asyan.org
добавить свой файл
1
Питання на екзамен по курсу

«Цифрова обробка сигналів в РТС»


 1. Вибір величини кроку квантування при дельта-модуляції радіосигналів.

 2. Цифрові фільтри. Класифікація, основні властивості і вимоги до них в РТС.

 3. Швидке перетворення Фур’є з основою «2». Проріджування в часі.

 4. Похибка аналого-цифрового перетворення радіосигналів, її складові.

 5. Лінійна дельта-модуляція радіосигналів.

 6. Точності параметри цифрових аналізаторів спектру.

 7. Шуми квантування АЦП.

 8. Принципи використання швидкого перетворення Фур’є для спектрального аналізу.

 9. Цифрові КІХ-фільтри. Розрахунок методом частотної виборки.

 10. Шуми аналого-цифрового перетворення.

 11. Двійкова інверсія відліків в алгоритмах швидкого перетворення Фур’є.

 12. Z-перетворення, його основні властивості та використання при цифровій обробці радіосигналів.

 13. Апертурні шуми аналого-цифрового перетворення.

 14. Швидке перетворення Фур’є зі змішаною основою.

 15. Цифрові КІХ-фільтри. Розрахунок методом зважування.

 16. Динамічна похибка аналого-цифрового перетворювача.

 17. Методи керування параметрами цифрового аналізатора спектра на основі швидкого перетворення Фур’є.

 18. Цифрові БІХ-фільтри. Розрахунок методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики.

 19. Пристрої вибірки та зберігання (ПВЗ) при дискретизації радіосигналів. Інтегруючі ПВЗ.

 20. Принципи використання дискретного перетворення Фур’є для спектрального аналіза.

 21. Типи сигналів, що використовуються в радіотехнічних системах. Їх основні властивості.

 22. алгоритми швидкого перетворення Фур’є в матричній формі. Алгоритми з проріджуванням у часі.

 23. Розв’язок різницевих рівнянь в задачах цифрової фільтрації. Метод розв’язку в явному вигляді.

 24. Взаємозв’язок між аналоговим та відповідним дискретизованим радіосигналами.

 25. Розрахунок цифрових БІХ-фільтрів. Прямі методи розрахунку.

 26. Аналого-цифрове перетворення та цифро-аналогове перетворення радіосигналів. Сутність, порядок виконання, основні властивості.

 27. Побудова цифрових фільтрів. Пряма форма 1.

 28. основні напрямки цифрової обробки сигналів в радіотехнічних системах.

 29. Властивості швидкого перетворення Фур’є.

 30. Розрахунок цифрових БІХ-фільтрів. Метод білінійного Z-перетворення.

 31. Дискретизація у часі радіосигналів. Класична теорема відліків.

 32. Теорія дискретних лінійних систем. Частотні характеристики системи.

 33. Дискретизація комплексних та аналітичних радіосигналів.

 34. Побудова цифрових фільтрів. Пряма форма 2.

 35. Дискретизація сигналів в РТС на проміжній частоті.

 36. Параметри вікон в цифрових аналізаторах спектру на основі дискретного перетворення Фур’є