asyan.org
добавить свой файл
1
Пам’ятка для учнів

Якщо в українській мові

Теперішній час

1. Present Simple – Дія відбувається взагалі (do, does).

2. Present Continuous – Дія відбувається в момент мовлення (am, is, are + дієслово +

ing).

3. Present Perfect Continuous – (have/has been + дієслово + ing).

Минулий час

1. Past Simple – Дія відбулася і сказано коли (did).

2. Past Continuous – Дія відбувалася деякий час ( was, were + дієслово + ing).

3. Present Perfect – Дія відбувалася і пов’язана з теперішнім моментом ( have, has + III

форма дієслова).

4. Past Perfect – 1) Дія відбулася до якогось моменту (had + III форма дієслова). 2) У

складнопідрядному реченні, коли дія простого речення відбулася раніше, ніж дія

головного.

5. Past Perfect Continuous – (had been + дієслово + ing).

Майбутній час

1. Future Simple – Дія відбуватиметься в майбутньому ( shall (I, we); will (you, he, she, it, they) + дієслово).

2. Future Continuous – Дія відбуватиметься деякий час у майбутньому ( shall (will) + be + дієслово + ing).

3. Future Perfect – Дія відбуватиметься в майбутньому до якогось моменту ( (shall, will) + have + дієслово).

Якщо ви перекладаєте речення з української англійською мовою

1. Знайдіть в українському реченні підмет (хто? що?) і прсудок (що робити?).

2. Визначте, в якому часі в українській мові стоїть присудок.

3. Згадайте, який це час в англійській мові.

4. Зверніть увагу на тип речення ( стверджувальне, питальне, заперечне).

5. Згадайте або подивіться на схему цього часу й цього типу речення.

6. А тепер перекладайте.