asyan.org
добавить свой файл
1
Органи держави: поняття, ознаки, види”


Зміст

Вступ

 1. Поняття, особливості та види органів держави.

 2. Органи державної влади.

 3. Органи місцевого самоврядування.

ВисновкиОргани держави:

— це відносно самостійні, структурно відокремлені елементи апарату держави;

— формуються народом чи державою для здійснення повноважень від її імені;

— наділені нормативно закріпленими повноваженнями;

— мають визначену структуру та межі діяльності у територіальних і предметних межах;

— характеризуються певними особливостями підпорядкування у процесі взаємодії з іншими державними структурами;

— мають повноваження владного характеру;

— використовують символи держави у офіційному порядку;

— відповідно до компетенції приймають юридично обов'язкові нормативні та індивідуальні акти;

— спираються у процесі реалізації повноважень на організаційну, матеріальну та примусову силу держави;

— забезпечують діяльність шляхом застосування засобів виховання, роз'яснення, переконання, заохочення та примусу;

— характеризуються особливим порядком утворення, видами діяльності, характером та обсягом повноважень, формами і методами виконання функцій.

Узагальнюючи наведені ознаки, ми можемо визначити орган держави як колективну чи індивідуальну структурну ланку апарату держави, що має нормативне закріплені владні повноваження, приймає загальнообов'язкові рішення, забезпечуючи їх виконання, у тому числі і примусовими засобами.

….

Основними критеріями класифікації органів держави є наступні.
I. За соціальною природою розрізняють:

а) первинні органи, що формуються безпосередньо народом як джерелом влади і мають представницький характер (парламент, президент, що обираються);

б) вторинні, які мають похідний характер, формуються первинними і підзвітні їм (уряд).
II. За способом утворення державні органи поділяють на:

а) виборні, які обираються населенням чи представницькими органами;

б) призначувані, що призначаються главою держави чи вищестоящими органами (уряд);

в) успадковані, які передаються у спадок (монарх)….

… На сьогоднішньому етапі розвитку української держави чималу роль відіграють органи держави, які реалізують політику держави. Органи держави в процесі виконання повноважень повинні в порядку, встановленому законодавством, узгоджено взаємодіяти, але з безумовним дотриманням регламентованого кола повноважень, якими вони наділені. Така взаємодія має відбуватися на всіх етапах розвитку держави, незалежно від політичних, економічних та інших процесів, які відбуваються в державі та, як я вважаю, не повинні залежати від певних осіб, які займають посади в цих державних органах.

Cписок використаних джерел та літератури

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 18 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Закон України «Про адвокатуру України» 19 грудня 1992 року
  N 2887-XII// www.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» 16 травня 2008 року N 279-VI www.rada.gov.uа

 4. Закон України «Про Конституційний суд України» від України16 жовтня 1996 року N 422/96-ВР // www.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року N 565-XII // www.rada.gov.ua

 6. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх 24 січня 1995 року N 20/95-ВР// www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року N 1789-XII // www.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про судоустрій України» 7 лютого 2002 року N 3018-III // www.rada.gov.ua

 9. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» від 23 грудня 1997 року N 776/97-ВР // www.rada.gov.ua

 10. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р

 11. Копєйчиков В.В. Основи конституційного права - К.,Юрінком, 2000.

 12. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України – К, 2010.