asyan.org
добавить свой файл
1НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
14.01.2003 N Щ-109-59
Щав-ву В.С.
04210, м. Київ,
пр-т Г. Сталінграда

Щодо надання роз'яснень про садівниче товариство

Шановний Владиславе Сергійовичу!
Національна комісія регулювання електроенергетики України
розглянула Ваш лист і повідомляє таке.
Садові товариства (далі - СТ) є специфічними самоврядними
об'єднаннями громадян для спільного здійснення своїх потреб,
пов'язаних з сільськогосподарським виробництвом на своїх садових
ділянках. Вони мають повну господарську самостійність у
провадженні своєї діяльності і покривають свої витрати за рахунок
внесків членів товариства.
Відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян" від
16.06.92 N 2460-XII ( 2460-12 ) об'єднання громадян діє на основі
статуту. Втручання державних органів та службових осіб у
діяльність об'єднань громадян не допускається, крім випадків,
передбачених Законом.
Садове товариство є юридичною особою-споживачем
електроенергії на підставі договору, укладеного з районними
електромережами обленерго. Товариство має власну електромережу і
розподільчі пристрої. Члени товариства не мають договірних
відносин щодо постачання електроенергії з обленерго.
Взаємовідносини між членами садового товариства і його
керівництвом, в тому числі розрахунки за спожиту електроенергію,
приєднання та відключення від електромереж товариства і інші
питання про енергопостачання окремих його членів регулюються
статутом товариства, або вирішуються згідно з Законом України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ) на зборах всіх членів або
представників членів об'єднання. Це стосується, зокрема,
відключення електропостачання на зимовий період, вимоги щодо
улаштування нової проводки та ін.
Відповідно до постанови НКРЕ від 10.03.99 N 309
( z0151-99 ) відпуск електроенергії садовим товариствам
проводиться за тарифом 12,6 коп. за 1 кВт/год. З 1 січня 2000 року
відповідно до Закону України від 03.12.99 N 1274-XIV ( 1274-14 )
"Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану
вартість" нараховується ПДВ в розмірі 20% (або 2,5 коп. за 1
кВт/год.). Загальна вартість електроенергії складає 15,1 коп. за 1
кВт/год.
Поняття "колективний споживач електроенергії" визначає, що
всі члени СТ - користувачі електроенергії є власниками
розподільчих мереж товариства. Вони несуть колективну
відповідальність за електроенергію, втрачену в загальних мережах
та індивідуальну відповідальність за електроенергію спожиту у
власних будиночках на ділянках (за показами індивідуальних
лічильників).
Втрати електроенергії в мережах СТ повинні відшкодовуватись
(додатково до оплати електроенергії по своєму лічильнику) членами
товариства через механізми, прийняті згідно з статутом. Зазначені
втрати за своєю природою діляться на технологічні втрати в лініях,
трансформаторах, лічильниках та ін.; комерційні втрати внаслідок
крадіжок електроенергії поза індивідуальними лічильниками.
Отже, відповідаючи на Ваше звернення, стверджуємо, що Ваша
відповідальність за спожиту електроенергію не обмежується оплатою
по індивідуальному лічильнику по тарифу НКРЕ.
Якщо ж керівництво СТ нав'язує Вам рішення, не підкріплені
статутними повноваженнями, то у Вас є всі підстави для судового
оскарження таких дій керівництва СТ.

З повагою,

Член Комісії Ю.Кияшко