asyan.org
добавить свой файл
1
Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному Центрі (із зазначенням дозвільних органів)
з/п

Назва документу дозвільного характеру

Назва місцевого дозвільного органу, що видає/погоджує документи дозвільного характеру

Законодавчі та нормативно-правові акти, якими встановлено необхідність та порядок отримання документу дозвільного характеру (закони, постанови КМУ, галузеві накази, тощо; конкретно вказати статтю або пункт)

1.

Ветеринарне свідоцтво ф № 1


Великобурлуцька районна державна лікарня ветеринарної медицини

Наказ ДДВМ України № 32 від 19.04.2005 року

2.

Ветеринарне свідоцтво ф № 2


Великобурлуцька районна державна лікарня ветеринарної медицини

Наказ ДДВМ України № 32 від 19.04.2005 року

3.

Ветеринарне свідоцтво ф № 2 СНГ


Великобурлуцька районна державна лікарня ветеринарної медицини

Наказ ДДВМ України № 32 від 19.04.2005 року

4.

Ветеринарне свідоцтво ф № 3 СНГ


Великобурлуцька районна державна лікарня ветеринарної медицини

Наказ ДДВМ України № 32 від 19.04.2005 року

5.

Висновок на проект будівництва ( реконструкцію) ф 303/о


Великобурлуцька районна санітарно-епідеміологічна станція

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (ст.10, 11)

6.

Погодження асортименту харчових продуктів ( на початок роботи об’єкту, на якому виробляються та реалізуються харчові продукти, при зміні технології виробництва, при зміні умов реалізації харчових продуктів)


Великобурлуцька районна санітарно-епідеміологічна станція

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 року № 4004-ХІ

7.

Висновок про відповідність наявних приміщень матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил, який додається до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності


Великобурлуцька районна санітарно-епідеміологічна станція

Постанова КМУ від 4 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

8.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на проекти та нормативну документацію або об’єкт


Великобурлуцька районна санітарно-епідеміологічна станція

Наказ МОЗ від 09 жовтня 2000 року

№ 247 « Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» (із змінами)

9.

Висновок щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову (ф.301/о)


Великобурлуцька районна санітарно-епідеміологічна станція

Наказ МОЗ України від 11.07.2000 року № 160.

10.

Санітарний паспорт об’єкта, транспортного засобу


Великобурлуцька районна санітарно-епідеміологічна станція

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 року № 4004-ХІ

11.

Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Великобурлуцьке районне управління ГУ МНС України в Харківській області

Закон України “Про пожежну безпеку” Постанова КМУ від 14.02.2001 року № 150 «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень»

12.

Рішення виконавчого комітету міської ради "Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами"


Виконавчий комітет Великобурлуцької селищної ради

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"; ЗУ "Про рекламу"; Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затв. Постановою КМУ від 29.12.2003р.
№ 2067


13.

Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів


Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

ЗУ «Про молоко та молочні продукти»


14.

Сертифікат (для об’єктів ІV-V категорії складності)

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VІ.

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806 від 06.09.2005 року (із змінами)

15.

Зареєстрована декларація про початок виконання будівельних робіт (для об’єктів І-ІІ категорії складності)

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VІ.

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806 від 06.09.2005 року (із змінами)

16.

Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт (у разі винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень)

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VІ.

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806 від 06.09.2005 року (із змінами)

17.

Дозвіл на виконання будівельних робіт (для об’єктів ІV-V категорії складності)

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VІ.

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806 від 06.09.2005 року (із змінами).

18.

Висновок про погодження місця розташування об’єкта

Відділ Держкомзему у Великобурлуцькому районі

ЗУ «Про внесення змін до Земельного Кодексу України» № 1119-ІУ від 11.07.2003 року

19.

Погодження проекту відведення земельної ділянки у користування, власність, оренду

Відділ Держкомзему у Великобурлуцькому районі

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 року № 2768-ІІІ.

ЗУ «Про оренду землі» від 06.10.1998 року