asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1 до Правил прийому до Полтавського комерційного технікуму в 2013 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

^ Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання*, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка та підприємництво

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

90

60

Базова освіта – 2р.10 міс.

Середня освіта – 1р. 10 міс.

6000

3000

Середня освіта – 1р. 10 міс.

Кваліфі-кований робітник – 1р. 6 міс.

0517

Харчова промисловість та переробка сільсько-господарської продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції

60

75

Базова освіта – 3р. 6 міс.

Середня освіта – 2р. 6 міс.

6400

3000

Середня освіта – 2р. 6 міс.

Кваліфі-кований робітник – 1р. 6 міс.

1401

Сфера обслуговування

5.14010102

Ресторанне обслуговування

30

-

Середня освіта – 1р. 10 міс.

-

6400

-

* - вартість навчання може бути змінена.

Додаток 2 до Правил прийому до Полтавського комерційного технікуму в 2013 році

^ Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
За заочною формою навчання

^ Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

^ Фахове випробування

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету*

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва 1. Кондитер

 2. Пекар

 3. Цукерник

 4. Кухар

 5. Буфетник

 6. Бармен

 7. Офіціант

 8. Кухар дитячого харчування

7412.2

7412.2

7412.2

5122

5123

5123

5123

5122

5.05170101

Виробництво харчової продукції

Спеціальна технологія приготування їжі

2

1р. 6 міс.

15

60

 1. Продавець продовольчих товарів

 2. Продавець непродовольчих товарів

 3. Контролер-касир

 4. Касир торгівельного залу

 5. Касир квитковий

 6. Касир (на підприємстві, в установі, організації)

5220
5220
4211

4211
4211

4211

5.03051001

Товарознавство та

комерційна діяльність

Товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів

2

1р. 6 міс.

15

20


^ Додаток 5 до Правил прийому до Полтавського комерційного технікуму в 2013 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Конкурсні предмети на вибір

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

встановлено 15 відсотків

1. Українська мова та література124

2. Математика

так

Профільний

124

2. Світова література

так

Профільний

124

Виробництво харчової продукції

5.05170101

встановлено 15 відсотків

1. Українська мова та література124

2. Математика

так

Профільний

124

2. Хімія

так

Профільний

124

Ресторанне обслуговування

5.14010102

встановлено 15 відсотків

1. Українська мова та література124

2. Математика

так

Профільний

124

2. Географія

так

Профільний

124

^ Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

встановлено 15 відсотків

1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4

Виробництво харчової продукції

5.05170101

встановлено 15 відсотків

1. Українська мова
4

2. Математика

Профільний

4


^ Додаток 8 до Правил прийому до Полтавського комерційного технікуму в 2013 році

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


1

106,0
3,5

121,0
6

143,0
8,5

166,8
11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,22,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,12,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,12,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,02,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,02,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,92,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,92,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,82,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,83

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,73,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,73,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,63,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,63,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5