asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


Тема 1. Початкові відомості про MS Word.

Введення та редагування тексту.
План

 1. Завантаження текстового редактора. Особливості структури вікна.

 2. Введення тексту і переміщення по документу

 3. Редагування тексту. Дії з фрагментами тексту.
 1. Завантаження текстового редактора. Особливості структури вікна.MS Word – професійний текстовий процесор, за допомогою якого можна вводити, редагувати та форматувати текст.

Завантажити MS Word можна так: ^ ПУСК  ПРОГРАМИ  MS WORD.


Як альтернативний варіант завантаження можна активізувати кнопку-піктограму “W” на панелі завдань.

Вікно текстового процесора MS Word складається з:

 • рядка заголовку;

 • рядка меню;

 • панелей інструментів;

 • робочої області документа із смугами прокручування і кнопками вигляду документа;

 • рядка стану.

Одним із засобів керування роботою Word є набори команд у вигляді панелей інструментів, на які у вигляді кнопок винесені майже всі можливі команди. Таких панелей багато. Якщо виконати команду

^ Вид Þ Панели инструментов,

то відкриється список із 13 панелей (у наведеному списку активні панелі помічені прапорцями), серед них дві основні:

Стандартная - пропонує набір команд для дій, які найчастіше повторюються при стандартній обробці документів.

Форматирование - пропонує набір команд для вибору шрифту, його розміру і вигляду, для вирівнювання абзаців тощо.

Доцільно постійно тримати на екрані 1-2 панелі, а інші відкривати, коли буде потреба в них, і закривати після закінчення роботи з ними.

^ Відкрити панель можна ще так:

 • Встановити вказівник миші на панель інструментів, що є на екрані і клацнути правою кнопкою миші (для відображення контекстного меню);

 • У списку, що з’явиться, вибрати назву потрібної панелі і клацнути на ній;

 • На панелі, що з’явиться, встановити вказівник миші на рядок заголовку, натиснути і, утримуючи ліву кнопку миші, перетягти на потрібне місце і відпустити кнопку.

^ Щоб створити новий текстовий документ, необхідно:

виконати послідовність команд ФайлÞСоздатьНовый документОК. Для негайного створення документа слід скористатись кнопкою Создать стандартної панелі інструментів або клавішами Ctrl+N
^ Щоб зберегти документ, необхідно:

у пункті меню Файл виконати команду Сохранить; або скористатися кнопкою Сохранить стандартної панелі інструментів чи клавішами Ctrl+S.

Якщо документ зберігається вперше, то відкриється діалогове вікно Сохранить как і у полі Имя файла вкажіть необхідне ім’я документа, а у полі Папка - необхідну папку.

Якщо документ зберігається не вперше, то діалогове вікно не відкриється, а документ збережеться під старим іменем.

^ Щоб зберегти документ з власним іменем і в новій папці, необхідно:

 • У пункті меню Файл виконати команду Сохранить как ;

 • Витерти запропоноване ім’я у рядку Имя файла і набрати власне ім’я;

 • Вибрати нову папку у полі Папка;

 • Клацнути мишею на кнопці Сохранить.

Команду Сохранить как використовують ще й тоді, коли є потреба зберегти документ в іншому форматі. Для цього:

у діалоговому вікні Сохранение документа вибрати поле ^ Тип файла. У списку, що з’явиться, вибрати відповідний тип файла і клацнути на кнопці Сохранить.

Щоб відкрити існуючий документ, який записано у файл відповідної папки, необхідно:

 • в пункті меню Файл виконати команду Открыть; або скористатися кнопкою Открыть стандартної панелі інструментів чи клавішами Ctrl+O. ;

 • В діалоговому вікні Открытие документа, клацнути мишею у полі Папка. Знайти відповідну папку з необхідним файлом.

 • Із списку вибрати файл чи групу файлів і клацнути кнопку Открыть.
 1. Введення тексту і переміщення по документу


Перед введенням тексту найчастіше здійснюють такі підготовчі дії:

 • задають параметри сторінки (Файл Þ Параметры страницы Þ вибирають вкладинку Поля  задають поля  ОК);

 • вибирають вигляд документу (найчастіше Обычный або Разметка страниц);

 • вмикають панелі інструментів і лінійку (за допомогою меню Вид);
^

Лінійка призначена для встановлення абзаців та відступів.
верхній маркер для встановлення абзацу

для встановлення лівого відступу

для встановлення правого відступу
для одночасного переміщення абзацу і лівого відступу


 • задають розміри абзацного відступу (за допомогою Лінійки або команди Формат  Абзац);

 • встановлюють розмір шрифту (за допомогою кнопок панелі форматування або команди Формат  Шрифт).

Для введення тексту необхідно встановити вказівник миші у потрібному місці і натиснути ЛК. Наявність у робочому полі І-подібного курсору дає змогу вводити текст.

^ Текст можна вводити в позицію де є миготливий текстовий курсор, а не вказівник миші.

Для переміщення по документу використовують вказівник миші, смуги прокручування, клавіші ← ↑ → ↓, Home(на початок стрічки), End (в кінець стрічки), Page Up (на один екран вверх), Page Down (на один екран вниз), Ctrl+Home (на початок документу), Ctrl+End (в кінець документу). Якщо в будь-якому місці рядка натиснути клавішу Enter, то курсор переходить на новий рядок з абзацу, а якщо Shift+Enter- без абзацу. Неправильно набраний символ, що є перед курсором, витирається клавішею ← (BackSpace), після курсору – Delete.

При введенні символів слід дотримуватись правил:

 • не прийнято робити більше одного пропуску між словами;

 • розділовий знак ставиться після слова без пропуску;

 • після розділового знаку обов’язково ставиться пропуск.


3. Редагування тексту. Дії з фрагментами тексту.
Редагування – це процес усунення помилок у тексті та внесення зміню

Редагування можна виконувати лише з виділеним фрагментом тексту.

Для виділення тексту мишею слід встановити курсор миші на початку фрагменту, натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити курсор до кінця фрагменту. Щоб виділити декілька рядків тексту, необхідно розмістити вказівник миші на вільному від тексту лівому полі навпроти першого рядка, натиснути ліву кнопку і не відпускаючи її, перетягнути вказівник миші до останнього рядка і відпустити кнопку. При цьому колір виділеного фрагменту буде змінюватися. Щоб виділити весь текст документу, досить виконати команду Правка Выделить все або натиснути клавіші CTRL+А.
Виділити фрагмент можна також за допомогою комбінації клавіш:

 • [Shift+←],[Shift+ →] - виділення символу ліворуч, праворуч від курсору;

 • [Shift+↑ ],[Shift+↓ ] - виділення рядка зверху, знизу від курсору;

 • [Shift+Home ],[Shift+End ] – виділення тексту від курсору до початку, кінця рядка;

 • [Shift+PgUp ],[Shift+PgDown] - виділення фрагмента від курсору до початку, кінця тексту.

Щоб зняти виділення тексту, досить клацнути мишею на будь-якому чистому місці робочого поля.

Команди редагування об’єднанні в меню Правка:

Отемнить – відміняє останню дію;

Повторить – повертає відмінену дію;

Вырезать , Копировать , Вставить призначені для роботи з буфером обміну;

Удалить вилучає об’єкт без занесення у буфер обміну;

Выделить все виділяє весь текст.

Для копіювання тексту необхідно його виділити і активізувати команду Копировать^ . Потім встановіть курсор у місце вставляння тексту і виконайте команду Вставить.

Word дозволяє перевіряти орфографію декількома мовами.

Для вибору мови необхідно виконати команду:

 • Сервис Þ Язык Þ Выбрать язык;

 • У діалоговому вікні Язык вибрати Украинский і клацнути кнопку Ok.

Щоб перевірити орфографію всього документу, необхідно виконати команду:

 • Сервис Þ Правописание;

 • У діалоговому вікні Правописание: Украинский скористатися кнопками Пропустить, Пропустить все, якщо не потрібно, виправляти помилки;

 • Для заміни помилки необхідно у списку Варианты вибрати правильне слово і клацнути на кнопці Заменить;

 • Якщо ні один з варіантів не підходить, необхідно у полі ^ Нет в словаре встановити вказівник миші на слово, підкреслене червоним, ввести правильне слово і клацнути на кнопці Заменить або Заменить все.

следующая страница >>