asyan.org
добавить свой файл
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра КТ
Лабораторна робота №1
з дисципліни: “Автоматизовані інформаційні системи і технології”


Перевірив:

Андрієнко В.О.

Виконали:

ст. гр. ЗКМ-02

ФІТІС 5-го курсу

Гальченко С.М.

Герман Ю.Г.


Черкаси 2005

Тема: обробка первинних документів в редакторі MS Access.

Мета: навчитись створювати форму для первинних документів, та виводити звіт по даним формам.

^

Хід роботиСтворюємо таблицю в режимі конструктора. Поля таблиці:

Код – лічильник(ключ)

Id – номер ордера (числовий)

Ім‘я – ім‘я організації (текстовий)

Date – дата

Edpou – код ЄДПОУ

Ukud – код УКУД

Kop_pox – кореспондентський рахунок

Код_аналит_учета – код аналітичного обліку

Сума – загальна сума

Код_целевого_назнач – код цільового призначення

Прийнято_от – прийнято від

На_основании – на підставі

Приложение - додаток

Глав_бух – головний бухгалтер

Касир - касир

Grn – гривень прописом

Коп. – копійок

Таблиця – Касовий ордерФорма – Касовий ордер


Звіт – касовий ордерВисновок: на цій лабораторній роботі ми навчилися створювати форми за допомогою мастера на базі таблиці, та формувати звіт.