asyan.org
добавить свой файл
1
Планування та управління ГІС проектами

 1. Поняття “ГІС-проект”.

 2. Організаційні зміни в компаніях, де реалізується ГІС-проект.

 3. Технологічні зміни в компаніях, де реалізується ГІС-проект.

 4. Розрахунок очікуваної ефективності від реалізації ГІС.

 5. Ресурси, необхідні для розробки ГІС.

 6. Технічне проектування проекту ГІС.

 7. Концептуальне проектування проекту ГІС.

 8. Проблеми, які виникають при впровадженні ГІС.

 9. Учасники проекту ГІС та їх взаємодія у проекті.

 10. Внутрішні учасники ГІС-проекту.

 11. Зовнішні учасники ГІС-проекту.

 12. Схема циклу розвитку ГІС-проекту.

 13. Лінійна модель розвитку системи.

 14. Поняття “міфічний людино-місяць”.

 15. Спіральна модель розробки системи.

 16. Етапи процесу проектування ГІС за спіральною моделлю розвитку ГІС.

 17. Поняття вартості реалізації ГІС-проекту.

 18. Моделювання даних.

 19. Цикл життя баз даних ГІС.

 20. Планування та проектування баз даних ГІС.

 21. Зв’язок геометричних об’єктів ГІС з атрибутивною базою даних.

 22. Поняття “пілот-проект ГІС”.

 23. Мета впровадження пілот-проекту ГІС.

 24. Етапи виконання пілот-проекту ГІС.

 25. Класи ГІС, як інформаційних продуктів.

 26. Еталонні випробування пілот-проекту ГІС.

 27. Методи еталонних випробувань ГІС-проекту.

 28. Критерії оцінки ГІС-проекту.