asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 8 9 10 11
Тематика бесід «Я обираю здоровий спосіб життя»

(з профілактики ВІЛ /СНІДу)

Чисельні статистичні дані та наукові публікації підтверджують тенденції постійного погіршення стану здоров’я дітей України, у тому числі дітей молодшого шкільного віку. За даними Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, поширеність хвороб у дітей Харківської області у 2009 році становила 2156,1 випадків на 1000 дітей у віковій групі від 0 до 14 років.

Стан здоров’я населення визначається комплексом різних факторів: рівнем добробуту, умовами праці та побуту, екологією, доступністю і якістю медичної допомоги, але переважно – способом життя, який залежить від системи цінностей людини, що формується протягом життя. Саме тому актуальним напрямом виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. При проведенні профілактичної превентивної роботи особливо важливо враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів.

Рекомендовані теми бесід для учнів 1-5 класів (6 годин)

  1. Здоров’я перш за все. Шкідливі та корисні звички.

  2. «Дерево роздумів» щодо правильного рішення відносно свого здоров’я.

  3. Сам собі допоможу.

  4. Я вмію вибирати.

  5. Знай та будь обережний.

  6. Зупинись та подумай.

7. Вимоги щодо контролю за веденням класного журналу

Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, а в разі необхідності – термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності – відмітку щодо усунення недоліків.

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

^ Зразок оформлення сторінки «Зауваження до ведення класного журналу»

Число

і місяць

Зауваження і пропозиції перевіряючих

Відмітки про виконання

16.10.2009

Перевірка класного журналу щодо стану заповнення сторінок.

Записи на сторінках журналів ведуться відповідно до вимог.

Зауважень немає.

Заступник директора Мощенок Н.Д. (Підпис)
30.12.2009

Перевірка сторінок класного журналу щодо обліку навчальних досягнень учнів.

Виправлено тематичну оцінку учня Петрова Данила з трудового навчання стор.202., вчитель Іванов П.В.

Надати пояснювальну записку до 31.12.09.

Заступник директора Мощенок Н.Д. (Підпис)

31.12.2009. Виконано.

Учитель Іванов П.В. (підпис)

15.01.10

Перевірка журналу щодо обліку відвідування (пропусків занять).

Не підрахована кількість уроків, які пропущені через хворобу. Виконати до 17.01.10.

Директор гімназії Уткіна О.А. (Підпис)

16.01.2010. Виконано.

П.І.Б. класного керівника (підпис)

25.03.2010

Перевірка класного журналу щодо стану заповнення сторінок.

Записи на сторінках журналу ведуться відповідно до вимог.

Зауважень немає.

Заступник директора Мощенок Н.Д. (Підпис)
27.05.2010

Перевірка журналу щодо обліку бесід з профілактики дитячого травматизму. Записи ведуться відповідно до вимог. Зауважень немає.

Заступник директора Кібірєва Т.І. (Підпис).

<< предыдущая страница