asyan.org
добавить свой файл
1
Статут

Органу учнівського самоврядування – Шкільного Сенату

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна

Розділ І

Права

 1. Кожен є вільним і рівним у своїх правах. Усі повинні ставитися один до одного по-дружньому.

 2. Усі мають право на любов, навчання і виховання.

 3. Усі мають право на відпочинок.

 4. Жоден не повинен бути примусово залучений до праці.

 5. Усі мають право на недоторканність, захист від втручань в особисте життя, нападів на честь, гідність, репутацію.

 6. Жоден не повинен бути жертвою насильства.

 7. Усі мають право вільно висловлювати свої погляди, свободу совісті, думки, релігії.

 8. Усі мають право на вільне спілкування та інформацію.

 9. Особлива турбота про дітей з девіантною поведінкою

 10. Кожен має право брати участь у керівництві колективом, обирати і бути обраним.

 11. Кожен маж право на розгляд порушення прав і не має права чинити самосуд.

 12. Держава, Конституція України, Декларація прав дитини, статут школи та батьки гарантують і охороняють твої права.

 13. Брати участь у заходах, вносити заяви, скарги та пропозиції, виступати з ініціативою по поліпшенню виховної роботи.

 14. Усі громадяни рівні і вільні у своїх правах.

 15. Права і свободи непохитні.

 16. Кожен громадянин має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права інших людей.

 17. Кожному гарантується право на волю думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів.

 18. Кожний має право користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної і творчої діяльності.


Розділ ІІ

Обов’язки

 1. Кожен повинен неухильно дотримуватися основних принципів поведінки громадянина України і загальноприйнятих християнських заповідей.

 2. Ти, як учень школи, маєш обов’язки перед школою.

 3. Кожен повинен бути ввічливим з усіма незалежно від віку, національності, релігії тощо.

 4. Кожен повинен сприяти відродженню духовних цінностей народу.

 5. Кожен зобов’язаний набувати ґрунтовних знань і навиків, займатися самоосвітою і самовихованням.

 6. Кожен повинен виховувати такі риси, як патріотизм, чесність, мужність, милосердя, терпимість до недоліків товаришів та почуття родинності.

 7. Кожен повинен засуджувати байдужість, зраду, жорстокість.

 8. Шануй своє здоров’я і життя, позбутися шкідливих звичок, які руйнують тебе та інших

 9. Усюди поводитися гідно не принижуючи себе та інших

 10. Брати участь у виховній роботі, пропагувати її цілі та завдання, не завдавати шкоди авторитету школі та її діяльності.

 11. Діяльність учнів заснована на принципах: єдності, порядності, доброзичливості, серйозності та відповідальності.