asyan.org
добавить свой файл
1
Питання до іспиту з курсу "Практикум з психології"

 1. Методи психології: бесіда, інтервЛю, анкетування, їх види, можливості,
  обмеження і приклади застосування.


 2. Спостереження: види, особливості, вимоги до проведення, допоміжні
  методи.

 3. Етапи психологічного дослідження та загальна класифікація методів
  дослідження в психології.

 4. Опитування: види, особливості та вимоги до проведення.

 5. Експеримент: види, особливості та вимоги до проведення.

 6. Методи психології: тести, їх види, можливості, обмеження і приклади
  застосування.

 7. Поняття особистості в психології. Проблема дослідження структури
  особистості.

 8. Потреби особистості, їх види, співвідношення та особливості
  дослідження.

9. Методики дослідження пам'яті людини, їх загальна характеристика.
ІО.Методики дослідження чуттєвої сфери людини, їх загальна

характеристика. 11.Методики дослідження самосвідомості людини, їх загальна

характеристика. 12.Методики дослідження спрямованості людини, їх загальна

характеристика. 13.Методики дослідження Я-концепції людини, їх загальна

характеристика.

Н.Методики дослідження уваги людини, їх загальна характеристика. 15.Методики дослідження мотивації людини, їх загальна характеристика. 16.Методики дослідження здібностей людини, їх загальна характеристика. 17.Методики дослідження типологій особистості, їх загальна

характеристика.

18.Методики дослідження станів людини, їх загальна характеристика. 19.Методики дослідження професійної діяльності людини. 20.Методики дослідження уяви людини, їх загальна характеристика. 21.Методики дослідження інтелекту людини, їх загальна характеристика. 22.Методики дослідження мислення людини, їх загальна характеристика. 23.Методики дослідження темпераменту людини, їх загальна

характеристика.

24.Методики дослідження характеру людини, їх загальна характеристика. 25.Методики дослідження мовлення людини, їх загальна характеристика. 26.Методики дослідження активності і саморегуляції як стрижневих

характеристик діяльності особистості.

27.Методики дослідження емоційно-вольових властивостей особистості. 28.Методики дослідження цілепокладання людини. 29.Методики дослідження міжособистісних відносин. 30.Методики дослідження відчуттів людини, їх загальна характеристика. 31 .Стійкість уваги та способи її вивчення.