 3. ПКМУ „Порядок та умови подання періодичної митної декларації” (із змінами та доповненнями) № 1985 від 25 грудня 2002 р.

 4. ПКМУ „Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію” (із змінами та доповненнями) № 574 від 09 червня 1997 р.

 5. ПКМУ „Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю” (із змінами і доповненнями) № 920 від 27 травня 1999 р.

 6. ПКМУ „Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками” (із змінами і доповненнями) № 1862 від 12 грудня 2002 р.

 7. ПКМУ „Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження” № 1766 від 20 грудня 2006 р.

 8. Наказ ДМСУ „Порядок взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів i транспортних засобів” № 19 від 14 січня 2009 р.

 9. Наказ ДМСУ „Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації” № 307 від 09 липня 1997р.

 10. Наказ ДМСУ „Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення” № 771 від 08 грудня 1998 р.

 11. Наказ ДМСУ „Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення” № 821 від 27 вересня 2006 р.

 12. Наказ ДМСУ „Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів” № 129 від 28 лютого 2003 р.

 13. Наказ ДМСУ „Про затвердження Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України” № 206 від 20 квітня 2000 р.

 14. Наказ ДМСУ „Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1220” № 551 від 3 липня 2006 р.

 15. Наказ ДМСУ „Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг)” № 932 від 30 грудня 2003 р.

 16. Наказ ДМСУ „Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів ” (із змінами та доповненнями) № 969 від 13 жовтня 2005 р.

 17. Наказ ДМСУ „Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації” № 314 від 20 квітня 2005р.

 18. Наказ Державної служби експортного контролю України „Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем” № 5 від 9 січня 2004 р.

 19. Наказ Державного митного комітету України “Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах” N 237 від 31 травня 1996 р.

 20. Науменко В.П. Нові митні правила в блок-схемах: Довід. посіб. – К.: НТФ «Інтес», 2004. – 144с.

 21. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання ЗЕД в Україні. – К.: Знання, 2004. – 403 с. – (Митна справа в Україні).

 22. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / за ред. П.В. Пашка – К.: знання, 2004. – 732с. - Митна справа в Україні).

 23. Порядок заповнення вантажної митної декларації / за ред. П.В. Пашка. – К.: знання, 2005. – 399с. - Митна справа в Україні).

<< предыдущая страница