asyan.org
добавить свой файл
1
Основний елемент ділової етики, або етики бізнесу, на думку фахівців і вчених, що займаються вивченням цього важливого елементу менеджменту, – це проблема соціальної відповідальності бізнесу і становлення нової корпоративної культури.

У сучасній теорії менеджменту соціальна відповідальність виражається такими категоріями: соціальні зобов’язання, соціальна взаємодія і соціальна чуйність.

Соціальні зобов’язання організації розуміються як її соціально відповідальна поведінка: отримання прибутку за допомогою діяльності, обмеженої рамками законів. Іншими словами, протизаконні способи отримання прибутку є соціально безвідповідальними. А конкретно соціальна відповідальність організації виявляється в тому, що її керівництво відповідальне перед своїми працівниками, акціонерами і державою за прибуткове ведення бізнесу, а також за участь організації в соціальному забезпеченні населення.

Соціальна взаємодія виявляється через реакцію організації на існуючі загальноприйняті соціальні норми і цінності. Організація повинна враховувати і відшкодовувати суспільству екологічні і соціальні втрати від своєї діяльності, добровільно брати на себе вирішення суспільних проблем, навіть якщо цього не вимагає законодавство. Соціальна взаємодія організації і суспільства нерідко здійснюється на правовій основі: організація отримує визначені податкові пільги у випадку, якщо вона в добровільному порядку спонсорує освіту, охорону здоров’я чи мистецтво.

Соціальна чуйність організації виявляється в добровільному прийнятті на себе соціальних зобов’язань. На практиці ця діяльність виражається в гармонійному об’єднанні понять «соціальні зобов’язання» і «соціальна взаємодія». Це пошук шляхів вирішення соціальних проблем як персоналу, так і суспільства в цілому, наприклад, будівництво баз відпочинку для персоналу, допомога установам освіти й охорони здоров’я, підтримка малого бізнесу.

З урахуванням особливостей функціонування організацій в умовах ринку можна стверджувати, що нову корпоративну культуру формують такі чинники:

визнання факту, що споживачі з їх потребами знаходяться в центрі уваги організації;

– повага до людини, і перш за все до власного робітника як запоруки успішної діяльності;

– постійна готовність до змін у навколишньому середовищі;

– схильність до обґрунтованого ризику;

– визначення важливості всебічного інформаційного забезпечення діяльності;

– енергійність та ініціатива керівників і всього персоналу;

– застосування всього існуючого арсеналу стимулів і покарань до працівників.

Основні риси «досконалої в етичному відношенні» американської фірми сформулював відомий ідеолог «концепції ділової етики», автор книги «Культура корпорації» К. Стоун. Ось якою він бачить «корпорацію майбутнього».

^ Корпорація як суспільна особа:

– піклується про дотримання законів, навіть якщо їх можна обійти і дістати великий прибуток;

– сприяє законотворчості: добровільно представляє наявну інформацію про додаткові заходи, необхідні в даній галузі;

– дотримується фундаментальних норм суспільної моралі, не вдаючись до обману, корупції і т. д.;

– за кордоном діє, поважаючи закони цієї країни, і не суперечить політиці своєї держави.

^ Якщо хто-небудь відмовиться від мого автомобіля, я знаю, що в цьому винен я сам.

Г. Форд

Корпорація як виробник орієнтується на виробництво безпечних і надійних товарів за справедливими цінами.

^ Корпорація як роботодавець:

– піклується про безпеку виробництва;

– піклується про добрий емоційний стан своїх працівників;

– не допускає дискримінації.

^ Корпорація як суб’єкт управління природними ресурсами:

– піклується про їхнє ефективне використання;

– піклується про естетику займаної земельної ділянки.

^ Корпорація як об’єкт інвестування:

– захищає інтереси інвесторів;

– надає повну і правдиву інформацію про своє економічне становище.

Корпорація як конкурент не веде нечесної конкуренції, з одного боку, і виступає проти обмеження конкуренції – з іншого.

^ Корпорація як учасник соціального розвитку:

– стимулює нововведення і реагує на впровадження нової продукції і технологій;

– не забуває, що її діяльність впливає на якість життя, і приймає на себе пов’язану з цим відповідальність.

Визначений інтерес становить мораль і етика бізнесу, що затверджується в Росії. Документ за назвою «Моральні вимоги, пропоновані до брокерів Російської товарно-сировинної біржі» формулює вимоги, які пред’являються до менеджерів і бізнесменів не тільки в професійній діяльності, але й у побуті та особистому житті. Основні положення цих вимог:

– стався з повагою до влади: в усьому повинен бути порядок, а влада – необхідна умова порядку в суспільстві;

– будь цілеспрямованим, не допускай двозначних ситуацій, що ведуть до ускладнень;

– не розділяй слово і діло: умій дотримуватися слова, виконуй свої зобов’язання і поручительства; у ході переговорів уживай слова з чітко вираженим змістом; мова повинна бути зрозумілою і ввічливою;

– приділяй час відпочинку і роздумам про своє життя: нормальний відпочинок і відновлення сил працівників гарантують фірмі високий доход;

– поважай старших; і тут же: «вік не є визначальним, і тому неприпустима дискримінація, заснована на віці»;

– будь постійним у сексуальних відносинах і шлюбі: міцна родина і гарні відносини в ній впливають на роботу, отже, гарна родина – запорука процвітання компанії; висновок: «сексуальні відносини поза шлюбом... є неприпустимими»;

– будь чесним і правдивим: «гарна репутація – це не тільки неприпустимість неправди, але і допомога іншим людям у тому, щоб уникнути обману»;

– поважай право приватної власності: «система вільного підприємництва приносить вигоду тільки тому, хто віддає їй усі сили»; тільки дисциплінована, працьовита, творча і завбачлива людина може отримати від роботи і задоволення, і матеріальний виграш.