asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЄНАКІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА


Журавльова Людмила Степанівна,

Майстер виробничого навчання

ІІ категорії

м.Єнакієве - 2012

Журавльова Л.С., майстер виробничого навчання ІІ категорії; «Організація роботи Школи молодого педагога»


Рецензент:

Огородня М.Г., викладач «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» Єнакіївського професійного торгово-кулінарного ліцею

У даній роботі узагальнено досвід роботи Школи молодого педагога у Єнакіївському професійному торгово-кулінарному ліцеї.

Розраховано на педагогів професійно-технічних навчальних закладів та може бути використана у роботі з молодими спеціалістами.
Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії майстрів виробничого навчання

Протокол №_______від ___________2012 р.
Розглянуто і схвалено навчально-методичною радою НМЦ ПТО в Донецькій області

Протокол №_______від ___________2012 р.
ЗМІСТ



1.

Вступ

3-5


2.

Організація роботи Школи молодого педагога

6-14


3.

Діяльність Школи Молодого педагога

15-19


4.

Методична допомога Молодим педагогам

20-35


5.

Використання інноваційних методів навчання

36-40


6.

Використана література

41


ВСТУП
Професія педагога складна, вона вимагає покликання, розкритися якому і допомагає досвідчений педагогічний колектив ліцею. Молодий викладач повинен відчувати постійну підтримку старших, досвідчених наставників: адміністрації, голови методичного об'єднання, викладачів-колег, майстрів виробничого навчання, класних керівників та психологів. Адже всі вони можуть допомогти новачкові в складанні календарно-тематичного плану та переліку робіт, і розповісти про специфіку роботи з дітьми, і поділитися досвідом . Адже кожен з них - майстер своєї справи. Саме в такому колективі може сформуватися справжній педагог.

Хотілося б, щоб так було у всіх навчальних закладах, тоді число молодих педагогів буде значно більше, а престиж професії вище.

Молодий викладач на початку своєї педагогічної діяльності стикається з багатьма питаннями. Одне з них: з чого почати?

Молодим педагогам не вистачає педагогічного досвіду, який приходить з практикою. Тому одним з найважливіших напрямків роботи школи молодого педагога є організація методичної роботи з новачками у педагогічній діяльності.

Сучасній професійній системі освіти потрібен компетентний, творчо працюючий педагог, який оперативно включається в інноваційні процеси. Для того, щоб особистісна та професійна адаптація молодих педагогів протікала безболісно, в навчальному закладі необхідно розробити програму роботи з початківцями-педагогами.

Коли молодий викладач приступає до професійної діяльності, він, звичайно ж, потребує підтримки. Тому необхідно звернути увагу молодого фахівця:

- на вимоги до організації навчального процесу;

- вимоги до ведення навчально-плануючої документації;

- форми і методи організації позаурочної діяльності, дозвілля учнів;

- КМЗ (комплексно-методичне забезпечення) уроку;

- механізм використання (замовлення або придбання) дидактичного, наочного та інших матеріалів.

Вирішити ці проблеми допомагає комплексна програма роботи з молодими педагогами, а також система наставництва.

Вибір форми роботи з молодим фахівцем починається з співбесіди, де він розповість про свої труднощі, проблеми. Потім визначається спільна програма роботи з починаючим педагогом.

У своїй роботі з молодими педагогами рекомендуємо застосовувати найбільш ефективні форми взаємодії: ділові та рольові ігри, роботу в "малих групах", методичні посиденьки, аналіз ситуацій і пр., розвиваючі ділову комунікацію, особисте лідерство, здатності приймати рішення, уміння аргументовано формулювати думки.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Робота Школи молодого педагога спрямована на підвищення фахового, методичного, психолого-педагогічного, загально-культурного рівня професійної підготовки.

На заняттях школи розглядаємо актуальні питання з педагогіки, психології, методики викладання навчальних предметів та уроків виробничого навчання, застосування різних освітніх технологій навчання на різних етапах уроку, використання інноваційних форм навчання.

Робота Школи розпочинається з анкетування молодих спеціалістів, яке надає можливість виявити, які питання викликають у молоді найбільші труднощі.
^ Зразок

Анкетування молодого педагога

Єнакіївського професійного торгово-кулінарного ліцею
ПІБ викладача-початківця

Інструкція: дайте оцінку за п’ятибальною системою аспектам своєї професійної діяльності.

пор.

Аспекти професійної діяльності

Само

оцінка

Оцінка настав-ника

Оцінка

адмі-ністрації

1

2

3

4

5

1

Формування загальноосвітніх умінь, навичок










2

Здійснення міжпредметних зв'язків










пор.

Аспекти професійної діяльності

Само

оцінка

Оцінка настав-ника

Оцінка

адмі-ністрації

1

2

3

4

5

3

Здійснення індивідуального та диференційованого підходу










4

Розвиток пізнавальних здібностей учнів










5

Організація самостійної роботи учнів










6

Системність і перспектива освіти










7

Використання краєзнавчого матеріалу










8

Використання елементів інноваційних технологій










9

Вибір оптимальних методів навчання










10

Вибір оптимальних форм проведення уроку










11

Вміння ефективно використовувати способи навчання










12

Ведення тематичного обліку знань










13

Реалізація виховної спрямованості уроку










14

Реалізація принципів розвиваючого навчання










15

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів










16

Організація робочого місця викладача, учня










17

Організація позакласної роботи з предмета










18

Уміння зберігати працездатність і дисципліну на уроці










19

Уміння раціонально використовувати час на уроці










20

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до уроку










21

Вміння проводити аналіз, самоаналіз уроку










пор.

Аспекти професійної діяльності

Само

оцінка

Оцінка настав-ника

Оцінка

адмі-ністрації

1

2

3

4

5

22

Розвиток умінь і навичок само-і взаємоконтролю










23

Методика організації роботи з учнями, яким важко вчитися










24

Методика організації роботи з учнями, мотивованими на навчання










25

Методика проведення уроків різних типів











За результатами анкетування складається план роботи Школи молодого педагога, в якому враховуються всі питання, які визивають труднощі та потребують докладного розгляду на засіданнях.

Надаємо приклад такого плану.
^ Зразок

План роботи

Школи молодого педагога
Мета: формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження та перспективного педагогічного досвіду.

Проблема: формування особистості педагога - основа розвитку освіти.

^ Напрямки адаптації молодих та малодосвідчених спеціалістів у педагогічному колективі ліцею:

- професійний: підвищення рівня педагогічної майстерності;

- соціально-психологічний: допомога у пристосуванні до соціального життя у педагогічному та учнівському колективах.

Заняття 1- серпень

1. Теоретична частина.

Загальні засади організації навчання в ліцеї:

- опрацювання нормативно-правової документації;

- вимоги до оформлення класних журналів.

^ 2. Практична частина:

- складання календарних і поурочних планів (мета, завдання, структура, форми і методи роботи);

- планування виховної роботи.

Заняття 2 - вересень

^ 1. Теоретична частина:

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

- організація самоосвіти молодого спеціаліста;

- вибір типу і структури уроку. Основні форми, методи, засоби навчання

^ 2. Практична частина:

- діагностування молодих спеціалістів з питань допомоги, якої вони потребують;

- складання конспекту уроку певного типу з формулюванням мети уроку;

- робота над детальною програмою;

- організація роботи з батьками: планування та проведення батьківських зборів.

Заняття 3 - жовтень

^ 1. Теоретична частина:

- тематичне та семестрове оцінювання;

- організація індивідуальної роботи з учнями;

- робота із збереження життя і здоров’я дітей.

^ 2. Практична частина:



следующая страница >>