asyan.org
добавить свой файл
1


ДОГОВІР №____

НА КОРПОРАТИВНЕ ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
м.Київ «___» ________________ 2010 р.


ТОВ «ТУРТЕСС ТРЕВЕЛ» (ліцензія Державної туристичної адміністрації України на туроператорську діяльність АВ № 538445 від 25.06.10 р.), надалі за текстом ТУРОПЕРАТОР, з одного боку та

_______________________________, в особі ______________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі за текстом ЗАМОВНИК, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Даний Договір регулює взаємини між Сторонами, установлює межі їхньої відповідальності один перед одним, форму оплати за туристичні послуги, включаючи наступні, але не обмежуючись такими:

- послуги із бронювання, продажу й доставці авіаквитків ЗАМОВНИКОВІ;

- послуги із бронювання номерів у готелях;

- послуги з оренди автомобілів;

- послуги з організації подорожей, у тому числі туристських, включаючи надання поліса медичної страховки для співробітників, що виїжджають у закордонні відрядження, компанії;

- послуги з організації чартерних рейсів;

- послуги з організації участі в семінарах, конференціях і виставках.

(надалі за текстом – тур, туристичний продукт, туристична послуга або туристичне обслуговування)

1.2. Послуги, зазначені в п. 1.1. надаються ТУРОПЕРАТОРОМ у повній відповідності із Заявкою, що надійшла від ЗАМОВНИКА, і відповідно до умов, визначених даним Договором.
^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
2.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний оформлювати Заявку (додаток №1) на покупку туристичного продукту, а також зміни до неї, у письмовому вигляді та направляти її ТУРОПЕРАТОРУ електронною поштою або факсом. Всі Заявки ЗАМОВНИКА, відправлені ТУРОПЕРАТОРУ електронною поштою або факсом мають чинність Заявок, оформлених письмово. Відповідальність за відмову чи зміни Заявок, переданих ЗАМОВНИКОМ електронною поштою або факсом настає відповідно до п.2.4. даного Договору.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний надати ТУРОПЕРАТОРУ список осіб, які діють від імені ЗАМОВНИКА та які мають право завірятимуть Заявку своїм підписом.

2.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний оплачувати послуги ТУРОПЕРАТОРА в строки та відповідно до умов, визначених в даному Договорі.

2.4. Якщо ЗАМОВНИК відмовляється від заброньованих послуг з будь-яких причин, він зобов'язується сплатити ТУРОПЕРАТОРУ неустойку у наступних розмірах:

- за 31 день до відправлення, або несвоєчасної оплати першого платежу у розмірі 30 % від загальної вартості туристичних послуг, заявка на бронювання ЗАМОВНИКА анулюється;

- за 31 – 20 днів до відправлення, або несвоєчасної оплати повної вартості туристичних послуг, заявка на бронювання анулюється і штрафні санкції ЗАМОВНИКА складають 50 % від загальної вартості туристичних послуг;

 • за ^ 20 і менше днів до відправлення чи неявки на рейс, або несвоєчасної оплати остаточної суми платежу туристичних послуг заявка на бронювання анулюється і штрафні санкції ЗАМОВНИКА складають 100 % від загальної вартості туристичних послуг;

Якщо це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків або спеціальними умовами турів, то ЗАМОВНИК зобов'язаний відшкодувати збитки, що перевищують неустойку, зазначену вище відповідно до п.п.2.5 і 2.6 даного Договору. Вартість чартерних авіаквитків і авіаквитків на регулярні рейси з безповоротним тарифом не повертається незалежно від строку відмови від тура.

2.5. ЗАМОВНИК зобов'язаний оплачувати всі збори й штрафи, що накладаються Перевізником на кожний замовлений ЗАМОВНИКОМ маршрут у випадку зміни дати або скасування, тому що більшість квитків мають різні обмеження.

2.6. ЗАМОВНИК вправі в будь-який час до надання ТУРОПЕРАТОРОМ замовленої послуги відмовитися від Заявки повністю або частково, відшкодувавши видатки, понесені ТУРОПЕРАТОРОМ.

2.7. Будь-які зміни дат, загальній зміні кількості туристів, кількості номерів готелю, типу номерів готелю у раніше заброньованому ЗАМОВНИКОМ і підтвердженому ТУРОПЕРАТОРОМ турі є фактичною відмовою від бронювання і тягне за собою відповідальність, обумовлену п. 2.4. даного Договору. Заміна або уточнення прізвищ (імен) в списку групи туристів допускається не пізніше ніж за 31 календарний день до початку туру.

2.8. ЗАМОВНИК зобов’язаний своєчасно передавати Туристам документи, отримані від ТУРОПЕРАТОРА.

2.9. ЗАМОВНИК зобов’язаний своєчасно надавати ТУРОПЕРАТОРУ електронною поштою або факсом списки Туристів з вказанням прізвищ і імен у латинський транскрипції згідно з закордонними паспортами Туристів, а також копії закордонних паспортів, зазначати дати перебування в країні, назвою обраного Туристами готелю і розміщення у номерах, номеру закордонного паспорту, дати народження, номеру телефону Туристів, що фактично є бронюванням туру.

2.10. ЗАМОВНИК зобов’язаний інформувати ТУРОПЕРАТОРА про факти порушення Туристами митного, візового, імміграційного та іншого законодавства країни тимчасового перебування куди збирається подорожувати Турист, якщо вони були в минулому.

2.11. ЗАМОВНИК зобов’язаний письмово повідомляти ТУРОПЕРАТОРОМ про зміни чи відмову від Заявки. При цьому зміни в Заявці розглядаються Сторонами як відмова від первісної заявки і подача нової Заявки.

2.12. ЗАМОВНИК зобов’язаний відшкодувати збитки, заподіяні ТУРОПЕРАТОРУ неправомірними діями Туристів, в тому числі порушенням, пов’язаними з неналежним оформленням документів для перетину кордонів, а також збитки пов’язані з депортацією Туристів.

2.13. ЗАМОВНИК зобов'язується попередити Туристів про:

 • Необхідність прибути до місця відправлення не пізніше ніж за 2,5 годин до вильоту;

 • Необхідність дотримання правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду (виїзду) до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування;

 • умови перельоту, проживання, харчування, про зміни програми туру, якщо така інформація надійшла від туроператора до початку туру, кількість часу знаходження туристів у турі.

 • Інформацію отриману від ТУРОПЕРАТОРА про: основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів та правила в’їзду до країни тимчасового перебування; медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки; місцезнаходження, поштові реквізити ТУРОПЕРАТОРА; умови перебування в країні тимчасового перебування; характеристику готелів, у тому числі відомості про правила тимчасового перебування; умови обов’язкового страхування; розміри фінансового забезпечення; строки і порядок оплати готельного обслуговування; програму туру та можливі зміни в програмі; дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; ознайомити Туристів з діючими правилами перевезення, інформувати про місце перебування організації, уповноваженої ТУРОПЕРАТОРОМ на прийняття претензій Туристів.

Ознайомити Туристів із звичаями місцевого населення, з релігійними обрядами, святинями, пам'ятниками архітектури, природи, історії, культури й інших об'єктів туристського показу, про стан навколишнього середовища, про санітарно-епідеміологічні правила перебування в країні (місці) подорожі.

 • Перевезення Туристів виконуються за правилами Перевізника (авіакомпанії та ін.). Квиток Туристів є договором з Перевізником, відповідно до якого всю відповідальність за перевезення несе Перевізник за правилами перевізника;

 • ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право якщо буде потреба замінити готель, зазначений заздалегідь на готель тієї ж або більше високої категорії без додаткової доплати. Зазначені дії ТУРОПЕРАТОРА не будуть вважатись порушенням умов цього Договору.


^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ ТУРОПЕРАТОРА
3.1. Надавати ЗАМОВНИКОВІ інформацію про наявність і ціни, доставку й правила бронювання авіаквитків, умови видачі квитків, повернення грошей і інші умови; туристичних ваучерів, бронювання готелів на вимогу ЗАМОВНИКА, а також вчасно виконувати замовлення, відповідно до письмової Заявки ЗАМОВНИКА.

3.2. Підтверджувати виконання Заявки (виписку квитків ЗАМОВНИКОВІ) по телефону, електронною почтою або по факсу, а також відповідати за доставку квитків у строки, зазначені ЗАМОВНИКОМ.

3.3. Інформувати ЗАМОВНИКА електронною поштою, факсом або телефоном у випадку неможливості виконати замовлення в силу обставин, що не залежать від ТУРОПЕРАТОРОМ. ТУРОПЕРАТОР має право відмовити ЗАМОВНИКОВІ в прийнятті Заявки до виконання у випадку прострочення оплати ЗАМОВНИКОМ попередніх рахунків (Заявок).

3.4. Інформувати ЗАМОВНИКА електронною поштою або факсом щодо Зіни вартості туру, пов’язаних з підвищенням цін на туристичні послуги, які надаються, своєчасно повідомляти дату дії нових цін на тури. У випадку зниження вартості туру, різниця вартості, що сплачена ЗАМОВНИКОМ до дати дії знижених цін поверненню ТУРОПЕРАТОРОМ ЗАМОВНИКУ не підлягають.

3.5. Інформувати ЗАМОВНИКА електронною поштою або факсом щодо змін тривалості туру, умов перельоту, проживання, харчування. А також змін програми туру, про що ЗАМОВНИК своєчасно не інформує Туристів щодо вказаних змін, ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за претензії з боку Туристів.

3.6. Надавати ЗАМОВНИКОВІ ваучери з зазначенням умов туру, страхові поліси, авіаквітки (якщо зобов’язання по оформленню таких документів взяв на себе ТУРОПЕРАТОР) не пізніше останнього робочого дня до початку туристичного обслуговування в офісі ТУРОПЕРАТОРА чи безпосередньо Туристам на місці початку туристичного обслуговування не пізніше ніж за 2 години до вильоту, за умови повної оплати ЗАМОВНИК вартості туру. Початком туристичного обслуговування вважається час вильоту літака міжнародного рейса.

3.7. ТУРОПЕРАТОР відповідає за виконання прийнятих на себе зобов’язань тільки за умови виконання ЗАМОВНИКОМ вимог даного Договору.

3.8. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до Заявки ЗАМОВНИКА.

3.9. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний Надавати туристичні послуги ЗАМОВНИКУ відповідно до наявних у ТУРОПЕРАТОРА пропозицій.

3.10. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний відшкодовувати ЗАМОВНИКОВІ документально підтверджений реальний збиток, понесений у результаті невиконання або неналежного виконання ТУРОПЕРАТОРОМ своїх обов'язків за даним Договором, у тому числі в результаті неправильного оформлення ТУРОПЕРАТОРОМ авіаперевізної документації, порушення встановлених правил бронювання авіаквитків, місць у готелях, надання недостовірної інформації або інших випадків.

3.11. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації, що стосується діяльності ЗАМОВНИКА й пов'язаних з ним осіб, що стала відома працівникам або представникам ТУРОПЕРАТОРА в ході виконання зобов'язань за цим Договором.

3.12. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний проінформувати ЗАМОВНИКА про: основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів та правила в’їзду до країни тимчасового перебування; медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки; місцезнаходження, поштові реквізити ТУРОПЕРАТОРА; умови перебування в країні тимчасового перебування; характеристику готелів, у тому числі відомості про правила тимчасового перебування; умови обов’язкового страхування; розміри фінансового забезпечення; строки і порядок оплати готельного обслуговування; програму туру та можливі зміни в програмі; дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; місце перебування організації, уповноваженої ТУРОПЕРАТОРОМ на прийняття претензій ЗАМОВНИКА; ознайомити ЗАМОВНИКА із звичаями місцевого населення, з релігійними обрядами, святинями, пам'ятниками архітектури, природи, історії, культури й інших об'єктів туристського показу, про стан навколишнього середовища, про санітарно-епідеміологічні правила перебування в країні (місці) подорожі.

3.13. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність перед Туристами та перед ЗАМОВНИКОМ, не повертає повну або часткову вартість туру й компенсацію за моральний збиток :

 • За несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату рахунків ЗАМОВНИКОМ;

 • За несвоєчасне внесення змін чи ануляцію Заявки ЗАМОВНИКОМ;

 • За надання ЗАМОВНИКОМ в Заявці помилкових відомостей про Туристів чи умов їх туристичного обслуговування;

 • За несвоєчасну передачу ЗАМОВНИКОМ Туристам отриманих у ТУРОПЕРАТОРОМ документів, необхідних для туристичного обслуговування;

 • За ненадання ЗАМОВНИКОМ Туристам повної та достовірної інформації про туристичне обслуговування, передбачену цим договором і законодавством в сфері захисту прав споживачів і туристичної діяльності, а також у випадку недотримання ЗАМОВНИКОМ форми документів, встановлених ТУРОПЕРАТОРОМ;

 • За відсутність у Туристів відповідних документів (ваучера, авіаквітка, страхового полісу тощо), виданих ЗАМОВНИКУ;

 • За неявку чи запізнення Туристів на реєстрацію в аеропорт відправлення;

 • За недотримання Туристами встановлених Перевізником правил поведінки на борті літака;

 • За відмову Туристам у в’їздної візі Консульськими службами іноземних держав і неможливість, у зв’язку з цим, подорожі. У такому випадку ТУРОПЕРАТОР не повертає фактично сплачені грошові кошти (авіаквіток, вартість проживання і т.п.), у зв’язку з неможливістю контролювати і впливати на діяльність і правила відповідних посольських і консульських установ іноземних держав;

 • За відсутність у Туристів належним чином оформленого закордонного паспорта, а також документів, необхідних для вивезення за кордон дітей, рослин та тварин;

 • За зняття Туристів з рейсу під час проходження митного і прикордонного контролю, а також за розпорядження місцевої влади чи інших установ, організацій;

 • За скасування чи зміну відправлення і пункту призначення авіарейсів і пов’язаних з цим змін програми туру;

 • За збитки, що нанесені Туристами у період туристичного обслуговування;

 • За збереження багажу Туристів;

 • За шкоду, заподіяну здоров’ю, майну, багажу Туристів з вини Перевізника;

 • За збитки, спричиненні Туристам у випадку відміни рейсу Перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів Перевізника, а також зв’язані з цим зміни програми туру. Всі претензії, позови, пов’язані з неналежним наданням транспортних послуг пред’являються безпосередньо Перевізнику у відповідності з Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу. Перевізник має право змінити час відправлення/прибуття транспортного засобу не більш ніж на 24 години;

 • За зміні цінової політики авіакомпаній, зміни тарифів на заброньовані авіаквитки;

 • За самостійній зміні Туристами окремих елементів програми (екскурсійної програми, трансферу, місця й рівня проживання, несвоєчасної явки до місця збору групи та ін.), що викликали додаткові витрати у Туристів;

 • За невідповідності наданих послуг необґрунтованим очікуванням Туристів і їх суб'єктивній оцінці;

 • За неможливість Туристів скористатися замовленими послугами із причин порушення правопорядку, заподіяння занепокоєння навколишньої, стану алкогольного сп'яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;

 • За проведення будівельних та ремонтних робіт в заброньованих або інших туристичних об’єктах;

 • За зміну умов надання засобами розміщення платних або безоплатних послуг, наявність ресторанів, барів (режим їх роботи), проведення спортивних ті інших заходів.

 • За не використання Туристами туристичних послуг у подорожі з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби Туристів або інших осіб. 1. ^ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТУРОПЕРАТОРА
 1. Вартість авіаквитків і інших послуг визначається ТУРОПЕРАТОРОМ на підставі існуючих тарифів, авіакомпаній і інших організацій у рамках даного Договору на момент прийняття замовлення до виконання, повідомляється по телефону, вказується ТУРОПЕРАТОРОМ у рахунку.

 2. Вартість послуг ТУРОПЕРАТОРА містить у собі тарифи, такси й збори авіакомпаній і інших організацій, зазначених у Договорі, а також податки, передбачені законодавством України. Зміна вартості послуг після оплати замовником туристичних послуг може бути змінена з причин, що не залежать від ТУРОПЕРАТОРА:

- зміна розмірів податків у країні тимчасового перебування;

- збільшення розмірів паливного збору.

 1. Вартість послуг ТУРОПЕРАТОРА по бронюванню готельних номерів і автомобілів визначається з урахуванням тарифів готелів і компаній по прокаті автомобілів і включається в їхню вартість.

 2. Вартість послуг ТУРОПЕРАТОРА по оформленню страхових полісів визначається з урахуванням тарифів на страхування медичних видатків і включається в їхню вартість.


^ 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. ЗАМОВНИК перераховує ТУРОПЕРАТОРУ вартість туру, згідно з рахунком, виставленим ТУРОПЕРАТОРОМ.

5.2. В рекламних матеріалах (прайс-листах) та на сайті www.turtess.com.ua ТУРОПЕРАТОР вказує вартість туристичного обслуговування в доларах США.

5.3. Оплата туристичного продукту здійснюється ТУРАГЕНТОМ на підставі рахунку ТУРОПЕРАТОРА, в українських гривнях по комерційному курсу долара США до гривні на дату виставлення рахунку (разом з ПДВ). Комерційний курс долара США публікується ТУРОПЕРАТОРОМ на сайті www.turtess.com.ua. Ціна туристичного продукту, підтвердженого ТУРОПЕРАТОРОМ шляхом виписки Рахунку, на умовах даного Договору, зміні не підлягає. Ціна турпродукту для туристів не громадян України може визначатись туроператором іншим способом.

5.3.1 Фактом виконання ТУРАГЕНТОМ грошового зобов'язання по оплаті вартості туристичного продукту в безготівковій формі вважається зарахування коштів ТУРАГЕНТА на рахунок ТУРОПЕРАТОРА. При цьому ризик затримки здійснення банківських операцій, а також ризик зміни валютних курсів відноситься на ТУРАГЕНТА.

5.3.2 Оплата підтверджених ТУРОПЕРАТОРОМ туристичних послуг здійснюється ТУРАГЕНТОМ протягом З-х трьох банківських днів з моменту отримання рахунку. Рахунок ТУРОПЕРАТОРА, що передається ЗАМОВНИКОВІ за допомогою факсимільного зв’язку або електронною поштою має чинність оригіналу. В разі несплати виставлених рахунків туроператора на умовах цього договору, туроператор має право у випадку зміни валютних курсів виставити рахунок на скореговану відповідно суму. Фактом виконання ЗАМОВНИКОМ грошового зобов’язання по оплаті вартості туру в безготівковій формі вважається зарахування коштів ЗАМОВНИКА на рахунок ТУРОПЕРАТОРА. При цьому ризик затримки здійснення банківських операцій, а також ризик зміни валютних курсів відноситься на рахунок ЗАМОВНИКА.

5.4. Оплата підтверджених ТУРОПЕРАТОРОМ туристичних послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ в наступному порядку:

- перший платіж у розмірі 30 % від загальної вартості туристичних послуг сплачується ЗАМОВНИКОМ не пізніше _________________;

- повний розрахунок вартості туристичних послуг сплачується ЗАМОВНИКОМ не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати початку туру.

У разі більш пізнього бронювання Замовник зобов’язаний оплатити повну вартість туру згідно п. 5.3.2., або на умовах, визначених сторонами у додатку до цього Договору.

5.5. У випадку несплати ЗАМОВНИКОМ заброньованих і підтверджених ТУРОПЕРАТОРОМ згідно з даним Договором туристичних послуг, ТУРОПЕРАТОР має право не надавати Туристам вказані послуги. Відповідна заявка вважатиметься анульованою Замовником та передбачає застосування штрафних санкцій, у розмірі і на умовах передбачених у п.п. 2.4.-2.5. цього Договору. Замовник зобов’язується сплатити відповідні кошти протягом 5 банківських днів з моменту пред’явлення ТУРОПЕРАТОРОМ письмової вимоги про таке.

5.6. У випадку бронювання ЗАМОВНИКОМ транспортних послуг окремо від повного туристичного продукту, ТУРОПЕРАТОР надає по можливості, за Заявкою ЗАМОВНИКА дані послуги на умовах цін і тарифів окремих від повного туристичного продукту.

5.7. Всі зміни в порядку взаєморозрахунків Сторін оформлюються в письмовій формі, в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною даного Договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності, якщо буде доведено, що збитки були нанесені не з їхньої вини.

6.2. Обставини, незалежні від волі Сторін, які неможливо уникнути або усунути їх наслідки, вважаються випадками, що звільняють від відповідальності, якщо вони настали після укладення Договору та перешкоджають його повному або частковому виконанню.

6.3. До поняття непереборної сили відносяться зовнішні та надзвичайні події, відсутні в момент укладення Договору, що відбулись поза волею та бажанням Сторін у Договорі, дії яких Сторони не могли запобігти заходами та засобами, що доцільно очікувати від Сторони, яка знаходилася під дією непереборної сили.

6.4. До випадків непереборної сили відносяться наступні обставини: війна та воєнні дії, повстання, мобілізація, страйки на підприємствах, епідемія, пожар, вибухи, дорожні пригоди та природні катастрофи, погодні явища (низька температура, відсутність снігу, хвилювання на морі і т.д.), акти органів влади, що впливають на виконання обов’язків, та інші події та обставини.

6.5. Сторона, для якої належне виконання зобов’язань згідно з Договором стало неможливим у зв’язку з форс-мажорними обставинами, зобов’язана впродовж 4-х днів повідомити про це іншу Сторону, підтвердивши наявність форс-мажорних обставин відповідними документами (довідки торгово-промислової палати і т.д.).

6.6. Невиконання вимог п.6.5 даного Договору позбавляє Сторону права посилатись на форс-мажорні обставини.
7. РЕКЛАМАЦІЇ
7.1. Рекламації з приводу якості туристичного обслуговування повинні бути подані ТУРОПЕРАТОРУ протягом чотирнадцяти днів з моменту закінчення туру.

7.2. Рекламації подаються ТУРОПЕРАТОРУ в письмовому вигляді, відповідно з вимогами чинного законодавства України та разом з оригіналами заяви Туриста і доданих до неї документів, щодо виявлених недоліків обслуговування. ТУРОПЕРАТОР розглядає отриману рекламацію згідно протягом 30 днів, але не більш ніж 45 днів з дня одержання.

7.3. ЗАМОВНИК зобов'язується інформувати Туристів, яких він відправляє у туристичну подорож, про те, що у випадку виникнення претензій щодо якості туристичного обслуговування, їм необхідно протягом 1-го дня (але не пізніше3-х днів) з моменту виявлення недоліків звернутися до представників ТУРОПЕРАТОРА у країні перебування.

7.5. ЗАМОВНИК зобов'язується інформувати ТУРОПЕРАТОРА про всі претензії з приводу недоліків туристичного обслуговування туристів на момент перебування Туристів у країні перебування для їх оперативного усунення ТУРОПЕРАТОРОМ.

7.6. ТУРОПЕРАТОР не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіям, що пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі. Мотелі, пансіонати (несмачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат та територій й т.і.).

7.7. У разі настання страхового випадку туристи/представникі замовника повинні звертатись за телефонами і контактами, вказаними у страховому полісі туриста.
^ 8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. Вся інформація, надана Сторонами є конфіденційною. Сторони зобов’язується зберігати конфіденційну інформацію, та не розголошувати її як під час дії Договору, так і після його закінчення. У випадку порушення положень даного Договору про конфіденційність, Сторона, що порушила, відшкодовує іншій Стороні нанесені в результаті цього збитки.

8.2. У випадку виникнення суперечок між Сторонами, вони прикладають всі зусилля для їх врегулювання шляхом переговорів. Якщо Сторони не приходять до взаємної згоди, спір підлягає розгляду у суді, відповідно до умовам чинного законодавства України.
^ 9. ТЕРМІН ДІЇ
9.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання його Сторонами та скріплення печатками і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

9.2. Договір вважається пролонгованим, якщо жодна із Сторін у письмовій формі не заявить про його розірвання не пізніше ніж за 14 днів до закінчення терміну його дії.
^ 10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

10.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Документи, передані Сторонами факсимільними чи електронними засобами зв'язку вважаються Сторонами такими ж правомочними, як і паперові документи з печаткою і підписами Сторін.

10.5. Всі Заявки на бронювання, відправлені з електронної адреси ЗАМОВНИКА зазначеної в його реквізитах, мають силу Заявок, оформлених письмово і тягнуть за собою повну відповідальність відповідно до умов Договору.

10.6. Всі зміни, додатки та доповнення до даного Договору, здійснені у письмовій формі та підписані Сторонами, є невід’ємною частиною даного Договору.

10.7. Всі раніше укладені Договори та усні домовленості по предмету даного Договору втрачають чинність.

10.8. У випадку розірвання Договору або закінчення терміну його дій Сторони зобов’язані впродовж 15 днів здійснити остаточні взаєморозрахунки та підписати відповідний акт.

10.9. Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується підписами Сторін, які діють у повній відповідності з наданими їм повноваженнями та повним розумінням предмета та змісту Договору.

10.10. Сторони підтверджують, що являються платником податку на прибуток на загальних умовах, встановлених п. 10.1. статті 10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства”.

 1. ^

  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТУРОПЕРАТОР:
ТОВ "ТУРТЕСС ТРЕВЕЛ"

Код: 32042371, ІПН 320423726592, № св. 39102039

Тел.: +38(044) 206 64 62 (багатоканальний)

Факс: +38(044) 206 64 60

Адреса: Україна, Київ, 04050, вул. Пімоненка, 13, корп. 3А

Банківські реквізити:

у КФ ВАТ «Кредобанк»

р/р 26003003253, МФО 321897

Розмір фінансової гарантії ТУРОПЕРАТОРА

складає 20 000 Євро.

Гарантія видана 12.12.07 ВАТ Торговельно- Фінансовий Банк «Контракт»
Директор
Новіковський Олександр Миколайович ____________________


ЗАМОВНИК:
Додаток №1 до Договору №______ від ____________

на корпоративне туристичне обслуговування


ЗАЯВКА

Наименование агенства
город
Телефон / e-mail
факс
Контактное лицо
^ Наименование компании
Страна, регион временного пребывания
^ Цель поездки

Отдых  Конференция  Другое __________________________________

Наименование корпоративного мероприятия: ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________
Конференц-зал  __________________________pax

__________________________________________________даты аренды
Кофе – брэйк  __________________________pax

__________________________________________________переодичность
Желаемое меню _________________________________________________________________
Спец. оборудование  _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дата заезда
^ Дата отъезда
Численность группы
Отель
Тип номера

STANDART  другое

Размещение (кол-во человек)

SNG _________  DBL __________  DBL+Ex. Bed _________

DBL+1Ch (2-11) _________  другое ____________

Питание

^ BB  HB  FB  AI  UAI  Другое

Трансфер

Группа  Индивидуально для группы  VIP пакет

Категория мест в самолете

^ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС  БИЗНЕС КЛАСС

Необходимость экскурсий и/или развлекательных мероприятий

 • _______________________________________________название экскурсии/мероприятия

 • _______________________________________________дата

 • _______________________________________________pax


^ ПАСПОРТНІ ДАНІ ТУРИСТІВ

(латинськими літерами, як в закордонному паспорті)


Прізвище

Імя

Датанародження

паспорта

Місце реєстрації (проживання)


Дополнительные пожелания (по согласованию сторон) : ______ __ __ _______________________________________________

Підтверджую, що я, а також особи, за усним дорученням яких мною замовлений цей тур, ознайомлені та згодні з умовами (і деталями) проведення туру: строки проведення туру, напрям, особливості здійснення чартерних рейсів, місце та умови розміщення (назва і категорія готелю, тип розміщення, харчування).

Форма оплати: ______________________.

Посада, ПІП, номер телефону, підпис представника ЗАМОВНИКА, завірений печаткою підприємства.

________________________________/ ___________________ /

М.П.

Дата заповнения:___________________


ТУРОПЕРАТОР:


________________________ /_______________/


ЗАМОВНИК:


__________________________/_______________/