asyan.org
добавить свой файл
1
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУП КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Попереднє десятиліття характеризувалося негативними тенденціями, що склалися в системі дошкільної освіти:

 • скороченням мережі дошкільних навчальних закладів;

 • стрімким підвищенням батьківської плати за утримання і навчання дітей у ДНЗ у порівнянні з низьким прожитковим мінімумом населення;

 • відтоком дітей із дошкільних закладів у зв’язку з незайнятістю батьків, а отже, зниженням охоплення дітей дошкільною освітою [1].

Такі тенденції призвели до порушення гарантії прав громадян на забезпечення доступності освітніх послуг для всіх шарів населення, нерівних стартових умов для початку систематичного навчання у школі дітей із дошкільного закладу і родини.

В нашій країні функцію передшкільної освіти традиційно виконує дошкільний навчальний заклад. Фактична необов’язковість дошкільної освіти спричинила виникнення паралельного навчання, хоч теоретично державою забезпечено неперервне здобуття освіти, починаючи із дошкільної ланки. Насправді ж, батьки мають можливість вибору: віддавати дитину в дитячий садок, виховувати її самостійно або звертатися до послуг кваліфікованих фахівців дошкільної або початкової освіти, які будуть працювати з дитиною індивідуально. Постійне скорочення кількості дітей, які одержують повноцінну дошкільну освіту, незаперечно свідчить про наближення того моменту, коли вирішення цієї проблеми може стати спонтанним, некерованим, уривчастим, фрагментарним процесом.

Помітною є тенденція створення недержавних форм підготовки до школи. Газетні шпальти рясніють оголошеннями про надання освітніх послуг; школи й дошкільні заклади запрошують на підготовчі курси; активізувалися приватні освітні центри. Істотної різниці між ними немає, хоча експериментів у їхній діяльності не бракує. Всі обіцяють за декілька місяців (а деякі – навіть тижнів!) зробити з п’яти-шестирічної дитини вундеркінда. Проте ніхто не гарантує безкоштовного вступу до престижного навчального закладу.

Наслідком такого розмаїття є добре підготовлені в інтелектуальному плані, але дезадаптовані, розгублені першокласники, які значною часткою своєї свідомості чинять опір насильству з боку дорослих і щосили прагнуть залишатися дітьми. До моменту вступу до школи діти, які одержали таке псевдонавчання, вже стомлюються вчитися – не хочуть читати, вирішувати задачі, відчувають огиду до прописів. Зазначимо, що особистісного розвитку дитини виявляється недостатньо, щоб й у 1 класі зусиллям волі виконувати майже те ж саме, що й до школи. Виникає абсурдна ситуація: до початку навчання у школі малюка навчають того, чого будуть учити в 1 класі (читати, писати, рахувати). Батьки ж, побоюючись великих вимог, які висуває школа, і не маючи психологічних знань про закономірності дитячого розвитку, часто намагаються прищеплювати ці навички самостійно.

У цих умовах одним з напрямів вирішення проблеми може стати розвиток варіативних, менш витратних форм роботи з дошкільниками на основі їхнього короткочасного, неповного перебування в ДНЗ. Передбачається, що короткотривалий, але систематичний режим перебування дитини в дитячому садку дозволить заощадити бюджетні кошти, знизити батьківську плату і разом з тим зробити послуги ДНЗ більш доступними для населення.

Цілями і завданнями такої роботи є:

 • збереження мережі дошкільних навчальних закладів в умовах соціально-економічної кризи;

 • забезпечення найбільш повного, бажано стовідсоткового охоплення дітей дошкільною освітою;

 • об’єднання зусиль дошкільного навчального закладу, середньої школи і родини у зміцненні здоров’я, розвитку, вихованні і навчанні дітей дошкільного віку;

 • створення умов для неперервності освіти, дотримання принципів перспективності, наступності, спадкоємності, готовності між дошкільною і початковою ланками.

У зв’язку з цим потрібно буде вирішити такі завдання:

 • розробка і введення в дію організаційно-правових документів як основи функціонування різноманітних форм дошкільної освіти.

 • розробка й апробація кадрового, програмно-методичного, і фінансового забезпечення нових моделей варіативних форм дошкільної освіти [2].

Підкреслюємо, що варіативні форми розвитку, навчання і виховання дітей ні в якому разі не слід розглядати як альтернативу вже наявним. Для значної частини батьків необхідні 10-12-годинний і цілодобовий режим роботи дошкільних навчальних закладів.

Дуже важливо, щоб в умовах короткочасного перебування дитини в ДНЗ забезпечувався розвиток особистості по всіх основних напрямах відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні. При більш короткому періоді перебування дитини в дошкільному закладі цілеспрямована професійна робота педагогів дозволить вирішити ціле коло завдань, пов’язаних зі зміцненням здоров’я, пізнавальним, емоційно-особистісним, художньо-естетичним розвитком дітей, тобто при короткочасному перебуванні дитини у ДНЗ, у процесі спілкування, занять, ігор з однолітками можливо закласти базис особистісної культури дитини, необхідної для успішного входження її в наступний ступінь освіти.

Саме в цьому полягає головна відмінність змісту роботи в групах короткочасного перебування від платних освітніх послуг, що припускають навчання дітей по одному-двом напрямам розвитку дитини.

Передбачається цікава і складна робота:

 1. Визначити актуальні напрями роботи ДНЗ з родиною.

 2. Відібрати і розробити цікаві форми, методи, прийоми роботи з дітьми в умовах неповного перебування в дитячому садку.

 3. Створити умови для розвитку варіативних моделей дошкільної освіти.

 4. Підготувати для фахівців системи дошкільної освіти пакет документів і матеріалів, що містять практичні рекомендації з організаційного, програмно-методичного і нормативно-правового забезпечення нової форми дошкільної освіти на основі короткочасного (неповного) перебування вихованців у ДНЗ.

Намічаються нові напрями роботи:

 • співробітництво дошкільного закладу з різними категоріями родин щодо навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах їхнього короткочасного перебування в дитячому садку; усвідомлення батьками важливості дошкільного періоду дитинства як базового ступеня розвитку особистості дитини, який, безперечно, впливає на її подальше навчання і життя;

 • проведення профілактичної роботи з родинами “соціального ризику”, спрямованої на попередження бездоглядності й безпритульності;

 • використання внутрішніх резервів ДНЗ, що дозволяють знизити витрати на утримання дітей у них (групи короткочасного перебування можуть бути доступними навіть при найнесприятливіших економічних умовах);

 • підвищення охоплення дітей дошкільною освітою; скорочення кількості недоукомплектованих місць у ДНЗ;

 • вирішення комплексу завдань за неповний період перебування дитини в ДНЗ.

Аналіз наявного досвіду дозволяє зробити висновок про те, що розвиток нових форм дошкільної освіти залежить від таких важливих напрямів роботи, як-от:

 • нормативно-правове;

 • організаційне;

 • економічне;

 • кадрове;

 • програмно-методичне забезпечення [7].


Нормативно-правове забезпечення

У нормативно-правовому забезпеченні необхідно відзначити, що правова основа для розвитку варіативних форм дошкільної освіти розроблена і відбита у чинних законодавчих і нормативних актах:

 1. Закон України “Про дошкільну освіту” (Розділ ІІ, стаття 2, пункт 4);

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;

 3. Положення про дошкільний навчальний заклад (п.16);

 4. Статут дошкільного навчального закладу (Розділ ІІ, п.2.4);

 5. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 N 1/9 – 510 “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади”;

 6. “Про організацію роботи дошкільного закладу освіти з групами короткотривалого перебування дітей” Методичні рекомендації ;

 7. “Про створення на базі дитячих дошкільних закладів консультпунктів для батьків дітей, не охоплених суспільним дошкільним вихованням” Методичні рекомендації .

На цій основі необхідно розробляти і затверджувати накази, положення, договори й інші документи для організації і функціонування груп короткочасного перебування.

^ Організаційне забезпечення

В організаційному забезпеченні визначилися дві характерні тенденції.

Фахівці дошкільної освіти добре розуміють, що континґент дітей, що відвідують дитячий садок, може бути значно розширений завдяки добре поставленій інформації родини, населення про користь дошкільної освіти. Однак основні труднощі полягають у тому, що педагоги в ряді випадків не можуть перебороти стереотипи свого професійного спілкування і рекламні оголошення, звертання до населення, інтерв’ю часто бувають перенасиченими професійними термінами, незрозумілими споживачу.

Наводимо варіанти рекламних об’яв

^ 1. ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Якщо ваша дитина не має змоги відвідувати дошкільний навчальний заклад, а ви бажаєте дізнатись, як правильно дбати про її здоров’я, фізичний розвиток, навчання – зверніться, будь ласка, за консультацією та рекомендаціями у будь-який зручний для Вас час у дошкільний навчальний заклад N… за адресою:

вул. … тел. …

2. Шановні батьки!
Фахівці дошкільних навчальних закладів відділу освіти Миколаївської районної ради проводять консультації для сімей, в яких є діти, не охоплені дошкільною освітою.
На Вас чекають у дитячому садку в перший четвер кожного місяця
з 8.00 до 11.00, за адресою: вул…., буд….
Консультують за запитом:

 • психолог,

 • валеолог,

 • вихователь-методист,

 • вчитель-логопед,

 • юрист.

Консультацію можна замовити (безкоштовно) за телефоном:….
Шановна родина! Ми заздалегідь вдячні Вам за те, що ви відгукнулись на запрошення і завітаєте в наш сімейний клуб, засідання якого відбудеться в п’ятницю 23 лютого 2013 р. о 10.00.
Кожна родина бажає бачити свою дитину здоровою і щасливою. Але, чи все ми знаємо і робимо для цього?

 • Як допомогти дитині бути здоровою?

 • Як запобігти хворобі?

 • Що для цього можна зробити в родині?

На ці і безліч інших запитань ви зможете одержати відповіді, якщо зустрінетесь з нашими педагогами і медичними працівниками.
Тема нашої зустрічі:
“Фізкультурно-оздоровча робота вдома і в дитячому садку”
Разом ми зможемо багато!

4. Хочете працювати спокійно??? То працюйте!!!
А ми подбаємо про Вашого малюка!
ДНЗ Наша адреса:
Для дітей:

 • створено всі умови для всебічного розвитку здорової дитини;

 • проводиться профілактична оздоровча робота;

 • чуйне ставлення до Вашої дитини, психологічний комфорт;

 • працюють висококваліфіковані педагоги;

 • сучасні програми інтелектуального та естетичного розвитку;

 • працюють факультативи, гуртки.

Завітайте до нас!
Ми на Вас чекаємо!

5. Саме для Вас!
Дошкільний навчальний заклад N…
Наша адреса:

Запитань навкруг багато
Як на них відповідати?
В наш садочок завітайте
І мандрівку починайте.
Наші барви – ігри, вправи
Малюнкові і цікаві.
Щось відоме і нове
Зустрічатиме тебе.
Щоб помилок уникати,
Треба розум розвивати,
Гостре око, слух, терпіння,
І тоді прийде уміння.
Наш садочок залюбки
Поведе в нові книжки
І на “Як?”, “Чому?” і “Де?”
Точну відповідь знайде.
Забезпечимо:

 • розвиваюче навчання;

 • високий професіоналізм працівників;

 • індивідуальний підхід до кожної дитини;

 • комфортність перебування;

 • розвиток творчих здібностей.

^ ЛАСКАВО ПРОСИМО!

6. Шановні батьки!
Якщо Ваша дитина не має можливості відвідувати дитячий садок, запрошуємо її в ГРУПУ КОРОТКОЧАСНОГО ПЕРЕБУВАННЯ.
Упродовж двох-трьох годин Ваш малюк зможе погратися зі своїми однолітками та познайомитись із досвідченими педагогами, які якісно здійснюють підготовку дітей до навчання у школі.
Це допоможе Вашій дитині легко пристосовуватися до життя в дитячому колективі та уникнути перешкод, пов’язаних із початковим періодом навчання у 1 класі.
Наша адреса:….
Завітайте до нас із Вашим малюком!
Педагогічний колектив ДНЗ ….

Необхідно відзначити аспекти організаційного забезпечення, щодо яких на початку роботи можуть виникнути серйозні ускладнення. Це проблеми взаємодії з іншими відомствами, наприклад із санітарно-епідеміологічною службою. За узгодженням з цією службою, питання прийому дітей у групи короткочасного перебування можуть бути вирішені при пред’явленні батьками медичної карти і довідки дільничного лікаря у встановленому порядку, тоді труднощів із СЕС не виникає.

Сьогодні існує досить різноманітна палітра груп короткочасного перебування дітей у ДНЗ:

 1. Адаптаційні групи короткочасного перебування дітей раннього (ясельного) віку, що потім будуть відвідувати дитячий садок. Можна припустити, що після відвідування адаптаційних груп основна кількість дітей перейде до постійно діючих груп.

 2. Сімейні групи короткочасного перебування (для дітей 1-3 років і їхніх батьків) у спеціально організованих сімейних кімнатах.

 3. Короткочасне перебування дітей дошкільного віку в звичайній групі дитячого садка (наприклад, тільки на час занять чи прогулянки).

 4. Короткочасне перебування дітей дошкільного віку у спеціально відведеному груповому приміщенні (як правило, це вільні приміщення у дитячих садках; діти можуть приходити до них у такому режимі з 8.00 до 10.00; з 11.00 до 13.30, з 15.00 до 17.00, з 17.00 до 19.00 тощо).

 5. Групи короткочасного перебування з обслуговування дітей 2-7 років різними фахівцями дошкільної освіти і медичним персоналом ДНЗ в спеціально обладнаних кімнатах, кабінетах.

 6. Корекційні групи короткочасного перебування для дітей із проблемами у стані здоров’я.

 7. Патронажні послуги для дітей-інвалідів, що надаються їм як удома, так і в умовах ДНЗ (можливий і варіант сполучення: частина послуг удома, частина – у дитячому садку).

 8. Групи короткочасного перебування дітей 5-7-річного віку з підготовки їх до навчання у школі (найчастіше організуються у вечірній час, після роботи батьків).

 9. Зарахування дітей, які не відвідують ДНЗ, до складу недоукомплектованих груп (діти можуть брати участь у заняттях або прогулянці, іграх, а перед обідом їх забирають додому).

Групи короткочасного перебування дітей за часом перебування у дитячому садку можна розподілити в такий спосіб:

За кількістю днів перебування дитини на тиждень:

 • з одним днем перебування;

 • із двома днями;

 • із трьома днями;

 • із чотирма днями;

 • із п’ятьма днями;

 • групи вихідного дня.

За часом перебування дітей у групах протягом дня:

 • до 3 годин;

 • 3-3,5 години;

 • 4 години;

 • інша кількість годин.

За змінністю режиму перебування (протягом дня):

 • одна зміна;

 • дві зміни;

 • три зміни [5].

Різноманітний і профіль ГКП, що забезпечують цілісність дошкільної освіти. Можуть функціонувати групи:

 • загальнорозвивального призначення;

 • для дітей з обмеженими можливостями;

 • для підготовки дітей до школи;

 • адаптаційні групи;

 • інші профілі.

Наведена класифікація груп далеко не вичерпується і постійно буде уточнюватися і розширюватися, але навіть ці моделі дозволять досить повно забезпечувати запити батьків, максимально використовувати кадровий потенціал і “вільні” приміщення дошкільних навчальних закладів.

^ Економічне забезпечення

В економічному забезпеченні найскладніша проблема – визначення джерел фінансування. Аналізуючи використання наявних коштів, можна помітити, що велика частина витрат припадає на послуги, не пов’язані безпосередньо з освітою (витрати на харчування, заробітну плату персоналу, що забезпечує догляд за дітьми під час їхнього 10-12-годинного перебування в дитячому садку).

Отут можливі варіанти:

^ Бюджетне фінансування.

Органи управління освітою цілком беруть на себе фінансове забезпечення і виділяють відповідні кошти на утримання дітей.

Залучення коштів батьків (погодинна чи місячна оплата батьків визначається договором).

При цьому існує практика надання додаткових послуг: наприклад, три дні на тиждень дитина відвідує групу короткочасного перебування, а два дні – забезпечується додатковими освітніми послугами, за які батьки платять. Саме цей варіант не виключає перебування дитини в групі короткочасного перебування на безкоштовній основі.

^ Економія коштів з фонду заробітної плати дошкільного навчального закладу.

Отут існують різні варіанти переходу колективів експериментальних дитячих садків на гнучкий графік роботи і погодинну оплату праці.

У цьому випадку потрібно передбачити виділення зі штатного розкладу додаткових ставок для роботи педагогів у таких групах. Однак, обираючи один із варіантів, керівнику установи необхідно глибоко продумати графік роботи персоналу і можливість підключення до окремих режимних моментів вихователів-фахівців, медичних працівників.

У ході роботи потрібно ретельно відібрати й апробувати такі варіанти економії коштів із фонду заробітної плати, що не будуть відбиватися негативно на якості освітнього процесу всього ДНЗ і не торкнуться матеріальних інтересів педагогів.

У практиці роботи дошкільних навчальних закладів може скластися і четвертий варіант фінансування груп короткочасного перебування дітей, що є комбінацією трьох попередніх.
^ Кадрове забезпечення

Нові форми роботи ДНЗ вимагають і нових підходів щодо підготовки і розміщення кадрів. У дитячих садках стали з’являтися вихователі, що виконують роль соціального педагога, і фахівці консультативно-діагностичних служб. Дошкільні працівники все більше набувають нового досвіду взаємодії з населенням, поліклініками, соціальними службами, жіночими консультаціями, засобами масової інформації. Разом із тим у педагогів ДНЗ, що працюють у групах короткочасного перебування, виникають труднощі у доборі змісту, освітніх технологій [10]. Часто педагоги ДНЗ намагаються “вмістити” традиційний набір освітніх і медичних послуг у новий режим перебування дитини.

Для вирішення кадрової проблеми необхідно в спеціальних навчальних закладах (педагогічних інститутах, педагогічних коледжах, інститутах післядипломної педагогічної освіти) передбачити підготовку фахівців, орієнтованих на роботу не тільки у традиційних групах ДНЗ, але й у групах з режимом короткочасного перебування вихованців у дитячому садку.

^ Програмно-методичне забезпечення

У програмно-методичному забезпеченні найбільші труднощі педагогів будуть полягати в тому, щоб виокремити в програмовому змісті головне і водночас зберегти цілісність педагогічного процесу, забезпечити вимоги Базового компонента як державного стандарту освіти, визначити пріоритети у виборі видів діяльності [6]. Ми вважаємо, що пріоритетними для роботи з дітьми в умовах їхнього короткочасного перебування в ДНЗ будуть:

 • спілкування (з однолітками і дорослими – педагогами, батьками);

 • ігрова і художньо-творча діяльність;

 • рухова активність дітей;

 • пізнавальний розвиток і виховання.

На сьогоднішній день не розроблені програми для груп короткочасного перебування, але очевидно, що робити це необхідно. При існуючому розмаїтті програм і скороченому часі перебування дітей у дитячому садку добір такого змісту освіти є особливим науковим завданням, з яким педагоги ДНЗ не зможуть справитися самостійно. Необхідно організувати ряд таких розробок за напрямами: наукове, науково-методичне, матеріально-технічне й інформаційне забезпечення системи дошкільної освіти.

Крім того, для забезпечення цілісності педагогічного процесу необхідно також навчитися професійно вибудовувати роботу з батьками [3]. Безумовно, що там, де зміст педагогічного процесу послідовно розгортається й у дитячому садку, і в умовах родини, цілісність освітньої програми не буде страждати. У зв’язку з цим програми для груп короткочасного перебування обов’язково повинні охоплювати особливий розділ, що передбачає тісне співробітництво ДНЗ із родиною.

У роботі з батьками має охоплюватися широке коло проблем виховання та розвитку дітей від народження до 6-7 років, практикуватися індивідуальні та спеціальні заняття, організовуватися семінари, а також надаватися методична, діагностична, консультативна допомога з боку педагогів, психологів, лікарів, соціальних працівників. Тому виникла потреба залучати до життя дошкільних закладів батьків та їхніх дітей, які виховуються вдома. Необхідно розкрити батькам значення дошкільного закладу в загальному розвитку дитини. З цією метою слід проводити “круглі столи”, обговорювати наукову та популярну літературу по темі, готувати радіо- та телепередачі, рекламувати дошкільний заклад перед батьками, громадськістю; вивчати умови виховання дітей у сім’ї, інтереси та вимоги родини щодо підготовки старших дошкільнят до школи; створювати у навчальних закладах, де працюватимуть групи з підготовки старших дошкільнят до школи, міні-бібліотеки для батьків, відновити сімейні читання. Проводити дні відчинених дверей, спільні свята, екскурсії, вистави сімейних театрів тощо.

Велике значення має залучення батьків до самоаналізу своєї виховної діяльності, до обміну досвідом з іншими родинами, вивчення публікацій тощо, а це, в свою чергу, вимагає пошуку нових форм організації педагогічної освіти.

У дошкільних закладах у цьому плані ефективними можуть бути зустрічі за круглим столом, вечори запитань і відповідей, засідання дискусійних клубів, збори у формі “Давайте познайомимося”, “Порадуємо одне одного”, тренінґові заняття тощо. В основі цих форм лежить робота з малими групами, коли залучаються 3-6 сімей, які мають схожий досвід виховання дітей і симпатизують одна одній.

Цікаві й такі форми підвищення педагогічної культури батьків, у яких, окрім них, беруть участь діти, педагоги і працівники дошкільного закладу. Це спільні свята, розваги, спортивні заходи, спектаклі, концерти, облаштування приміщення дошкільного закладу і прилеглих територій.

Не втратили свого педагогічного значення і традиційні форми підвищення педагогічної культури батьків: батьківські збори, семінари-практикуми, дні відчинених дверей, консультації, батьківські конференції тощо. Важливо тільки продумати їхній зміст таким чином, щоб він був співзвучний досвіду і потребам батьків, залучених дошкільним закладом.

^ Характеристика моделей груп короткочасного перебування

Модель 1 (короткочасне перебування дітей у спеціально обладнаному груповому приміщенні чи кабінеті).

Це може бути група з вільним режимом перебування: батьки приводять дітей у зручний для них час на 2-3 години протягом десятигодинного інтервалу, наприклад з 8.00 до 18.00 чи з 9.00 до 19.00.

У такій групі освітня робота з дітьми проводиться індивідуально, тому залучення фахівців не завжди доцільно. У групі необхідний вихователь на 1,5 ставки. Наприклад, основний вихователь працює з 8.00 до 15.30, а з 15.30 його підмінюють інші педагоги, що не виробляють ставку у своїй групі.

У приведеному вище варіанті, навіть якщо діти не харчуються, необхідний (на одну ставку) помічник вихователя, в обов’язок якого входить прибирання приміщення, а також догляд за дітьми тоді, коли вихователь займається з кимось індивідуально.

Варіант моделі 1 (організація дво- чи тризмінної роботи групи)

Діти приходять у дитячий садок у визначений час на короткий термін – з 8.00 до 11.00, з 11.00 до 14.00, з 15.00 до 18.00. При такому варіанті робота проводиться з підгрупою дітей. Крім вихователів, до педагогічного процесу можуть залучатися музичний керівник, інструктор із фізвиховання (і плавання, якщо в дитячому садку є басейн), фахівець із образотворчої діяльності. У цьому випадку розрахунок штатних одиниць проводиться в залежності від кількості підгруп (змін). Наприклад, якщо підгруп дві, то для цього варіанта необхідні 0,5 ставки (0,25×2 підгрупи) музичного керівника і 0,25 ставки (0,125×2) будь-якого іншого фахівця з перерахованих вище. У помічнику вихователя немає необхідності: прибрати приміщення може будь-який працівник (на 0,25 ставки прибиральника).

Модель 2 (організація короткочасного перебування дітей у закріпленій групі дошкільного навчального закладу)

Ця модель не вимагає спеціально виділеного приміщення і закріплених за групою вихователів. Якщо в таку групу входять 5-10 дітей різного віку, то координатором може виступити завідуюча, вихователь-методист, який у ранкові години (що збігаються з ранковими заняттями) розподіляє дітей в різні групи, а згодом здійснює контроль за оптимальним розвитком кожної конкретної дитини.

Варіант: дітей із групи короткочасного перебування розподіляють по підгрупах у двох групових приміщеннях. Організація роботи цієї моделі вимагає граничної чіткості, але при цьому немає необхідності у великій економії годин: вихователі мають можливість проводити заняття у свій робочий час (якщо вони працюють у другу зміну) чи переробляти максимум 1-2 години.

Модель 3 (організація груп вихідного дня)

Ця модель не представляє особливих труднощів. Такою групою можуть зацікавитися і батьки тих дітей, що відвідують дитячий садок постійно. Однак необхідно, щоб співробітники ДНЗ мали бажання виходити на роботу у вихідний день. Тому важливо передбачити додаткове матеріальне стимулювання, окрім оплати робочих годин.

Модель 4 (адаптаційні групи короткочасного перебування дітей)

Організація таких груп вимагає спеціально обладнаного приміщення. Бажано, щоб з дітьми працювали ті педагоги, що надалі будуть їх виховувати і навчати у звичайній групі. Практика показала: до 85% дітей після відвідування адаптаційних груп переходять у постійно діючі групи дитячого садка. Тому, наприклад, якщо вихователь працює у звичайній групі в другу зміну, то він починає роботу в адаптаційній з 8.30, а потім переходить на своє основне місце. Наступного дня в такий же спосіб працює другий вихователь. У результаті підробіток кожного складе 0,25 ставки.

Модель 5 (організація сімейних груп короткочасного перебування дітей)

Роботу таких груп найкраще організувати в спеціально обладнаних – так званих сімейних – кімнатах. Важливо, щоб тут кожний зміг знайти собі заняття. Тому потрібно передбачити матеріали, іграшки і посібники не тільки для дітей, їхніх старших братів і сестер, але й для батьків. Важлива і спільна діяльність дітей і дорослих, внаслідок якої виникає особливий мікроклімат, що сприяє більш швидкій адаптації дитини до умов ДНЗ, а вихователь сприймається дітьми як член родини, а не чужа людина [4].

Упевнені, що сімейні групи короткочасного перебування (особливо в зручний для батьків час) будуть популярні серед населення. Їхнє широке поширення дозволить вирішити важку для багатьох дітей проблему звикання до дитячого садка, дуже гостру для “особливих” дітей (розпещених, сором’язливих). На наш погляд, важливо, щоб у такій групі працювали один чи максимум два педагоги: у даному випадку не бажана часта зміна облич і педагогічних підходів. Для роботи з групою доцільно виділити 1,5 ставки вихователя й одну ставку помічника вихователя.

Модель 6 (організація груп короткочасного перебування дітей з обслуговування їх фахівцями і медичним персоналом ДНЗ)

Ці групи не вимагають спеціального приміщення і виділення окремих штатних одиниць: дітей обслуговують фахівці ДНЗ в робочий час.

Батьки із запропонованих їм варіантів вибирають визначені види занять і процедур для дітей; на кожну дитину складають індивідуальний режим відвідування ДНЗ. Наприклад, батьки вирішили, що їхня п’ятирічна дитина буде відвідувати заняття з грамоти, математики, одержувати визначені фізіопроцедури і масаж. Тоді для неї розробляють такий режим: вона відвідує дитячий садок у ті дні й у той час, коли в старшій групі (дитину прикріплюють саме до неї) по режиму дня проводяться заняття з грамоти і математики. У ці ж дні (до занять чи після них) передбачають час для проведення обраних батьками процедур. Режим відвідування регулює методист чи медсестра.

Модель 7 (організація патронажних послуг, що здійснюються вдома, для дітей-інвалідів у сполученні з їхнім короткочасним перебуванням у ДНЗ)

У даному випадку особливо необхідний індивідуальний режим роботи з кожною дитиною й індивідуальна програма її розвитку, навчання і виховання (вибір занять і процедур, що виявляються необхідними дитині вдома й у дошкільному закладі).

Якщо батьки обирають заняття і процедури, які не можна провести в домашніх умовах (музика, фізіопроцедури тощо), то складається графік відвідування цих заходів у ДНЗ в ті години, коли це заняття (чи процедура) проходить у групі, що відповідає її віку (чи індивідуальному розвитку). Для цієї моделі необхідне виділення однієї ставки вихователя, якого можна умовно назвати “соціальним педагогом”: він індивідуально (вдома й у дитячому садку) обслуговує п’ятьох дітей тричі на тиждень.

Модель 8 (групи короткочасного перебування, орієнтовані на підготовку до школи дітей 5-7 років)

Робота з дітьми організується в другу половину дня і допускає два варіанти використання кадрів.

У першому варіанті двічі-тричі на тиждень з дітьми працює постійно закріплений за ними вихователь: по 6 годин (3 год. х 2 рази) чи по 9 годин (3 год. х 3 рази). Це може бути постійний підробіток вихователя (за рахунок загальної економії годин по дошкільному закладу), чи відпрацьовування ставки за рахунок даної групи (якщо вихователь у своїй групі ставку не виробляє). Подібна модель не виключає можливості підключення фахівців, якщо в цьому є необхідність чи запит батьків. У такому випадку групу можна розділити на дві підгрупи (з однією буде займатися вихователь, а з іншою – фахівець, після чого підгрупи міняються місцями). Причому розрахунок штатів прямо залежить від того, наскільки зайнятий той чи інший фахівець. В другому варіанті з дітьми одночасно працюють два вихователі за тим самим принципом оплати й організації педагогічного процесу (підгрупами). За кожним вихователем закріплюється своя підгрупа, або вони працюють за різними видами діяльності (як фахівці). Думаємо, що в цьому варіанті у фахівцях необхідності немає. Помічник вихователя й у першому, і в другому варіантах потрібний тільки для прибирання приміщення.

Варто підкреслити, що, оскільки робота проводиться у вечірній час, для занять з підгрупами краще використовувати різні приміщення [8].

Зауважуємо: для організації груп короткочасного перебування необхідно тільки бажання. Для більшості дітей, що відвідують такі групи, не потрібні спальні. Проводити відповідну роботу можна на базі будь-якої вікової групи в другій половині дня. Можна використовувати і кабінети: не секрет, що часом прекрасно обладнані спеціальні приміщення велику частину часу залишаються не задіяними в освітньому процесі. Однак усе-таки бажано, щоб приміщення для груп короткочасного перебування дітей (група, кабінет) розміщувалися на першому поверсі і мали окремий вхід.

Природно, справа це нова, і щоб успішно нею займатися, необхідно проробити серйозну попередню роботу. Ми пропонуємо алгоритм дій, що допоможе організувати роботу груп короткочасного перебування продумано, системно:

 1. Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких, як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців.

 2. Виявити причини невідвідування дітьми дошкільних закладів.

 3. Вивчити освітні запити батьків з метою вибору такої моделі груп короткочасного перебування, що буде мати попит.

 4. З метою залучення уваги батьків і громадськості до дошкільної освіти провести рекламну кампанію: рекламні оголошення, звертання до населення, інтерв’ю, що свідчитимуть про доцільність проходження кожною дитиною періоду дошкільного дитинства в дитячому садку, у колективі однолітків і спрямованих на популяризацію нових форм дошкільної освіти.

 5. Установити можливі джерела фінансування (органи управління освітою, батьківська плата, власні ресурси).

 6. Визначити, у якому приміщенні буде організований педагогічний процес, тобто де буде розташовуватися група короткочасного перебування дітей (у діючій віковій групі, у якому-небудь кабінеті чи у вільному приміщенні).

 7. Продумати і забезпечити матеріально-технічне оснащення педагогічного процесу (відповідно до вікового континґенту, змісту освітньої програми тощо).

 8. Розробити режим роботи групи (груп) короткочасного перебування, тобто вирішити питання про те, коли буде працювати та чи інша група (щодня чи кілька разів на тиждень, у денний чи вечірній час, скільки годин на день).

 9. Здійснити кадрове забезпечення роботи групи короткочасного перебування, тобто прийняти рішення про те, хто буде працювати з дітьми (вихователі, музичний керівник, інструктор з фізкультури і т.д.) і на яких умовах (уведення додаткових ставок, робота педагогів за рахунок економії годин відповідно до обраного і найбільш доцільного економічного фінансового механізму).

 10. Розробити функціональні обов’язки і графіки роботи педагогів, що будуть працювати в групі короткочасного перебування дітей.

 11. Визначити зміст педагогічного процесу в групі короткочасного перебування дітей, розробити сітку занять, продумати методи роботи (організаційно-методичне забезпечення), тобто прийняти рішення, чому і як будуть навчати дошкільників у даній групі.

 12. Відібрати діагностичні методики (методи спостережень), що дозволять відслідковувати ефективність педагогічного процесу, його якість, відповідність Базовому компоненту дошкільної освіти.

 13. Продумати й організувати різноманітні форми роботи з родиною.

 14. У тому випадку, якщо група короткочасного перебування дітей може бути організована тільки на зекономлені кошти з власного фонду заробітної плати, необхідно перевести колектив на погодинну оплату праці і гнучкий графік роботи, провести розрахунки робочого часу [5].

У перші тижні перебування в дошкільному закладі дитина повинна відчувати постійну допомогу і турботу педагога, його готовність захистити, заспокоїти. Вона має серцем прийняти педагога як тимчасового замісника мами. Чим швидше малюк відчує довіру до вихователів, установить з ними контакт, тим спокійніше він перенесе зміни у своєму житті, розлуку з домівкою. Ввічливе, привітне звернення батьків до працівників дитячого садка сприятиме тому, що дитина охоче спілкуватиметься з ними.

Сподіваємося, що наша спільна робота буде затребувана практиками і знайде свій подальший розвиток у вирішенні головного завдання – підвищення загальнодоступності дошкільної освіти.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Козирєва Н. Дошкільну освіту – всім дітям // Дошкільне виховання. – 2002. – N 1. – С.8-9.

 2. Корепанова М.В. Приоритеты дошкольного детства, или Какое обучение нужно сегодняшнему дошкольнику? // Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ. – 2003. – N 5. – С.11-13.

 3. Мишаста Г., Бабій Н. Реґіональна програма організації роботи з формування готовності до школи старших дошкільнят, які не відвідують дошкільних закладів // Палітра педагога. – 2001. – N 3. – С.18-21.

 4. Морозова Е. Группа кратковременного пребывания: мой первый опыт // Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ. – 2003. – N 5. – С.11-12.

 5. Оверчук Т.И. О завершении Всероссийского эксперимента // Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ. – 2003. – N 5. – С.3-10.

 6. Середницька А. Підготовка до школи дітей, які не відвідують дошкільних закладів // Дошкільне виховання. – 2001. – N 8. – С.4-6.

 7. Стеркина Р., Князева О., Маханева М. Организационно-методические основы развития новых форм дошкольного образования // Дошкольное воспитание. – 2002. – N 9. – С.14-20.

 8. Стеркина Р., Князева О., Маханева М. Организационно-методические основы развития новых форм дошкольного образования // Дошкольное воспитание. – 2002. – N 11. – С.2-9.

 9. Тарабасова Л. Варіативні організаційні форми роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади // Джерело. – 2002. – N 15-16. – С.4.

 10. Тупичкина Е. Мы хотим поделиться опытом… О группах кратковременного пребывания для детей 5-6 лет // 1 сентября. – 2001. – N 18. – С.2.