asyan.org
добавить свой файл
1
Тести: Політика у житті суспільства

 1. Об’єктом якої науки є політика та її відносини з людиною і суспільством?

 2. Хто це сказав: «Політика – це владний розподіл цінностей всередині суспільства»?

 3. Впорядкована сукупність взаємодіючих компонентів, яка виникає і функціонує задля досягнення певної мети, володіє сукупними якостями, що не властиві окремим компонентам, Які її утворюють?

 4. Цілісна сукупність державних і недержавних інститутів й організацій, стосунків і процесів, політико-правових норм, що забезпечують політичну самоорганізацію суспільства, стабільність і соціальний порядок у його життєдіяльності?

 5. Джерело управління, основна розвитку й функціонування політичних систем?

 6. Правління однієї особи?

 7. Влада народу?

 8. Хто є главою нашої держави і виступає від її імені?

 9. Скільки повинен мати кандидат у президенти України?

 10. Які українські партії входять до партій комуністично-соціалістичного спрямування?

 11. Консервативні партії України?

 12. Націоналістичні партії України?

 13. Ліберально-демократичні партії України?

 14. Складова загальної культури, що формується та виявляється у процесі політичного життя?

 15. Яка функція політичної культури полягає у підвищенні політичної свідомості через участь громадян у політичному житті та громадських справах, зростанні їх інформованості, компетентності та освіченості?

 16. Яка функція політичної культури забезпечує вплив громадян на політичний процес за допомогою норм, традицій, ідеалів та цінностей, що існують у суспільстві?

 17. Яка функція політичної культури полягає в охороні цінностей, які відповідають розвиткові й демократизації політичного життя, зокрема права людини, верховенство права?

 18. Яка функція політичної культури забезпечує взаємодію громадян з політичною системою та іншими членами суспільства?

 19. Відомий учасник суспільного життя, який впливає на нього, консолідує зусилля людей задля досягнення певної спільної мети?

 20. Хто вирізняв три типи лідерства: традиційне, раціонально-легальне, харизматичне?

 21. На які два види ділять еліту?