asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 37 від 13.03.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 березня 1995 р.
за N 79/615
Про затвердження Правил комісійної торгівлі
непродовольчими товарами

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
N 342 ( z0319-97 ) від 08.07.97
N 194 ( z0263-98 ) від 08.04.98
Наказом Міністерства економіки
N 21 ( z0089-08 ) від 25.01.2008 }
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15.06.2006 N 833 ( 833-2006-п ) "Про затвердження Порядку
провадження торговельної діяльності та правил торговельного
обслуговування населення", Н А К А З У Ю:

{ Преамбула в редакції Наказу Міністерства економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }1. Затвердити Правила комісійної торгівлі непродовольчими
товарами, що додаються.

{ Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі
(Лазарович М.В.), Юридичному управлінню (Красуля О.І.)
зареєструвати Правила комісійної торгівлі в Міністерстві юстиції
України.

3. Визнати такими, що не застосовуються на території України,
нормативні документи згідно з переліком, що додається.

В.О.Міністра І.В.ПодолєвЗатверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків України
від 13 березня 1995 р. N 37

^ Перелік
нормативних документів, що не застосовуються
на території України1. Наказ Міністра торгівлі СРСР від 21 травня 1991 р. N 39
"Об утверждении Инструкции о порядке оформления комиссионных
операций, учета и отчетности в комиссионных магазинах по продаже
непродовольственных товаров и форм первичной учетной
документации".

2. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами,
затверджені наказом Міністра торгівлі СРСР від 13 лютого 1986 р.
N 25.


Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків України
від 13 березня 1995 р. N 37

^ Правила
комісійної торгівлі непродовольчими товарами{ У тексті слова "господарюючі суб'єкти" і "покупець" в усіх
відмінках та числах замінено відповідно словами "суб'єкти
господарювання" і "споживач" у відповідних відмінках та
числах згідно з Наказом Міністерства економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок комісійної торгівлі
непродовольчими товарами суб'єктами господарювання усіх форм
власності, які пройшли державну реєстрацію у встановленому
порядку.

Порядок приймання на комісію і продажу автомобілів,
мотоциклів, тракторів й інших транспортних засобів, номерних
агрегатів до них, ювелірних виробів з дорогоцінних металів та
коштовного каміння регулюється окремими правилами.

1.2. Учасниками сторін торговельного процесу на комісійних
засадах є: суб'єкт господарювання, який приймає товар на комісію
(в подальшому - комісіонер), і громадянин, підприємство
(організація, установа), що здає товар на комісію (в подальшому -
комітент).

1.3. Відносини сторін регулюються договором, яким комітент
доручає продаж товару комісіонеру за визначену винагороду. Розмір
комісійної винагороди визначається за погодженням сторін і не
суперечить чинному законодавству.

1.4. За комітентом зберігається право власності на товар,
прийнятий на комісію, до моменту його продажу споживачу.
Комісіонер несе відповідальність у встановленому законодавством
порядку перед комітентом за втрату або пошкодження товару,
прийнятого на комісію. Розмір і порядок відшкодування збитків,
нанесених комітенту, визначаються за погодженням сторін, а у
випадку недосягнення згоди - вирішується у судовому порядку.
Комітент має право в будь-який час забрати зданий на комісію товар
за наявності квитанції та відповідного посвідчення особистості,
сплативши комісіонеру обумовлену плату за зберігання зданої на
комісію речі.

1.5. Товар може бути повернений іншій особі, якщо вона
пред'явить квитанцію, видану комітенту комісіонером, нотаріально
завірене доручення комітента з обов'язковим позначенням номера
паспорта або документа, який його замінює.

1.6. Строк реалізації прийнятого на комісію товару - 60
календарних днів (за винятком антикваріату, творів мистецтва та
унікальних речей, строк реалізації яких необмежений). ( Пункт 1.6
в редакції Наказів МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від 08.07.97, N
194 ( z0263-98 ) від 08.04.98 )

2. Приймання товарів на комісію

2.1. На комісію приймаються непродовольчі товари, придатні
для використання, як нові, так і ті, що були в користуванні, але
не потребують ремонту або реставрації і відповідають санітарним
вимогам, а також антикварні і унікальні речі та твори мистецтва.
{ Пункт 2.2 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
економіки N 21 ( z0089-08 ) від 25.01.2008 }
2.2. Суб'єктам господарювання за рішенням місцевих органів
державної виконавчої влади дозволяється приймати від відповідних
організацій конфісковане, безгосподарне майно і таке, що перейшло
у спадщину державі, вилучене у громадян для відшкодування
заподіяної шкоди на виконання вироків і рішень судів, від
державних, кооперативних, сімейних, колективних та приватних
підприємств, закладів і установ - лишки товарно-матеріальних
цінностей, які можуть бути реалізовані населенню, крім тих, що
заборонені законом.

2.3. Не приймаються для комісійного продажу:

- зброя, боєприпаси (крім мисливської та спортивної зброї і
боєприпасів до них, а також холодної зброї, спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої і дратівної дії, що продаються
громадськими об'єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ),
бойова і спеціальна військова техніка;

- вибухові речовини й засоби вибуху;

- отруйні речовини;

- наркотичні, психотропні і отруйні засоби;

- лікувальні засоби і вироби медичного призначення;

- державні еталони одиниць фізичних величин ;

- армійське знаряддя, тканини та інші товари військового
асортименту, форменне обмундирування, білизна з штампом закладів,
організацій і підприємств;

- газові плити та балони до них без документа служби газового
господарства, що підтверджує їх придатність до подальшого
використання;

- товари побутової хімії;

- товари з простроченим терміном зберігання;

- товари від неповнолітніх віком до 18 років;

( Абзац пункту вилучено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 342
( z0319-97 ) від 08.07.97 )- піротехнічні вироби; ( Пункт доповнено абзацом згідно з
Наказом МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від 08.07.97 )

- іграшки для дітей віком до 3-х років; ( Пункт доповнено
абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від
08.07.97 )

іграшкова зброя з пластиковими кульками; ( Пункт доповнено
абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 194 ( z0263-98 ) від
08.04.98 )

примірники аудіовізуальних творів і фонограм, що були в
користуванні, а також нові без наявності супровідних документів,
визначених у пункті 5 Правил роздрібної торгівлі примірниками
аудіовізуальних творів і фонограм, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1209 ( 1209-97-п ).

( Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 194
( z0263-98 ) від 08.04.98 )


2.4. При здаванні речей на комісію громадяни України повинні
пред'явити паспорт або документ, який його заміняє; іноземні особи
- відповідний вид на мешкання в Україні або національний паспорт з
відміткою про перебування в Україні.

2.5. Товари від юридичних осіб приймаються згідно з
товарно-супровідними документами та за наявності інформації про
товар, викладеної відповідно до законодавства про мови.

Приймання на комісію нових товарів вітчизняного та
іноземного виробництва здійснюється за наявності в комітента (крім
фізичної особи, яка не має статусу суб'єкта підприємницької
діяльності) документів, що засвідчують їх якість та безпеку, а
також зазначення у документах на товари, що підлягають
обов'язковій сертифікації, реєстраційних номерів сертифікатів
відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності та/або
декларацій про відповідність, якщо це встановлено технічним
регламентом. { Абзац другий пункту 2.5 глави 2 в редакції Наказу
Міністерства економіки N 21 ( z0089-08 ) від 25.01.2008 }

Товари, що не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні,
приймаються на комісію за наявності гігієнічного висновку
державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортовану
продукцію.

Якщо на завезені з-за кордону партії товарів, що були в
ужитку, відсутні дані щодо їх безпеки для здоров'я населення, то
приймання на комісію таких товарів, їх реалізація та використання
дозволяється лише після отримання позитивного висновку державної
санітарно-гігієнічної експертизи.

Гарантійні терміни на нові товари встановлюються
виготівником.

Стосовно товарів, на які гарантійні строки не встановлено,
споживач має право пред'явити продавцю (виробнику) відповідні
вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років від дня
передачі їх споживачеві. { Абзац шостий пункту 2.5 глави 2 в
редакції Наказу Міністерства економіки N 21 ( z0089-08 ) від
25.01.2008 }

( Пункт в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від
08.07.97 )


2.6. Суб'єкти господарювання здійснюють приймання товарів за
кількістю і якістю у встановленому законодавством порядку.

2.7. При прийманні товарів на комісію комісіонер на кожну
одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках і товарний
ярлик, які підписуються фахівцем-оцінником і комітентом. Перший
примірник квитанції видається комітенту, другий залишається у
комісіонера і прикладається до товарного звіту.

Якщо комітент здає на комісію декілька одиниць одного товару,
то комісіонер виписує на ці товари одну квитанцію у двох
примірниках, а на кожну одиницю цих товарів виписується товарний
ярлик.

Товарний ярлик прикріплюється до прийнятого на комісію
товару. До дрібних речей прикріплюється цінник. При продажу товару
товарний ярлик або цінник з нього не знімається.

( Пункт в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від
08.07.97 )


2.8. Технічно складні товари, на які не вийшли гарантійні
строки користування, приймаються на комісію разом з паспортом і
гарантійним талоном, котрі при продажу передаються споживачеві.
При цьому гарантійний термін не подовжується.

( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 342
( z0319-97 ) від 08.07.97 )


2.9. Забороняється суб'єкту господарювання залишати на
зберігання товари, не прийняті на комісію.

2.10. Згода комітента з умовами здавання товару на комісію,
його продажу та умовами повернення нереалізованого товару
підтверджується підписом комітента у двох примірниках квитанції.

При незгоді комітента з цими умовами комісіонер має право
відмовити в прийманні товару.

( Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 342
( z0319-97 ) від 08.07.97 )
3. Оцінка товарів, які приймаються на комісію

3.1. Ціни на комісійні товари встановлюються комітентом за
домовленістю з комісіонером на основі ринкового попиту.

3.2. Працівники суб'єкта господарювання зобов'язані
інформувати комітента про існуючі ціни на товари, які він здає на
комісію, кон'юнктуру ринку і попит населення на такіж або
аналогічні їм товари.

3.3. Відповідальність за відповідність прийнятих на комісію
товарів характеристикам, зазначеним у квитанції, несе комісіонер
згідно з чинним законодавством.

3.4. При виявленні в прийнятих на комісію товарах прихованих
дефектів вони знімаються з продажу, про що складається акт в
присутності комітента, який викликається в таких випадках до
магазину.

4. Уцінка прийнятих на комісію товарів

4.1. Ціна товару, який не реалізований протягом
вставовленого строку (60 календарних днів), може бути знижена за
домовленістю з комітентом. Якщо комітент не з'явився для
переоцінки товару за викликом, комісіонер знижує ціну на таких
умовах: ( Абзац перший пункту 4.1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу
N 194 ( z0263-98 ) від 08.04.98 )

на 30% від встановленої сторонами первинної вартості товару,
якщо товар не реалізовано в строк (60 календарних днів);

на 40% від залишкової ціни після першого зниження вартості
товару, якщо товар не реалізовано протягом наступних 15
календарних днів.

Якщо товар не реалізовано після другої уцінки протягом
наступних 15 календарних днів, комісіонер знімає його з продажу
без письмового попередження комітента.

( Пункт 4.1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від
08.07.97 )


4.2. За вимогою комітента ціна на зданий товар може бути
знижена раніше строків, визначених діючими Правилами.

4.3. Умови уцінки прийнятих на комісію товарів повинні бути
зазначені у квитанції, яка видається комітенту.

4.4. Уцінки зданих на комісію товарів, які проводяться за
участю комітента, відображаються в усіх примірниках квитанції та
на товарному ярлику.

4.5. Згоду на проведення уцінки товару комітент підтверджує
своїм підписом у квитанції.

При незгоді комітента з умовами здавання товару на комісію,
строками або розмірами уцінок комісіонер має право відмовити в
прийманні товару.

5. Продаж і повернення нереалізованого товару

5.1. Кожна одиниця прийнятого на комісію товару не пізніше
наступного дня повинна бути виставлена в торговельному залі для
продажу.

При прийманні декількох одиниць одного й того ж товару в
торговельний зал може виставлятися лише одиниця цього товару, інші
зберігаються в підсобному приміщенні.

( Пункт 5.1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від
08.07.97 )


5.2. Спортивна та мисливська вогнепальна зброя та боєприпаси
до неї, а також холодна зброя, спеціальні засоби, заряджені
речовинами сльозоточивої і дратівної дії, реалізуються магазином
на підставі ліцензії встановленої форми, що видається органами
внутрішніх справ, тільки тим громадянам, які мають на це дозвіл
органів внутрішніх справ за місцем проживання.

5.3. При продажу технічно складних виробів робота їх
перевіряється за участю споживача за основними параметрами.

5.4. Розрахунки за продані товари можуть здійснюватися
готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних
карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до
законодавства. Разом з товаром споживачу в обов'язковому порядку
видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму
проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару.

{ Пункт 5.4 глави 5 в редакції Наказу Міністерства економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }


5.5. Товари, що були в користуванні, придбані у комісіонера,
можуть бути повернені назад лише за згодою комісіонера. Щодо
товарів, на які закінчився гарантійний термін, то на них
поширюється дія статті 8 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ).

{ Пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки N 21 ( z0089-08 ) від 25.01.2008 }


5.6. Придбані комісійні товари, за винятком великогабаритних,
на зберігання в магазині не залишаються.

5.7. При поверненні комітенту нереалізованих товарів, які
знаходились у суб'єкта господарювання більше одного робочого дня,
комітент відшкодовує витрати за зберігання його товару як за
повний місяць у таких розмірах:

за перші 30 календарних днів - 2 відсотки визначеної ціни
товару;

за другі 30 календарних днів - З відсотки визначеної ціни
товару;

за наступні 30 календарних днів - 4 відсотки від залишкової
ціни товару після проведених уцінок.

За кожний день зберігання знятого з продажу товару після
закінчення 90 календарних днів з комітента стягується пеня, розмір
якої визначається договором.

( Пункт 5.7 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 342 ( z0319-97 ) від
08.07.97 )


При поверненні комітенту антикваріату, творів мистецтва та
унікальних речей, що не були реалізовані, витрати за зберігання
цих товарів визначаються за погодженням сторін. ( Пункт 5.7
доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 194 ( z0263-98 )
від 08.04.98 )

При поверненні комітенту товарів з недоліками, які не були
виявлені при прийманні їх на комісію, витрати за зберігання цих
товарів комітент не відшкодовує. ( Пункт 5.7 доповнено абзацом
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 194 ( z0263-98 ) від 08.04.98 )

5.8. Гроші за проданий товар виплачуються комітенту готівкою
на третій день після продажу товару, не враховуючи дня продажу,
вихідних і святкових днів, при пред'явленні виданої комісіонером
квитанції, паспорта або документа, що його замінює.

Гроші за продані товари, прийняті на комісію від юридичних
осіб відповідно до умов договору, перераховуються на їх рахунки у
банках.

5.9. У випадках, коли комітент не з'явився за одержанням
грошей після закінчення терміну позовної давності, вони підлягають
перерахуванню до місцевого бюджету.

5.10. Суб'єкт господарювання при здійсненні комісійної
торгівлі непродовольчими товарами повинен керуватися та
дотримуватися вимог Закону України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ), Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 ( 833-2006-п ),
цих Правил та інших нормативно-правових актів, які регулюють
торговельну діяльність.

{ Пункт 5.10 глави 5 в редакції Наказу Міністерства економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }


5.11. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність
на видному та доступному місці куточка споживача, в якому
розміщуються інформація про найменування власника або
уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і
номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.
{ Пункт 5.11 глави 5 в редакції Наказу Міністерства економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }
{ Главу 6 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки
N 21 ( z0089-08 ) від 25.01.2008 }
6. Порядок оподаткування податком на додану вартість
операцій при здійсненні комісійної торгівлі.

Порядок оподаткування податком на додану вартість операцій
при здійсненні комісійної торгівлі регулюється Законом України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) та іншими
нормативно-правовими актами з питань оподаткування.

{ Правила доповнено розділом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 342
( z0319-97 ) від 08.07.97 }
{ Глава 6 в редакції Наказу Міністерства економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }