asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджую:

Директор школи ____/________

«___»_______20___р.
Перспективний план роботи мультимедійного кабінету

на 2013-2018 рр.


з/п

Назва заходу

Дата

Хто виконує

Хто залучається

Відмітка про виконання

І. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання в кабінеті, вимог техніки безпеки та охорони праці

1

Забезпечення дотримання в кабінеті Державних санітарних правил і норм ДСанПіН 5.5.6.009-98 «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах»

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи
2

Сприяння затвердженню санітарного паспорта кабінету

1 раз в 5 років

Зав. кабінетом

Адміністрація школи
3

Забезпечення дотримання в кабінеті режиму праці на персональних комп’ютерах

Постійно

Зав. кабінетом4

Забезпечення дотримання в кабінеті правил безпечної експлуатації електротехнічного та іншого обладнання

Постійно

Зав. кабінетом5

Забезпечення дотримання в кабінеті правил протипожежної безпеки

Постійно

Зав. кабінетом6

Контроль оснащення навчального кабінету протипожежним майном, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності

Постійно

Зав. кабінетом7

Забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки

Постійно

Зав. кабінетом8

Проходження навчання з безпеки життєдіяльності (раз на 3 роки)

20__ рік

Зав. кабінетом9

Проведення інструктажів учнів із безпеки праці на навчальних заняттях з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом10

Організація вивчення учнями правил з охорони праці

Згідно з вимогами

Зав. кабінетом11

Розробка та періодичний перегляд інструкції з техніки безпеки під час проведення практичних і лабораторних робіт, подання їх на затвердження директору

1 раз на 3 роки (20__ рік)

Зав. кабінетом12

Подання пропозицій щодо умов праці та навчання для внесення в угоду з охорони праці

Щорічно

Зав. кабінетомІІ. Зміцнення матеріальної бази кабінету

1

Сприяння поновленню та вдосконаленню матеріальної бази кабінету

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори
2

Ведення інвентарної книги, занесення до неї відповідних змін про нові надходження, витрати і списання матеріальних цінностей

Постійно

Зав. кабінетом3

Виявлення потреб та поповнення кабінету навчальною літературою, фаховими виданнями

Постійно

Зав. кабінетом4

Виявлення потреб та сприяння поповненню кабінету засобами навчання

Постійно

Зав. кабінетом5

Слідкувати за новинками програмного забезпечення підтримки та інших предметів і сприяти його придбанню

Систематично

Зав. кабінетом6

Поновлення стендів

Систематично

Зав. кабінетом7

Організація придбання вазонів

Постійно

Зав. кабінетом

Учні, батьки
8

Організація придбання Інтернет-карток

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи
9

Організація ремонту та налаштування комп’ютерів

За потреби

Зав. кабінетом10

Організація придбання жалюзі

20__ рік

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори
11

Сприяння заміні ламп розжарювання на лампи денного освітлення

20__ рік

Зав. кабінетом

Адміністрація школи
12

Сприяння придбанню мультимедійного проектора для кабінету інформатики

20__ рік

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори
13

Участь у встановленому порядку в інвентаризації та списанні майна кабінету

Щорічно

Зав. кабінетомІІІ. Виготовлення роздавального (дидактичного) матеріалу по класах (за темами)

1

Поновлення завдань для практичних робіт у 9-11 класах

Періодично

Зав. кабінетом2

Поновлення завдань для проведення робіт контролюючого характеру з інформатики для 9-11 класів за темами

Періодично

Зав. кабінетомІV. Забезпечення кабінету електронними засобами навчального призначення

1

Сприяння придбанню сучасних педагогічних програмних засобів навчання з різних предметів, пошук еквівалентних вільних програм

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори
2

Сприяння придбанню сучасних програм, які забезпечують повноцінне використання можливостей кабінету інформатики, пошук еквівалентних вільних програм

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, спонсори
3

Організація роботи по створенню шкільного web-сайту і періодичному його поповненню

Постійно

Зав. кабінетом

Адміністрація школи, педколектив
^ V. Робота з обдарованими дітьми

1

Залучення до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН

Листопад

Зав. кабінетом2

Підготовка учнів до участі в І, ІІ етапі «Всеукраїнської олімпіади з інформатики»

Жовтень-листопад

Зав. кабінетом3

Організація виставок учнівських розробок

Постійно

Зав. кабінетом4

Залучення учнів до створення шкільного web-сайту і періодичного його поповнення

Систематично

Зав. кабінетом5

Організація позакласних заходів з інформатики

Систематично

Зав. кабінетом^ VІ. Робота з педагогічним колективом

1

Проведення консультацій для вчителів школи щодо викладання предметів з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення

Постійно

Зав. кабінетом2

Пропаганда впровадження комп’ютерних технологій у НВП школи

Постійно

Зав. кабінетом3

Надання допомоги вчителям школи в освоєнні навичок роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача

Постійно

Зав. кабінетом4

Навчання вчителів школи навичок роботи в мережі Internet

Постійно

Зав. кабінетом5

Залучення педколективу школи до поповнення інформацією шкільного web-сайту

Постійно

Зав. кабінетом^ VII. Робота з батьками учнів

1

Проведення консультацій для батьків учнів школи щодо вимог до організації роботи учнів на комп’ютерах за межами школи (тривалість занять, гігієна зору, правильна посадка за комп’ютерним столом тощо)

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи
2

Пропаганда інформаційно-комунікаційних технологій

Постійно

Зав. кабінетом

Педколектив школи

Завідувач кабінету Т.В. Ліпінська