asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 30 31

iee_logo


Міністерство освіти і науки україни

Національний технічний університет України

^ Київський політехнічний

інститут”

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
^ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"Енергетика:

економіка, технології, екологія"
присвячена вшануванню 90 років від дня народження відомого вченого, заслуженого працівника вищої школи УРСР,

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора
Винославського

Василя Миколайовича
конференція молодих дослідників, аспірантів та магістрантів

14-15 січня 2010 року
Наукові праці

Київ 2010

«Енергетика: економіка, технології, екологія». Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2010 р.

У збірнику представлено статті молодих фахівців з питань перспективних розробок та нових рішень в енергетиці сталого розвитку на науково-технічній конференції «Енергетика: економіка, технології, екологія».

До збірника включено статті за такими напрямками: сталий розвиток енергетики; енергоефективні екобезпечні технології та обладнання; автоматизація управління електротехнічними комплексами; електромеханічне обладнання енергоємних виробництв; теплотехніка та енергозбереження; геобудівництво та гірничі технології; охорона праці, промислової та цивільної безпеки; інженерна екологія, а також особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу України з урахуванням природоохоронних вимог. Викладено методи аналізу системи електропостачання, дано оцінку рівнів енергозабезпеченості та енергоефективності з урахуванням екологічного фактора та впливу галузі на людину.
^ Друкується за рішенням організаційного комітету науково-технічної конференції «Енергетика: економіка, технології, екологія»

Протокол № 8 від 22.02.2010 року
Організаційний комітет: Згуровський М.З., академік НАН України, ректор НТУУ “КПІ”; Праховник А.В., д. т. н., проф., директор ІЕЕ; Денисюк С.П., д. т. н., проф.; Дешко В.І., д.т.н., проф.; Кравець В.Г., д. т. н., проф.; Левченко О.Г., д. т. н., проф.; Шевчук С.П., д. т. н., проф.; Закладний О.М., к. т. н., доц.; Іншеков Є.М., к. т. н., доц.; Крючков А.І., к. т. н., доц.; Прокопенко В.В., к. т. н., проф.; Розен В.П., к. т. н., проф.
^ Відповідальний секретар: Побігайло В.А.
Адреса організаційного комітету:

Україна, Київ, 03056, вул. Борщагівська, 115, корпус № 22.

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Тел./факс: (044) 241 7037, (044) 241 7038
© Національний технічний університет

України «КПІ», 2010
1979-цвет11111 копия

ЗМІСТ
^ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИследующая страница >>