asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


Матеріали

на Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти


вчительки української мови та літератури Квіт невської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Немирович Тетяни Миколаївни

2011
Заявка

на участь у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільно-гуманітарного профілю

Прізвище: Немирович

Ім’я: Тетяна

По батькові: Миколаївна

Місце роботи: Квітневська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Посада: вчитель української мови та літератури

^ Поштова адреса: 30244 с. Квітневе Білогірського району Хмельницької області

Телефон: (03841)97710

e-mail: kvitnevezosh@rambler.ru

Дата Підпис


Зміст

  1. Програма елективного курсу………………………………………. 4

  2. Методичні рекомендації для вчителів щодо його ефективного впровадження…………………………………………………………9

  3. Навчальний посібник для учнів……………………………………..10

  4. Список використаної літератури…………………………………….42


^ Програма елективного курсу «Ти знаєш, що ти – людина» для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Пояснювальна записка
Перед людиною три шляхи до розуму: шлях міркування – найблагородніший; шлях наслідування – найлегший; шлях особистого досвіду – найважчий.

Конфуцій

Література є не лише джерелом певної інформації, вона – головний ( а може, і єдиний) вихователь, особливо ж якщо взяти до уваги , що жити нам доводиться в часи гострих духовних та моральних криз і сучасна молода людина занадто далеко відходить від ідеалів добра, людинолюбства, честі й чесності.

Людина приходить у цей світ, щоб пізнати найвищі цінності, які звеличують її душу, дають можливість відчувати власну гідність, формують по- справжньому красиву особистість.

Позашкільна робота з дітьми потребує від учителя – словесника постійного підвищення своїх професійних якостей, методологічної компетентності та методичної майстерності, зростання його загальної гуманітарної культури, тому перед учителем літератури стоїть важливе завдання – виховати людину , особистість.

Заняття курсу мають стати джерелом утвердження засадничих основ високоморальної особистості, наповнення її життя глибоким сенсом активного служіння добру й істині.

Цей курс дає можливість ознайомитись із кращими надбаннями літератури, сприяє формуванню всебічно обдарованої особистості.

Курс розрахований на тих учнів, які цікавляться літературою, хочуть краще пізнати сутність людського життя, розібратись у його складних перипетіях, прагнуть у майбутньому пов′язати своє життя з тими галузями, що пов′язані з літературою.

Дібрані твори відкриватимуть перед школярами світ через призму їхнього сприйняття, сферу їх роздумів, настроїв, почуттів, даватимуть приклади позитивних поведінкових моделей та утвердження особистісності, формуватимуть морально-етичні цінності й позитивні риси характеру та сприятимуть усвідомленню школярами власності самобутності , потреби особистісного самоствердження, активному становленню юної особистості на засадах гуманізму.

Мета вивчення курсу :

  • сприяти всебічному культурному розвиткові покоління, якому належить розбудовувати нашу державу у наступні роки;

  • формувати в учнів уявлення про літературу як мистецтво слова, багатогранне і вишукане, яскраве і глибоке;

  • виховувати цілеспрямованість, людську гідність, усвідомлення високого призначення людини на землі, прагнення до самовдосконалення, до пізнання свого «я»;

  • використовувати кращі твори красного письменства для формування духовного світу школярів, творчої особистості , активної життєвої позиції.


^ Зміст навчального матеріалу

8 клас

35 год, 1 год на тиждень


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу


1

Вступ. Краса світу й людської душі в художньому слові.

2

Богдан Лепкий. «Цвіт щастя». Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя.

2

Спиридон Черкасенко. »Маленький горбань»- твір про красу і незахищеність людської душі. Образ Павлика- душевно красивого і щедрого хлопчика. Вміння хлопчика прощати і вірити в добро.

3

Олександр Довженко. «Зачарована Десна». Великий і чарівний світ дитинства. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова

4

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях. Характеристика образу чутливого до краси хлопчика Михайлика.

2

Андрій Малишко. « Стежина». Людське життя, як і стежина, безперервне. Персоніфікований образ стежини.

4

Олесь Гончар. « Собор». Проблема духовності сучасного українця. Заклик плекати, оберігати духовні скарби, історичну, культурну, будівничу спадщину українців

2

Анатолій Дімаров. «Блакитна дитина». Доброта і любов, розуміння, взаємо -підтримка в родині. Внутрішня гідність і повага до людей – риса характеру юного героя, стимули його поведінки.

4

Ліна Костенко.»Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту. Образ особливої дівчинки Анни. Духовне багатство – найбільший скарб у житті.

«Крила». Розгорнута притчова метафора про глибоке духовне наповнення людини - її «крилатість», що виявляється індивідуально.

3

Віктор Близнець. Повість «Звук павутинки». Дивовижність і краса світу, вміння відкривати його для себе. Неповторний світ дитинства - старт у майбутнє доросле життя.

2

Григір Тютюнник. «Дивак» . Проблема художньо обдарованої особистості у творі, прагнення митця до вільного самовираження.


^ 9 клас

35 год, 1 год на тиждень


К-ть год

Зміст навчального матеріалу

1

Вступ. Бути людиною – велике покликання

4

Василь Симоненко. « Ти знаєш, що ти – людина?» Кожна людина - неповторна, виняткова у своїй самобутності. Життя кожної людини - неоціненний скарб.

«Перехожий». Торжество нездоланного людського духу. Людина – це передусім творець і доброчинець.

«Я». Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність.

2

Євген Гуцало. «Олень Август». Роль незвичайного, романтичного у житті людини. Власний погляд на світ, вміння зберегти свою неповторність.

3

Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності.

2

Ірина Жиленко.»Жар-птиця». «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шлях до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

3

Василь Голобородько. « Хотів бути людиною». Прагнення до самовдосконалення, до пізнання свого «я».

«Ми йдемо». Патріотичний, оптимістичний настрій поезії. Утвердження народу як нації.

2

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму», «Забула внучка в баби черевички» - поезії про любов, доброту, високу духовність.

3

Ігор Римарук. «Різдво», «Зірка», «Обнови». Болісні роздуми про місце людини у складному сучасному світі, про важливість збереження вічних цінностей, себе в час апокаліпсису.

3

Василь Слапчук. «Той, хто в мене стріляв». Прагнення осмислити стосунки між солдатом – воїном і ворогом. Усвідомлення: ворог теж людина.

«Ladi Rain». Страждання ліричного героя від усвідомлення власних тяжких гріхів.

4

Валерій Шевчук. « Дім на горі». Барокове поєднання високого(духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви.

2

Іван Малкович. «З янголом на плечі». Уявлення митця про призначення людини у світі, плекання людиною «янгола» в собі.


^ Методичні рекомендації

щодо вивчення елективного курсу

«Ти знаєш, що ти – людина»

Курс має забезпечити індивідуальні інтереси учня : формування індивідуальної освітньої траєкторії школяра, орієнтація на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії. Програма курсу розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Робота учнів у кінці навчального року має бути оцінена.
^ Нормативні дані:


Клас

Семестр

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на рік

Види занять

Форма контролю

8

І-ІІ

1

35

Лекційні

Семінарські

Практичні


Контрольна робота

Самостійна робота

Залік

Захист проекту

9

І-ІІ

1

35Обравши курс, вчитель має право скоригувати кількість годин: розширити або ущільнити кількість годин на вивчення творчості кожного письменника.

^ Навчальний посібник

(методична розробка для учнів)

Посібник спрямований на розвиток творчих здібностей, загальнокультурного рівня учня через ознайомлення їх із життєвим і творчим шляхом письменників, розвиток високих моральних цінностей , втілених у художніх творах; виховання сучасної естетично розвиненої особистості, творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості та власної людської гідності.
^ Лепкий Богдан Сильвестрович (1872 - 1941)

Доля щедро обдарувала Богдана Лепкого. І він не змарнував свого таланту. Богдан Лепкий залишив багату творчу спадщину як поет і прозаїк, критик і літературознавець.

Народився у селі Крегулець 9 листопада 1872 року на Поділлі у родині священика. Закінчивши Бережанську гімназію, здобув вищу освіту у Віденському , Краківському та Львівському університетах. Учителював у Бережанах, у Кракові, був професором української літератури Ягелонського університету.

Кращі твори письменника: збірки поезій «З глибин душі», «Поезіє, розрадо одинока», «Доля»; збірки оповідань «З села», «Щаслива година», «У глухім куті»; історичні твори - «Мазепа», «Вадим», «Калла», «Орли».

«Цвіт щастя». Ця новела розповідає у притчовій формі про складні пошуки щастя та своєї долі. На цьому шляху чекають важкі випробування , небезпечні ситуації.

Якось, відповідаючи на питання маленького хлопчика, мати сказала йому, що щастя – то квітка, що росте ген за ставом. Хлопчик уночі вирішив відшукати квітку щастя. Він ледь не втопився, але і у хворобливих мареннях все просився шукати квітку щастя.

Хлопчик видужав і виріс. Старий вчитель ботаніки навчив розпізнавати усі квіти. Він тепер добре знає, що там далеко, за водою, не росте жодна квітка щастя. А все ж таки йому хочеться так її знайти.

Цей твір пробуджує бажання творити добро, іти на самопожертву заради інших, заради високих ідеалів.
^ Спиридон Феодосійович Черкасенко ( 1876- 1940 )

Спиридон Черкасенко - автор понад 30 збірок оповідань. Поезій, драм, романів. Чимало його віршів стали народними віршами.

Народився письменник 24 грудня 1876 року в місті Новий Буг на Херсонщині. Закінчив двокласну школу. Потім Новобузьку вчительську семінарію.

Творчість С. Черкасенка має два чітко окреслені період – відповідно до перебування в Україні та в еміграції. С. Черкасенко плідно працював у поезії, драматургії, великій прозі. Та довгий час спадщина письменника не видавалася, він був вилучений із літературного процесу, а пізніше його творчість обходили мовчанням.

Кращими творами письменника є: « Казка старого млина», « Про що тирса шелестіла», « Пригоди молодого лицаря».

Помітним здобутком малої прози С. Черкасенка є збірка « Маленький горбань». Книгу присвячено «дітям праці, нужди і горя».

« Маленький горбань». Головний герой оповідання – шахтарський хлопчик Павлик, який живе з матір′ю і дідом Антипом у маленькій убогій хатинці. Маленький горбань тяжко переживає своє каліцтво ( хлопці не хочуть з ним гратись ). Спілкувався він тільки з дівчатками, переповідав їм казки і сни, а вони, в свою чергу, слухали заворожено його поважну, повчальну мову. Цей світ казок зробив його лагідним, тихим, добрим, чулим до всього живого.

Одного разу одноліток Павлика, Захарко, жорстоко побив хлопчика лише за те, що той намагався зберегти гнізда жайворонків від знищення зухвалим хлопчиськом. Коли ж дід Антип, єдиний захисник Павлика, привів Захарка додому і сказав Павлику відлупцювати його, то Павлик, побитий, зневажений, плачучи підбіг до діда, благаючи його не наказувати хлопчика.

Павлик запропонував Захаркові погратися в крем′яки – і так вони затоваришували.

Письменник, зображуючи стосунки між дітьми, навчає бути добрими, співчутливими, не байдужими до горя ближнього. Добро перемагає зло, і на зло треба відповідати добром. Справжня краса людини не фізична, а внутрішня, бо іноді за потворною подобою знаходиться справді внутрішня краса, щира душа і добре серце.

^ Олександр Петрович Довженко

(1894 – 1956)

Олександр Довженко був кінорежисером, сценаристом, письменником, художником, публіцистом, працював у різних видах мистецтв.

Із дитинства був неперевершеним мрійником і фантазером. Його все цікавило довкола, всі галузі людської діяльності. Скрізь бажав утрутися, що засвідчує широту його світогляду.

Великий художник слова народився 10 вересня 1894 року на околиці містечка Сосниці В’юнище на Чернігівщині в багатодітній сім’ї селян-хліборобів.

Учився спочатку у Сосницькій початковій, пізніше – вищій початковій школі та Глухівському учительському інституті. Після закінчення інституту працював учителем у Житомирі та Києві. Мріє про університетську освіту, про академію мистецтв. 1917 року вступив до Київського комерційного інституту на економічний факультет.

З 1921 по 1923 рік знаходиться О. Довженко на дипломатичній службі в Польщі, Німеччині.

Відомий О. Довженко як карикатурист. Політичні й побутові карикатури , ілюстрації до творів українських письменників, портрети, шаржі, обкладинки до книг і журналів, плакати, малюнки до кінофільмів – у таких жанрах виступає художник.

Творчий пошук привів О. Довженка на Одеську кінофабрику: «…Я відчув інстинктом і збагнув розумом, що кіно і є той могутній засіб , через який я зможу в достатній мірі виявити себе як художник».

Олександр Довженко сам писав сценарії до своїх кінофільмів, формуючись одночасно і як кінорежисер, і як письменник. В українській літературі він виступив зачинателем жанру кіноповісті.

Першою спробою в кіно стали фільми «Вася - реформатор», «Сумка дипкур’єра», пізніше – «Арсенал», «Звенигора», «Земля».

Московські кінокритики оголосили фільм «Земля» націоналістичним, порадили митцю задуматись над висвітленням обраних тем.

А кіноповісті «Україна в огні», «Повість полум’яних літ» взагалі заборонили екранізувати й друкувати.

Сталін заборонив Довженкові вертатися в Україну і працювати на Київській кіностудії.

Розлука з Україною, постійний тиск на митця з боку влади, неможливість реалізувати більшість творчих задумів , вимушене продукування фільмів на замовлення Кремля підривали здоров’я сивочолого майстра, гнітили його душу. Перед смертю Довженко намагався повернутися в рідний край , однак не судилося.

Найвищими художніми критеріями митець вважав красу і «…чисте золото правди». За умов тоталітаризму влада намагалася зламати художника, деформувати його талант.

Насправді ж творча спадщина генія екрана і пера забезпечила йому місце серед найбільших світочів людства.

Кращими творами О. Довженка є: «Земля», «Україна в огні», «Повість полум’яних літ». «Зачарована Десна», «Поема про море», «Щоденник» та інші.следующая страница >>