asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
обмінюємося досвідом

Організація роботи табору з денним перебуванням на базі загальноосвітнього навчального закладу

Ключові слова: табір з денним перебуванням; права та обов’язки начальника табору; Положення про табір; Правила внутрішнього розпорядку

Відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 4 вересня 2008 p. № 375-VI одним з дитячих закладів відпочинку є табір з денним перебуванням.

Табір з денним перебуванням тимчасово утворюють у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту (далі — табір). У таборі слід забезпечити належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів. Перебувати у таборі діти мають протягом дня, але не менше шести годин.

Табори на базі загальноосвітніх навчальних закладів розпочинають працювати одразу після завершення навчального року, тому готуватися до їх відкриття слід заздалегідь.

^ Призначення начальника табору

Розпочати підготовку до роботи табору має директор загальноосвітнього навчального закладу. Зокрема, йому слід проінформувати районне управління освіти про відкриття табору на базі загальноосвітнього навчального закладу (див. Додаток 1), а також подати на затвердження проект штатного розпису табору (див. Додаток 2).

Начальника табору призначають наказом директора загальноосвітнього навчального закладу (див. Додаток 3). Як правило, обов’язки начальника табору покладають на заступника директора з навчально-виховної або виховної роботи.

^ Права та обов’язки начальника табору

Начальник табору має право:

 • вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності табору;

 • залучати всіх працівників табору до розв’язання завдань, покладених на колектив;підписувати документи у межах своєї компетенції.

Водночас начальник табору зобов’язаний:

 • вести документацію табору;

 • контролювати дотримання Правил внутрішнього розпорядку, режиму дня, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм і вимог з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки;

 • забезпечувати належні умови перебування дітей у таборі, а також безпечні умови праці для працівників табору;

 • проводити з працівниками табору цільовий інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам;

 • здійснювати перспективне планування діяльності табору та оперативне керівництво нею.Зверніть увагу!

Примірні двотижневі меню слід погодити з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби^ Організація харчування дітей у таборі

Відповідно до пункту 4 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/239, відповідальними за організацію харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні, буфету], додержання вимог санітарного законодавства є засновники (власники), керівники цих закладів та організації (підприємства), що забезпечують харчування дітей.

Особиста відповідальність за забезпечення якісним харчуванням дітей у таборі покладається на начальника табору та завідувача виробництва. Відповідно до наказу директора загальноосвітнього навчального закладу вони також входять до бракеражної комісії (див. Додаток 4).

Для того щоб у таборі діти своєчасно отримували повноцінне харчування, начальнику табору спільно із завідувачем виробництва необхідно:

 • забезпечити контроль за якістю продуктів харчування та сировини;

 • забезпечити дотримання санітарних норм під час приймання продуктів харчування та продовольчої сировини, при роботі на харчоблоці та у місцях приймання їжі;

 • скласти графік харчування дітей;

 • скласти двотижневе меню;

 • облаштувати місце приймання їжі.

Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, у тому числі у таборах, визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591 (із змінами).

^ Підготовка документації щодо відкриття табору

Перш ніж відкрити на базі загальноосвітнього навчального закладу табір, слід підготувати відповідну документацію.

Зокрема, начальнику табору необхідно отримати від санітарно-епідеміологічної станції дозвіл на відкриття табору. Для цього начальник табору має звернутися з листом до районної санітарно-епідеміологічної служби (див. Додаток 5).

У разі, якщо у загальноосвітньому навчальному закладі є учні, які належать до пільгових категорій і виявили бажання відвідувати табір, то на засіданні педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу слід розглянути питання щодо надання їм безкоштовних путівок. Витяг із протоколу цього засідання має зберігатися у начальника табору (див. Додаток 6).

Крім того, слід підготувати документи щодо профілактики травматизму та охорони здоров’я, акти огляду приміщень, у яких будуть перебувати діти.

Робота будь-якого табору має здійснюватися відповідно до таких документів:

 • Положення про табір;

 • Правила внутрішнього розпорядку табору;

 • штатний розпис;

 • посадові інструкції працівників табору;

 • план роботи табору.

Пропонуємо більш детально розглянути деякі з цих документів.

Положення про табір

Кожен табір має діяти на підставі Положення, розробленого відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 422 (див. Додаток 7).

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку мають бути затверджені на зборах трудового колективу загальноосвітнього навчального закладу, на базі якого відкривають табір (див. Додаток 8).

Книга наказів табору

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. № 240, у закладі ведеться книга наказів.

Крім того, директор має обов’язково затвердити накази, що регламентують роботу табору:

 • Про організацію роботи табору з денним перебуванням

 • Про режим роботи табору (див. Додаток 9);

 • Про розподіл дітей по загонах і закріплення вихователів за ними;

 • Про призначення відповідальної особи за охорону праці та безпеку життєдіяльності та відповідальність працівників табору за життя та здоров’я дітей;

 • Про затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників табору;

 • Про протипожежну безпеку в таборі;

 • Про профілактичну роботу щодо запобігання дитячому травматизму.


Додаток 1

^ Приклад листа адміністрації загальноосвітнього навчального закладу про відкриття табору з денним перебуванням

Реквізити бланку

14.05.2012 № 157

Начальнику управління освіти молоді та спорту

Білопільської районної державної адміністрації

Оксененку І.П.

Програма оздоровлення дітей __________________________________________

(назва навчального закладу)

влітку 2013 р.
Передбачити стовідсоткове оздоровлення дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 75% дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
^ Таблиця 1. Організація відпочинку дітей у пришкільних, профільних таборах, таборах праці та відпочинку


Всього дітей у школі віком від

7 до 17 років

Планується оздоровити у пришкільному таборі

Планується оздоровити у таборі праці та відпочинку^ Таблиця 2. Оздоровлення дітей соціально уразливих категорій у пришкільних таборах( за винятком вихованців ДНЗ)


Категорія дітей

Кількість (станом на 01.04.2013)

З них

Планується оздоровити у пришкільному таборі

Планується оздоровити у таборі праці та відпочинку

випускників 11-х класів

випускників

9- х класів

Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
Діти - інваліди
Діти - чорнобильці
Діти з малозабезпечених сімей
Діти з багатодітних сімей
Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві
Діти, які перебувають на диспансерному обліку
Діти з девіантною поведінкою
Кризові
Талановиті та обдаровані
Діти, які перебувають на обліку в кримінальній міліції та внутрішкільному обліку

* додати списковий склад дітей, яких планується оздоровити окремо по категоріях: сироти, інваліди, малозабезпечені, багатодітні, чорнобильці
^ Таблиця 3. Трудова та екскурсійна діяльність
Напрямок зайнятості

Всього об’єднань

Червень

Липень

Серпень

об’єднань

дітей

об’єднань

дітей

об’єднань

дітей

1.

Трудові загони старшокласників


2.

Учнівські виробничі бригади


3.

Ремонтні бригади


4.

Бригади по благоустрою


5.

Інд. працевлаштув.


6.

Екскурсії


7.

Походи


8.

Заруб. поїздки
следующая страница >>