asyan.org
добавить свой файл
1
Планування уроків фізичної культури у 2 класі

1 семестр

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

1

Завдання і зміст уроків фізичної культури в 2 класі, їх організація. Руховий режим дня і загальний вплив фізичних навантажень на організм школяра. Правила особистої гігієни. Правила безпеки занять. Шикування класу в одну шеренгу, повторення організуючих вправ, вивчених у 1 класі. Різновиди ходьби, повільний біг до 2-3 хв. Загальнорозвиваючі вправи(ЗРВ) в русі. Рухливі народні ігри.
2

Значення та правила виконання ранкової гігієнічної гімнастики. Організуючі (стройові) вправи: виконання команди: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!»; розмикання в шерензі приставними кроками. Комплекс вправ ранкової гімнастики (перевірка виконання домашнього завдання на літо). Спеціальні вправи бігуна (повт. за 1 кл.). Біг зі збереженням правильної постави. Рухливі народні ігри.
3

Правила приймання водних процедур, повітряних і сонячних оздоровчих засобів. Організуючі вправи (повторення попереднього уроку). Різновиди ходьби, повільний біг до 3 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики з прапорцями. Спеціальнї вправи бігуна (СВБ). Біг на дистанцію 30м. Рухливі народні ігри.
4

Організуючі вправи: перешикування із однієі шеренги у дві і навпаки, розрахунок і розподіл у строю. Повільний біг у чергуванні з ходьбою до 3 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики з прапорцями. СВБ. Стрибки у довжину з місця. Біг на дистанцію 30м. Рухлива гра.
5

Організуючі вправи: перешикування із однієі шеренги у дві і навпаки, розрахунок і розподіл у строю. Повільний біг у чергуванні з ходьбою до 3 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики з прапорцями. СВБ. Стрибки у довжину з місця. Біг на дистанцію 30м. Рухлива гра.
6

Організуючі вправи вивчені на попередніх уроках. Повільний біг у чергуванні з ходьбою. Рухлива гра. Комплекс вправ ранкової гімнастики з прапорцями. Стрибки у довжину з місця (оцінювання техніки виконання). Повторний біг 30 м (2-3 рази). Рухлива гра на увагу.
7

Бесіда про футбол. Ходьба у чергуванні з бігом до 3-4 хв (у повільному темпі). Комплекс вправ ранкової гімнастики з малими м’ячами. Метання малого м’яча у горизонтальну ціль. Удари внутрішньою стороною ступні по нерухомому м’ячу і м’ячу, що котиться. Зупинка м’яча підошвою. Рухлива гра.
8

Бесіда про футбол. Ходьба у чергуванні з бігом до 3-4 хв (у повільному темпі). Комплекс вправ ранкової гімнастики з малими м’ячами. Метання малого м’яча у горизонтальну ціль. Удари внутрішньою стороною ступні по нерухомому м’ячу і м’ячу, що котиться. Зупинка м’яча підошвою. Рухлива гра.
9

Рухлива гра з м’ячем. Комплекс вправ ранкової гімнастики з малими м’ячами. Метання малого м’яча у горизонтальну ціль. Естафети з метою розвитку витривалості.
10

Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики з малими м’ячами. Біг на дистанцію 30м. Метання малого м’яча у горизонтальну ціль Рухливі ігри з м’ячами.
11

Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики з малими м’ячами. Біг на дистанцію 30м. Метання малого м’яча у горизонтальну ціль Рухливі ігри з м’ячами.
12

Бесіда «Видатні спортсмени України». Комплекс вправ ранкової гімнастики без предметів. Удари внутрішньою стороною ступні і зупинка м’яча підошвою. Найважливіші правила гри у футбол. Гра у футбол.
13

Комплекс вправ ранкової гімнастики без предметів. Удари внутрішньою стороною ступні і зупинка м’яча підошвою. Найважливіші правила гри у футбол. Гра у футбол.
14

Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Рухливі ігри, естафети з метою розвитку витривалості. Гра у футбол.
15

Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Рухливі ігри, естафети з метою розвитку витривалості. Гра у футбол.
16

Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Вправи для розвитку гнучкості. СВБ. Біг з різних вихідних положень з метою розвитку швидкості та спритності. Гра у футбол, рухливі ігри.
17

Повільний біг парами до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. СВБ. К.т.: біг 30 м з високого старту (швидкість). Проведення змагань на першість класу.
18

Повільний біг парами до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. К.т.: біг на витривалість. Рухливі ігри.
19

Перевірка домашнього завдання: виконання комплексу вправ ранкової гімнастики. Рухливі ігри.
20

Значення занять фізичними вправами на свіжому повітрі. Одяг і взуття для занять. Повільний біг у чергуванні з ходьбою. Новий комплекс вправ ранкової гімнастики. Удари внутрішньою стороною ступні, зупинка підошвою. Рухливі ігри, гра у футбол.
21

Повільний біг, рухлива гра. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Навчальна гра у футбол. Бесіда «Як стати сильним». Підтягування на низькій перекладині.
22

Повільний біг парами до 3-4 хв. Організуючі вправи: перешикування з колони по одному в колону по два, три, чотири в русі з послідовними поворотами. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Стрибки через скакалку. Рухливі ігри. Бесіда «Олімпійські ігри».
23

Значення і зміст фізкультпаузи під час виконання домашніх завдань. Біг у повільному темпі зі збереженням правильної постави, зі зміною напрямку, з подоланням перешкод. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Метання малого м’яча у щит або вертикальну ціль, яка розташована на висоті 2 м, з відстані 8 м. Рухливі ігри.
24

Організуючі вправи, вивчені раніше. Рухлива гра з бігом. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Вправи для розвитку гнучкості. Метання малого м’яча у щит або вертикальну ціль. Вправи для розвитку сили м’язів рук. Рухливі ігри.
25

Організуючі вправи, вивчені раніше. Рухлива гра з бігом. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Вправи для розвитку гнучкості. Метання малого м’яча у щит або вертикальну ціль. Вправи для розвитку сили м’язів рук. Рухливі ігри.
26

Організуючі вправи, вивчені раніше. Повільний біг парами до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Вправи для розвитку гнучкості. Метання малого м’яча у щит або вертикальну ціль. Передача м’яча внутрішньою стороною ступні або підошвою. Естафета з м’ячами.
27

Різновиди ходьби. Рухлива гра з бігом. Комплекс вправ ранкової гімнастики з гімнастичними палицями. Стрибки: з поворотами у різні сторони на двох і одній нозі, багатоскоки. Сприяння розвитку сили м’язів рук, живота. Рухлива гра.
28

Різновиди ходьби. Рухлива гра з бігом. Комплекс вправ ранкової гімнастики з гімнастичними палицями. Стрибки: з поворотами у різні сторони на двох і одній нозі, багатоскоки. Сприяння розвитку сили м’язів рук, живота. Рухлива гра.
29

Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики з гімнастичними палицями. Рівновага (гімнастична лава, низька колода): стійка впоперек і вздовж, ходьба приставними кроками. Сприяння розвитку сили м’язів рук: підтягування у висі на перекладині (хлопчики), у висі лежачі на низькій перекладині (дівчата).
30

Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики з гімнастичними палицями. Рівновага (гімнастична лава, низька колода): стійка впоперек і вздовж, ходьба приставними кроками. Сприяння розвитку сили м’язів рук: підтягування у висі на перекладині (хлопчики), у висі лежачі на низькій перекладині (дівчата). Рухливі ігри.
31

Організуючі вправи: складання рапорту вчителю (на розсуд вчителя). Вправи для формування правильної постави. Рівновага: опускання на колоді (лаві) в упор присівши і вставання, поворот у присіді, зіскок зігнувшись. Рухливі ігри, естафети. Бесіда «Мій режим дня».
32

Рухлива гра з бігом. Комплекс вправ ранкової гімнастики з гімнастичними палицями. Вправи для формування правильної постави. Рівновага: повторення попередніх уроків. Сприяння розвитку сили м’язів рук, живота. Рухливі ігри.
33

Повільний біг, ЗРВ у русі і на місці. Контрольний норматив: знати і вміти виконувати вправи з рівноваги: ходьба по лаві, стійка впоперек і вздовж, опускання в упор присівши і вставання, поворот у присіді, зіскок зігнувшись із фіксуванням основної стійки. Проведення змагань на першість класу.
34

Повільний біг, ЗРВ у русі і на місці. К. т.: нахил вперед із положення сидячи (гнучкість). Рухливі ігри.
35

Повільний біг, ЗРВ у русі і на місці. К. т.: підтягування у висі і на перекладині (хлопчики), у висі лежачи на низькій перекладині (дівчата). Проведення змагань на першість класу.
36

Підсумковий урок за перший семестр. Бесіда про основи загартування. Домашні завдання на канікули. Рухливі ігри.

Планування уроків фізичної культури у 2 класі
2 семестр

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

1

Завдання і зміст уроків фізичної культури у 2 семестрі. Ходьба і біг зі збереженням правильної постави. Комплекс вправ для формування правильної постави: біля вертикально Рухливі народні ігри.
2

Організуючі вправи: перешикування з однієї ширенги у дві і навпаки. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Акробатика: групування, перекати в різні сторони. Виси та упори: вис стоячи; згинання і розгинання рук у висі стоячи; із вису стоячи кроком вперед перехід у вис лежачи. Танцювальні вправи: позиції ніг.Рухлива гра.
3

Організуючі вправи: перешикування з однієї ширенги у дві і навпаки. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Акробатика: групування, перекати в різні сторони. Виси та упори: вис стоячи; згинання і розгинання рук у висі стоячи; із вису стоячи кроком вперед перехід у вис лежачи. Танцювальні вправи: позиції ніг.Рухлива гра.
4

Організуючі вправи: поворот і ходьба на місці. Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Акробатика: перекид вперед, стійка на лопатках зігнувши ного, “міст” з положення лежачи зі страхуванням. Виси та упори: повт. попереднього уроку. Рухливі ігри.
5

Організуючі вправи: перешикування з колони по одному в колону по два, три в русі. Акробатика: перекид назад, повт. попереднього уроку. Виси та упори: підтягування висі на перекладині (хл.), у висі лежачи на низькій перекладині (дівч.). Рухливі ігри.
6

Організуючі вправи: перешикування з колони по одному в колону по два, три в русі. Акробатика: перекид назад, повт. попереднього уроку. Виси та упори: підтягування висі на перекладині (хл.), у висі лежачи на низькій перекладині (дівч.). Рухливі ігри.
7

Повільний біг парами. Рухлива гра. Комплекс вправ ранкової гімнастики без музичного супроводу. Повторення акробатичних вправ. Повторення ударів внутрішньою стороною ступні (передача-пас). Рухлива гра із м’ячем.
8

Повільний біг, ЗРВ у русі. Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Лазіння та перелізіння: по похилій лаві, встановленій під кутом 45˚; підтягування на горизонтальній лаві, лежачи на животі. Повторення акробатичних вправ. Рухливі ігри.
9

Повільний біг, ЗРВ у русі. Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Лазіння та перелізіння: по похилій лаві, встановленій під кутом 45˚; підтягування на горизонтальній лаві, лежачи на животі. Повторення акробатичних вправ. Рухливі ігри.
10

Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Танцювальні вправи. Лазіння та перелазіння: лазіння по гімнастичній стінці вгору-вниз; перелізання через коня, козла, колоду. Ловіння і передача мяча двома руками від грудей з місця, зі зміною місць. Рухливі ігри, естафети з мячами. Бесіда про баскетбол.
11

Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Танцювальні вправи. Лазіння та перелазіння: лазіння по гімнастичній стінці вгору-вниз; перелізання через коня, козла, колоду. Ловіння і передача мяча двома руками від грудей з місця, зі зміною місць. Рухливі ігри, естафети з мячами. Бесіда про баскетбол.
12

Бесіда “Зимові Олімпійські ігри”. Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Ловіння і передача мяча зі зміною місць. Ведення мяча однією рукою і передача товаришеві. Рухливі ігри.
13

Бесіда “Зимові Олімпійські ігри”. Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Ловіння і передача мяча зі зміною місць. Ведення мяча однією рукою і передача товаришеві. Рухливі ігри.
14

Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Стрибки через скакалку. Повторення акробатичних вправ. Рухливі ігри, естафети.
15

Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Стрибки через скакалку. Повторення акробатичних вправ. Рухливі ігри, естафети.
16

Повільний біг, ЗРВ на місці. Проведення змагань на першість класу з акробатичних вправ. Повільний біг до 3-4 хв Естафети з елементами човникового бігу, стрибками , веденням та передачею мяча.
17

Комплекс вправ ритмічної гімнастики під музичний супровід. Рухливі ігри, естафети. Бесіда «Правильне харчування школяра».
18

Комплекс вправ ранкової гімнастики. Організуючи вправи, вивчені раніше. Повільний біг до 4 хв. Стрибки у довжину з місця. Човниковий біг 4х9м. Рухливі ігри.
19

Комплекс вправ ранкової гімнастики. Організуючи вправи, вивчені раніше. Повільний біг до 4 хв. Стрибки у довжину з місця. Човниковий біг 4х9 м. Рухливі ігри.
20

Повільний біг, ЗРВ на місці. Комплексний тест: човниковий біг 4х9 м (спритність). Проведення змагань на першість класу. Рухливі ігри з мячем.
21

Бесіда “Фізична підготовленість школяра”.Повільний біг, ЗРВ на місці. К.т.: стрибок у довжину з місця. Проведення змагань на першість класу. Рухливі ігри з мячем.
22

Контрольний навчальний норматив і вимоги: знати і вміти грати рухливі ігри. Бесіда “Від гри до здоровя нації”.
23

Фізичні вправи в побуті українського народу. Різновиди ходьби. Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. СВБ. Біг на дистанцію 500-600м. Рухливі ігри.
24

Різновиди ходьби. Повільний біг до 3-4 хв. Комплекс вправ ранкової гімнастики. СВБ. Біг на дистанцію 500-600м. Рухливі ігри.
25

Організуючі вправи, вивчені раніше. Комплекс вправ ранкової гімнастики. СВБ. Човниковий біг 4х9 м. Метання малого м’яча на дальність у “коридор” завширшки 10 м. Рухливі ігри.
26

Бесіда “Видатні спортсмени світу”. Різновиди ходьби. Повільний біг до 3-4 хв. Біг на дистанцію 30 м. Метання малого м’яча на дальність. Рухлива гра, естафета.
27

Бесіда “Здоровий спосіб життя”. Повільний біг парами до 3-4 хв. ЗРВ на місці, СВБ. Біг на дистанцію 30 м (високий старт, біг по дистанції). Метання малого м’яча на дальність. Рухливі ігри.
28

Бесіда «Як стати сильним». Повільний біг до 3-4 хв, ЗРВ у русі і на місці. Стрибки: через скакалку, у довжину з місця. Вправи для розвитку сили рук. Рухливі ігри.
29

Повільний біг парами до 3-4 хв, ЗРВ на місці. Проведення змагань на першість класу з метання малого м’яча на дальність. Рухливі ігри.
30

Ходьба, повільний біг, ЗРВ у колі. Удари внутрішньою стороною ступні м’яча, що котиться. Зупинка мяча підошвою. Найважлливіші правила гри у футбол. Гра у футбол.
31

Ходьба, повільний біг, ЗРВ у колі. Удари внутрішньою стороною ступні м’яча, що котиться. Зупинка мяча підошвою. Найважлливіші правила гри у футбол. Гра у футбол.
32

Ходьба, повільний біг, ЗРВ у колі. Удари внутрішньою стороною ступні по нерухомому м’ячу і м’ячу, що котиться. Зупинка м’яча підошвою. Рухлива гра.
33

Ходьба, повільний біг, ЗРВ у колі. Удари внутрішньою стороною ступні по нерухомому м’ячу і м’ячу, що котиться. Зупинка м’яча підошвою. Рухлива гра.
34

Найважливіші правила гри у футбол. Зупинка м’яча підошвою. Рухлива гра. Гра у футбол.
35

Найважливіші правила гри у футбол. Зупинка м’яча підошвою. Рухлива гра. Гра у футбол.
36

Бесіда про фізичну підготовленість учнів. Повільний біг, ЗРВ в русі і на місці, СВБ. К.т.: біг 30 м з високого старту (швидкість). Проведення змагань на першість класу.
37

Повільний біг, ЗРВ на місці, СВБ. К.т.: нахили вперед із положенні сидячи (гнучкість). Розвиток сили мязів рук (показ учнями вправ, виковуваних самостійно). Рухливі ігри.
38

Повільний біг, ЗРВ на місці. К.т.: підтягування висі на перекладині (хл.), у висі лежачи на низькій перекладині (дівч.). Змагання “День силача”. Рухливі ігри.
39

Повільний біг, ЗРВ на місці. К.т.: човниковий біг 4х9 м. Проведення змагань на першість класу.
40

Повільний біг, рухлива гра, ЗРВ на місці. К.т.: стрибок у довжину з місця. Змагання “День стрибуна”. Гра у футбол, рухливі ігри.
41

Повільний біг, ЗРВ на місці. К.т.: біг на витривалість. Рухливі ігри.
42

Урок рухливих ігор. Контрольний навчальний норматив і вимоги: знати і вміти грати рухливі ігри.
43

Повільний біг, ЗРВ у русі і на місці. К. т.: нахил вперед із положення сидячи (гнучкість). Рухливі ігри.
44

Резервний урок. Комплексні тести (складання тими учнями, які не склали або пропускали уроки). Рухливі ігри, естафети.
45

Підсумковий урок за другий семестр і навчальний рік. Бесіда про правила поведінки на водоймах під час канікул. Домашні завдання на канікули. Рухливі ігри.