asyan.org
добавить свой файл
1
П И Т А Н Н Я

ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

1. Назвіть основні завдання гімнастики й охарактеризуйте їх.

2. Назвіть основні групи гімнастичних вправ й коротко охарактеризуйте їх.

3. Назвіть методичні особливості гімнастики й охарактеризуйте їх.

4. Назвіть загально розвиваючі види гімнастики й охарактеризуйте їх.

5. Назвіть спортивні види гімнастики й охарактеризуйте їх.

6. Назвіть прикладні види гімнастики й охарактеризуйте їх.

7. Назвіть основні причини травматизму й охарактеризуйте їх.

8. Охарактеризуйте травми, що можуть виникнути на заняттях з гімнастики та розкажіть про першу допомогу до кожного виду травми.

9. Назвіть основні міри, що допомагають запобігти травматизму на заняттях з гімнастики й коротко охарактеризуйте їх.

10. Що таке страховка й допомога та які види страховки й допомоги існують (дайте визначення).

11. Назвіть вимоги, яких необхідно дотримуватися для правильного застосування прийомів страховки й допомоги.

12. Як відбувається навчання гімнастів прийомам страховки й допомоги.

13. Назвіть правила, що уточнюють запис й назву вправ в гімнастиці.

14. Назвіть форми запису, що використовуються в гімнастиці й охарактеризуйте їх.

15. Назвіть види змагань з гімнастики й охарактеризуйте їх.

16. Назвіть керівні й робочі документи, що використовуються на змаганнях з гімнастики й охарактеризуйте їх.

17. З яких пунктів складається Положення змагань та охарактеризуйте їх.

18. Назвіть комісії, що входять до складу організаційного комітету змагань з гімнастики й охарактеризуйте їх.

19. Назвіть склад суддівської комісії зі змагань з гімнастики та обов’язки кожного члена комісії.

20. Назвіть основні форми організації занять з гімнастики в школі.

21. Зміст, методика організації та проведення уроку з гімнастики в школі з учнями 1-4 класів.

22. Зміст, методика організації та проведення уроку з гімнастики в школі з учнями 5-9 класів.

23. Зміст, методика організації та проведення уроку з гімнастики в школі з учнями 10-11 класів.

24. Гімнастики в режимі шкільного дня.

25. Регулювання фізичного навантаження на уроці з гімнастики.

26. Назвіть методи й методичні прийоми, що використовуються на заняттях з гімнастики й охарактеризуйте їх.

27. Розкрийте етапи формування рухливих навичок.

28. Назвіть види підготовки гімнаста й надайте їм визначення.

29. Розвиток яких якостей входить до фізичної підготовки. Дайте їм визначення.

30. Назвіть документи планування й охарактеризуйте їх.
31. Перекид вперед з упору присів: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

32. Перекид назад з упору присів: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

33. Перекид вперед із широкої стійки ноги нарізно без опори руками: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

34. Перекид назад прогинаючись із положення сидячи: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

35. Стійка на лопатках із положення сидячи: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

36. Стійка на голові з упором руками: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

37. Стійка на руках з підтримкою партнера: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

38. Переворот убік (вправо, вліво): техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

39. Розмахування згинанням у висі на перекладині: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

40. Підйом переворотом з вису на перекладині: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

41. Підйом розгином з вису на перекладині: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

42. Оберт назад правою (лівою) в упорі на перекладині: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

43. Оберт назад в упорі на перекладині: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

44. Зіскок махом назад з поворотом кругом з упору на перекладині: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

45. Зіскок дугою з упору на перекладині: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

46. Розмахування в упорі на брусах: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

47. Поворот кругом в упорі махом вперед з почерговим перехватом руками на брусах: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

48. Підйом махом уперед з упору на руках на брусах: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

49. Підйом розгином з упору на руках на брусах: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

50. Стійка на плечах силою з упору кутом на брусах: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

51. Стійка на плечах з розмахування в упорі на брусах: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

52. Зіскок махом назад прогинаючись з упору на брусах: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

53. Зіскок махом уперед кутом з упору на брусах: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

54. Підйом силою з вису глибоким хватом на кільцях: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

55. Кут в упорі на кільцях: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

56. Перемах правою (лівою) в упорі на коні з ручками: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

57. Коло правою (лівою) в упорі після перемаху на коні з ручками: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

58. Коло правою (лівою) із стрибка на коні з ручками: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

59. Зіскок боком вліво з упору після перемаху на коні з ручками: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

60. Зіскок кутом вліво з упору після перемаху на коні з ручками: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.
61. Лазіння по канату у два та три прийоми: техніка виконання, послідовність навчання, допомога та страховка.

62. Способи переповзання: техніка виконання, послідовність навчання.

63. Способи перенесення вантажу та людини: техніка виконання, послідовність навчання.

64. Складіть комбінацію з вправ на гімнастичному приладі вільні вправи.

65. Складіть комбінацію з вправ на гімнастичному приладі перекладина (чоловікам) або колода (жінкам).

66. Складіть комбінацію з вправ на гімнастичному приладі бруси (чоловікам) або бруси різної висоти (жінкам).

67. Складіть комбінацію з вправ на гімнастичному приладі кінь з ручками (чоловікам) або колода (жінкам).

68. Складіть комплекс вправ (не менше 12) для розучування стійок, напівприсідів, присідів та положень рук й ніг.

69. Складіть комплекс вправ (не менше 12) для розучування випадів, нахилів, та положень рук й ніг.

70. Складіть комплекс вправ (не менше 12) для розучування упорів, положень сидячи та лежачи.

71. Складіть загально розвиваючий комплекс вправ для дітей молодшого шкільного віку.

72. Складіть загально розвиваючий комплекс вправ для дітей середнього шкільного віку.

73. Складіть загально розвиваючий комплекс вправ для дітей старшого шкільного віку.

74. Складіть комплекс вправ для розвитку гнучкості та рухливості в суглобах.

75. Складіть комплекс вправ для розвитку сили.

76. Складіть комплекс вправ для розвитку спритності.

77. Складіть комплекс вправ для формування правильної постави.

78. Назвіть стройові поняття та дайте їм визначення.

79. Перешикування з однієї шеренги в дві шеренги й навпаки, послідовність навчання.

80. Розмикання з однієї шеренги в чотири шеренги та з однієї колони в чотири колони уступами й навпаки.

81. Перешикування з колони по одному в колону по чотири дробленням й зведенням та з колони по чотири в колону по одному розведенням та злиттям.

82. Перешикування з одного кола в два кола та з одного кола в три кола й навпаки.

83. Перешикування з колони по одному в колону по чотири під час руху послідовними поворотами та у шаховому порядку й навпаки.

84. Фігурне маршування: проти хід, змійка, петля, коло.

85. Фігурне маршування: дуга, подвійна дуга, проти дуга, вісімка.

86. Назвіть не менше п’ятнадцяти стройових команд й дайте їм визначення.

87. Складіть гімнастичну смугу перешкод та дві естафети для розвитку спритності.

88. Види ходьби та бігу на уроках гімнастики в школі (надайте по чотири приклади).

89. Складіть комплекс вправ з гантелями для розвитку сили.

90. Складіть комплекс вправ з м’ячем для розвитку спритності.