asyan.org
добавить свой файл
1
Педагогічна характеристика дитини, підлітка
(для подання до ВКМСН, ССН з приводу жорстокого поводження,

влаштування до державних навчальних закладів тощо)
Оформлення здійснювати відповідно до вимог ведення ділових паперів, спираючись на наданий план-схему, але не використовувати його як бланк для заповнення!!
1. П.І.П., клас, дата народження, домашня адреса, телефон.

  1. Ознаки підвищення нервозності: відсутні; підвищена втомлюваність, знижена працездатність, пригнічений настрій, підвищена збудливість, спалахи гніву, агресивність по відношенню до ровесників, агресивність по відношенню до вчителів, відмова від контактів, спільних справ, схильність до руйнівних дій, інші ознаки (підкреслити або написати інші).

  2. Патологічні потяги:

  • Курить (не курить, курить епізодично, систематично);

  • Вживає алкогольні напої (не вживає, вживає епізодично, систематично);

  • Вживає токсико-, наркоречовини (не вживає, вживав неодноразово, систематично).
 1. Психологічна атмосфера сім’ї:

- сприятлива;

- несприятлива;

- вкрай несприятлива.

  1. Дані про батьків (батько, мати):

- ПІП;

- освіта;

- професія, місце роботи.

  1. Інші члени сім’ї.

  2. Тип сім’ї:

  • Емоційно-сприятлива (батьки морально стійкі, володіють культурою виховання, емоційна атмосфера сім’ї позитивна);

  • Сім’я, що опинилась в складних життєвих ситуаціях:

а) педагогічно некомпетентна (батьки не володіють культурою виховання); ознаки: відсутні єдині вимоги, дитина бездоглядна, жорстоке ставлення, систематичні фізичні покарання, низький рівень знань про інтереси, поведінку дитини по за школою;

б) морально-несприятлива (асоціальна; батьки ведуть аморальний спосіб життя; пиячать, не працюють, були засуджені, вихованням не займаються);

в) конфліктна (в сім’ї несприятлива емоційна атмосфера, між батьками постійні конфлікти, батьки дратівливі, жорстокі, нетерплячі).

2.4. Характер взаємин батьків з дитиною, підлітком:

- сімейний диктат (систематичне придушення ініціативи і почуття власної гідності дитини);

- надмірна опіка (задоволення всіх потреб дитини, огородження від труднощів, турбот, зусиль);

- потуральник (відхилення від активної участі у вихованні дитини, пасивність, визнання повної автономності дитини);

- співробітництво (стосунки взаємної поваги, спільне переживання радощів, біди тощо).

2.5. Організація режиму праці і відпочинку учня:

- які обов’язки виконує вдома;

- чи дотримується розпорядку дня;

- хто і якою мірою допомагає і контролює виконання домашнього завдання;

- як організоване спілкування учня в сім’ї під час відпочинку, літніх канікул, відпустки батьків.
^ 3. Особливості навчальної діяльності:

3.1. Успішність дитини, підлітка

3.2. Ставлення до навчання:

- позитивне; - нейтральне; - байдуже; - негативне.

3.3. Улюблені предмети

3.4. Інтелектуальні можливості учня:

- високі; - середні; - низькі.

3.5. Мотиви навчання:

- пізнавальний інтерес до предметів; - прагнення уникнути покарання;

- усвідомлення необхідності навчання в шкільному віці;

- прагнення отримати оцінку; - заслужити схвалення дорослих;

- прагнення до самоствердження в групі ровесників.

3.6. Професійні наміри (чим збирається займатися по закінченні школи);

3.7. Дисципліна та самовиховання дитини, підлітка:

- порушує (на окремих уроках, перервах, класних зборах тощо);

- дотримується правил поведінки, підкоряється вимогам класу, вчителів.
^ 4. Статус у колективі, ставлення до колективу:

4.1. Позиції дитини, підлітка в колективі:

- лідер (зірка); - той, кому віддають перевагу; - прийнятий;

- той, кого відкидають; - ізольований.

4.2. З ким найбільше товаришує. Характер взаємного впливу.

4.3. Взаємини з іншими однолітками:

- ділові; - рівні; - дружні; - стислі;

- конфліктні; - ні з ким не спілкується.

4.4. Манера, стиль спілкування з оточуючими:

- домінантний стиль (впевнений в собі, прагне нав’язати свою думку, легко перебиває, але не дає перебивати себе, нелегко визнає свою неправоту);

- недомінантний стиль (сором’язливий, поступливий, легко визнає себе неправим, потребує заохочення в розмові);

- екстраверт (постійно спрямований на спілкування, легко входить у контакт, допитливий, відкритий, уважний до оточення);

- інтроверт (не схильний до контактів, віддає перевагу діяльності, в розмові небагатослівний).

4.5. Ставлення до суспільної думки:

- активно-позитивне (прагне виправити недоліки, врахувати зауваження тощо);

- пасивно-позитивне (розуміє критику, погоджується з нею, але недоліки не виправляє);

- байдуже (не реагує на критику, не змінює поведінку);

- негативне (сперечається, не погоджується із зауваженнями, поведінку не змінює).
^ 5. Ставлення до суспільної діяльності і суспільно-корисної праці:

5.1.Ставлення до суспільних доручень:

- з готовністю; - без особливої зацікавленості; - відмовляється.

5.2. Виконання суспільних доручень:

- сумлінно; - несумлінно; - під настрій; - під натиском;

- з ініціативою.

5.3. Ставлення до трудових справ колективу:

- бере активну участь; - байдужий; - демонстративно відмовляється.

5.4. Ставлення до фізичної праці:

- позитивне (працелюбність, часто віддає перевагу фізичній праці в порівнянні з розумовою, має „золоті” руки);

- байдуже (не виділяє фізичну працю як цікаву діяльність, від неї не відмовляється, але виконує без ініціативи);

- негативне (лінивий, несумлінно працює, під натиском, до фізичної праці ставиться зневажливо).

5.5.Ставлення до суспільного майна:

- ставиться турботливо; - по-господарськи; - байдуже;

- демонстративно-зневажливе; - свідомо пошкоджує майно.
^ 6. Спрямованість інтересів:

6.1. Які гуртки, секції відвідує (відвідував).
7. Особливості сфери вільного спілкування дитини, підлітка:

7.1. З ким має дружні зв’язки, як вони впливають на дитину, підлітка. (в разі можливості вказати вік друзів);

7.2. Постійне місце або місце, якому віддається перевага для „вуличного” спілкування (під’їзд, дах, підвал, двір, на квартирі тощо);

7.3. Зміст спілкування у вуличних іграх:

- робота з технікою; - автомототехнікою; - відвідування кіно;

- гра на гітарі; - прослуховування музичних записів;

- розмови на різноманітні теми; - проводження часу без певної мети;

- випивка; - куріння; - вживання наркотичних речовин;

- азартні ігри, у т.ч. ігрові автомати тощо.
^ 8. Самооцінка особистості:

8.1. Рівень самооцінки:

- адекватна (правильно оцінює свої позитивні і негативні якості, особисті можливості і досягнення);

- завищена (некритичний по відношенню до себе, перебільшує власні досягнення);

- занижена (надмірно самокритичний, недооцінює свої позитивні якості та особисті досягнення).
^ 9. Особливості поведінки:

9.1. Позитивні вчинки підлітка. Як часто вони здійснюються?

9.2. Негативні вчинки, їх прояви (епізодичні, систематичні0, їх характер:

- грубість; - бійки; - невідвідування закладу;

- запізнення на уроки; - порушення дисципліни;

- відмова від вимог, доручень; - не працює на заняттях;

9.3. Правопорушення дитини, підлітка:

- крадіжки; - вимагання у молодших і / або слабших за себе;

- побиття молодших і / або слабших за себе;

- жорстоке поводження з тваринами; - прояви садистських нахилів;

- грубі порушення громадського порядку; - спроби насилля.

9.4. Ставлення до своїх вчинків:

- байдужий; - переживає; - виправдовує; - засуджує.

9.5. Як ставиться до педагогічних впливів:

- з бажанням робити все навпаки; - байдуже;

- розуміє і намагається виконати вимоги.

9.6. Перебуває на обліку:

- ССН;

- в навчальному закладі;

- ВКМСН тощо
10. Педагогічні висновки, рекомендації особи, яка склала характеристику


 • Дата складання характеристики

 • Підпис особи, яка склала характеристику

 • Підпис особи, яка затверджує характеристику