asyan.org
добавить свой файл
1
Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ПриватБанку

Юридичні особи

(без ПДВ)

 

Перелік операцій

Вартість, грн.

Термін оплати

Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)

30,00 грн.

100% передплата

2

Відкриття рахунку у ЦП депонентам при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.

1,00 грн.

100% передплата

3

Закриття рахунку у ЦП

50,00 грн.

100% передплата

4

Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

5

Внесення змін до способу зберігання ЦП

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-
^

Обслуговування рахунку у цінних паперах


6

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах депонента

0,00 грн.

-

7

Облік ЦП на рахунку у ЦП (в місяць).

0,02% від загальної номінальної вартості, але не менш ніж 40,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. +10,00 грн.

Оплата у останній день кварталу
^

Облікові операції


8

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Зберігача номінальним утримувачем

(за одну операцію).

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж 10,00 грн. + послуги Реєстратора та не більш ніж 600,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

9

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Депозитарію номінальним утримувачем (за одну операцію).

0,07% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії* + послуги Реєстратора, та не більш ніж 600,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

10

Облікові операції зарахування ЦП на рахунок в ЦП (за одну операцію).0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії * + 10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата11

Облікові операції зарахування ЦП на рахунки Депонентів при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.


Враховано при відкритті рахунку у ЦП


-

12

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП (за одну операцію).

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції списання у Депозитарії* +10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата

13

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП внаслідок матеріалізації ЦП (за одну операцію).

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції списання у Депозитарії* + послуги Реєстратора +10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. + витрати на нотаріальне посвідчення

100% передплата

14

Облікові операції переказу ЦП в межах Зберігача (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата

15

Облікові операції переміщення ЦП (за одну операцію).

 

 

0,05 % від номінальної вартості +послуги Реєстратора + послуги Депозитарію *, але не менш ніж 50,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн. +10,00 грн. + витрати на нотаріальне посвідчення

100% передплата

16

Дарування цінних паперів, спадщина

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії * + 10,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата

17

Послуги із термінового знерухомлення, матеріалізації та переміщення цінних паперів

За домовленістю сторін

100% передплата

18

Послуги із термінового виконання облікових операцій

За домовленістю сторін

100% передплата
^

Операції з документарними ЦП


19

Прийом ЦП у сховище на зберігання (за один бланк).

За домовленістю сторін

100% передплата

20

Відповідальне зберігання :


колективне зберігання (за один бланк в місяць).

За домовленістю сторін

Оплата у останній день місяця
відокремлене зберігання (за один бланк в місяць).

За домовленістю сторін

Оплата у останній день місяця

21

Перевірка справжності документарних ЦП при їх

зарахуванні (за один бланк).

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

22

Видача ЦП зі сховища Зберігача (за один бланк).

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

23

Транспортування ЦП: в межах м. Дніпропетровська

за межі м. Дніпропетровська

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції
^

Інформаційні операції


24

Надання виписки про операції з цінними паперами:


за запитом Депонента

10,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата
за підсумками операції

Враховано при здійсненні облікової операції

-

25

Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах

10,00 грн. +10,00 грн.


100% передплата

26

Надання інформаційних довідок (за довідку)

10,00 грн. +10,00 грн.


100% передплата

27

Надання довідково-аналітичних матеріалів

За домовленістю сторін

100% передплата
^

Інші операції


28

Операції з ЦП на рахунку у ЦП, внаслідок операцій емітента з власним випуском ЦП (за одну операцію).

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

29

Обтяження ЦП зобов'язаннями (Блокування) (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 35,00 грн. та не більш ніж 600,00 грн.

100% передплата

30

Зняття обтяження ЦП зобов’язаннями.

Враховано при здійсненні операції обтяження ЦП зобов’язаннями

-

31

Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента.

Враховано при відкритті рахунку у ЦП Депоненту

-

32

Оцінка правильності регулярних розрахунків вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії.

100,00 грн.

100% передплата

33

Комісія за зарахування або списання ЦП на рахунок/з рахунку у ЦП внаслідок знерухомлення або матеріалізації ЦП для ІСІ

послуги Реєстратора + 50,00 грн. +10,00 грн.


100% передплата

34

Оцінка правильності розрахунків вартості чистих активів ІСІ на один інвестиційний сертифікат, виконаних компанією з управління активами ІСІ:1. Щоквартальна:- у випадку, коли всі ЦП обертаються у Зберігача у відповідності з вимогами чинного законодавства;

100,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

- в перехідний період.

250,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

2. По одиночна за вимогою компанії з управління активами:

200,00 грн. +10,00 грн.

100% передплата

35

Оцінка правильності розрахунків чистої вартості активів пенсійного фонду i чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаних керуючим адміністратором

За домовленістю сторін

100% передплата

36

Внесення (зміна) інформації про емітента у програмний комплекс Зберігача.

1,00 грн.


100% передплата

37


Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс Зберігача

1,00 грн.


100% передплата

38

Поставка цінних паперів по принципу "поставка проти оплати" (за одну операцію)

250,00 грн.

100% передплата

39

Подовження операційного дня зберігача (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день зберігача):
На 30 хвилин
На 1-у годину
На 2-і години
Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00

50,00 грн.
100,00 грн.
200,00 грн.
500,00 грн.

100% передплата

40

Комісія за оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ)

За домовленістю сторін

100% передплата

*Послуги Депозитарію - 10,00 грн.

*Послуги Реєстратора - На підставі рахунку Реєстратора

^ Розцінки на депозитарні операції з ЦП Зберігача ПриватБанку

Фізичні особи

(без ПДВ)


 

^ Перелік операцій

Вартість, грн.

Термін оплати

Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку у ЦП (за одну операцію)

10,00 грн.

100% передплата

2

Відкриття рахунку у ЦП депонентам при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.

1,00 грн.

100% передплата

3

Відкриття рахунку у ЦП депонентам, які придбали акції в процесі приватизації, але на суму не більш, ніж 750,00 грн.

1,00 грн.

100% передплата

4

Закриття рахунку у ЦП

5,00 грн.

100% передплата

5

Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

6

Внесення змін до способу зберігання ЦП

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-
^

Обслуговування рахунку у цінних паперах


7

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах депонента

0,00 грн.

-

8

Облік ЦП на рахунку у ЦП, номінальна вартість пакету яких перевищує 5000,00 грн. (в місяць):

20,00 грн. + 0,01% від загальної номінальної вартості, але не більш ніж 500,00 грн.

Оплата у останній день кварталу


9

Облік ЦП на рахунку у ЦП депонентів, які придбали акції в процесі приватизації, але на суму не більш, ніж 750,00 грн. (в місяць).

2,00 грн.


Оплата у останній день кварталу

^

Облікові операції


10

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Зберігача номінальним утримувачем

(за одну операцію).

0,03% від номінальної вартості, але не менш ніж 10,00 грн. + послуги реєстратора + 10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.


100% передплата

11

Облікова операція зарахування ЦП на рахунок у ЦП з оформленням Депозитарію номінальним утримувачем (за одну операцію).

0,05% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії *+ послуги реєстратора + 20,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

12

Облікові операції зарахування ЦП на рахунок в ЦП (за одну операцію).0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії* +10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата13

Облікові операції зарахування ЦП на рахунки депонентів, які придбали акції в процесі приватизації, але на суму не більш, ніж 750,00 грн. (за одну операцію).


Враховано при відкритті рахунку у ЦП


-

14

Облікові операції зарахування ЦП на рахунки депонентів при первинному розміщенні емітентом бездокументарного випуску ЦП.


Враховано при відкритті рахунку у ЦП


-

15

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП (за одну операцію).

0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції списання у Депозитарії* + 10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

16

Облікові операції списання ЦП з рахунку у ЦП внаслідок матеріалізації ЦП (за одну операцію).

0,04% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції списання у Депозитарії* + послуги Реєстратора +10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн. + витрати на нотаріальне посвідчення

100% передплата

17

Облікові операції переказу ЦП в межах Зберігача (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

18

Облікові операції переміщення ЦП (за одну операцію).

 

 

0,02% від номінальної вартості + послуги Реєстратора + послуги Депозитарію*, але не менш ніж 50,00 грн. та не більш ніж 500,00 грн.+ поштові витрати + витрати на нотаріальне посвідчення

100% передплата

19

Дарування цінних паперів, спадщина

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж вартість операції зарахування у Депозитарії* + 10,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

20

Послуги із термінового знерухомлення та матеріалізації цінних паперів

За домовленістю сторін

100% передплата

21

Послуги із термінового виконання облікових операцій

За домовленістю сторін

100% передплата
^

Операції з документарними ЦП


22

Прийом ЦП у сховище на зберігання (за один бланк).

За домовленістю сторін

100% передплата

23

Відповідальне зберігання :


колективне зберігання (за один бланк в місяць).

За домовленістю сторін

Оплата у останній день місяця
відокремлене зберігання (за один бланк в місяць).

За домовленістю сторін

Оплата у останній день місяця

24

Перевірка справжності документарних ЦП при їх зарахуванні (за один бланк).

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

25

Видача ЦП зі сховища Зберігача (за один бланк).

За домовленістю сторін

Оплата у день виконання операції

26

Транспортування ЦП: в межах м. Дніпропетровська

за межі м. Дніпропетровська

За домовленістю сторін

100% передплата
^

Інформаційні операції


27

Надання виписки про операції з цінними паперами:


за запитом Депонента

5,00 грн.

100% передплата
за підсумками операції

Враховано при здійсненні облікової операції

-

28

Надання виписки про стан рахунку у цінних паперах

5,00 грн.


100% передплата

29

Надання інформаційних довідок (за довідку)

5,00 грн.


100% передплата

30

Надання довідково-аналітичних матеріалів

За домовленістю сторін

100% передплата
^

Інші операції


31

Операції з ЦП на рахунку у ЦП, внаслідок операцій емітента з власним випуском ЦП (за одну операцію).

Враховано при відкритті рахунку у ЦП

-

32

Обтяження ЦП зобов'язаннями (Блокування) (за одну операцію).

0,02% від номінальної вартості, але не менш ніж 20,00 грн. та не більш ніж 300,00 грн.

100% передплата

33

Зняття обтяження ЦП зобов’язаннями.

Враховано при здійсненні операції обтяження ЦП зобов’язаннями

-

34

Отримання доходів за ЦП та перерахування їх на банківський рахунок Депонента.

Враховано при відкритті рахунку у ЦП Депоненту

-

35

Внесення (зміна) інформації про емітента у програмний комплекс Зберігача.

1,00 грн.


100% передплата

36

Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс Зберігача

1,00 грн.


100% передплата

37

Поставка цінних паперів по принципу "поставка проти оплати" (за одну операцію)

200,00 грн.

100% передплата

38

Подовження операційного дня зберігача (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується операційний день зберігача):
На 30 хвилин
На 1-у годину
На 2-і години
Більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00

50,00 грн.
100,00 грн.
200,00 грн.
500,00 грн.

100% передплата

39

Комісія за оформлення документів Депонента, щодо депозитарних операцій на рахунку у ЦП. (За один документ)

За домовленістю сторін

100% передплата

*Послуги Депозитарію - 10,00 грн.

*Послуги Реєстратора - На підставі рахунку Реєстратора