asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 12 13
"Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також безпосереднього керівництва підпорядкованими структурними підрозділами пожежної безпеки Збройних Сил України.

Територіальне управління безпосередньо підпорядковується начальнику Управління пожежної безпеки.

2.2.2. Начальник територіального управління одночасно за посадою є Головним територіальним інспектором з пожежного нагляду (далі - начальник територіального управління).

Начальник територіального управління підпорядковується начальнику Управління пожежної безпеки.

2.2.3. Структура і Положення про територіальне управління затверджується начальником Управління пожежної безпеки.

2.2.4. На територіальне управління покладається:

контроль за дотриманням у військових частинах нормативно-правових актів України, наказів, директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, правил, норм і стандартів щодо запобігання виникненню пожеж та забезпечення безпеки людей у випадку виникнення пожеж на об'єктах військових частин;

перевірка пожежної безпеки у військових частинах, дислокованих у зонах діяльності територіального управління та структурних підрозділів територіального управління, незалежно від їх підпорядкованості;

проведення аналізу причин виникнення пожеж та стану пожежної безпеки у військових частинах та на його основі розробка заходів щодо попередження пожеж;

здійснення керівництва підлеглими структурними підрозділами пожежної безпеки та спеціальною підготовкою особового складу пожежних підрозділів, контроль за їх діяльністю, а також за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх боєздатності;

участь у технічному розслідуванні обставин і причин виникнення пожеж, ведення обліку пожеж та їх наслідків. Своєчасне надання, за підпорядкованістю, достовірної інформації про пожежі, що виникли, причини їх виникнення та наслідки до Управління пожежної безпеки;

керівництво спортивною роботою серед особового складу військових пожежних підрозділів і організація проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

ведення обліку пожежної техніки і подання відповідних даних про неї до Управління пожежної безпеки;

участь у розподіленні спільно з територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням пожежного обладнання та майна, а також контроль за його правильною експлуатацією у військових частинах;

здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби, та з інших причин;

участь в атестуванні, підборі і розміщенні кадрів, узгодження подання щодо призначення, переміщення, звільнення та присвоєння чергових військових звань офіцерам (прапорщикам) підпорядкованих органів пожежної безпеки;

участь у розробці проектів наказів, директив та інструкцій з пожежної безпеки;

проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки і у порядку, встановленому чинним законодавством, давати дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу у виробництво нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, на оренду приміщень і початок роботи новоутворених підприємств;

участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, розташованих у зоні діяльності, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції;

організація і проведення навчально-методичних зборів зі спеціальної підготовки із службовими особами органів пожежної безпеки військових частин;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

контроль за організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки;

керівництво гасінням пожеж.

2.2.5. Начальник територіального управління відповідає за:

виконання територіальним управлінням та його структурними підрозділами покладених на них завдань;

організацію профілактики пожеж і підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів до дій щодо гасіння пожеж та рятування людей на пожежі, що виникли на об'єктах військових частин, розташованих у зоні діяльності;

бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом, підготовку, виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу територіального управління та безпосередньо підпорядкованих органів пожежної безпеки.

2.2.6. Начальник територіального управління має право:

давати в межах своїх повноважень пропозиції керівникам структурних підрозділів та перевіряти їх діяльність;

перевіряти пожежну безпеку військових частин, розташованих у зоні діяльності, незалежно від підпорядкування і давати командирам (начальникам) та іншим службовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, пропозиції щодо усунення недоліків;

робити висновки на списання пожежної техніки, спеціального обладнання, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин, в порядку, встановленому Міністром оборони України;

оголошувати учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки гарнізонів (військових частин);

вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій;

здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення їх фінансування;

готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності службових осіб, інших працівників, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, нормативно-правових та нормативних актів щодо пожежної безпеки, невиконанні актів перевірки, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;

брати участь у роботі комісій з технічного розслідування причин та обставин виникнення пожеж;

у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов, або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу баз, складів, окремих виробництв, цехів, майстерень, агрегатів, експлуатацію клубів, будівель, споруд, окремих приміщень, електричного обладнання та ділянок електричних мереж, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт.

За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам внаслідок застосування санкцій, передбачених абзацом десятим цього підпункту, посадові особи територіального управління відповідальності не несуть.

2.2.7. Заступник начальника територіального управління та начальник відділу пожежної профілактики і бойової підготовки управління одночасно за посадою є заступниками Головного територіального інспектора з пожежного нагляду.

2.2.8. Територіальне управління має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

2.3. Служба пожежної безпеки територіального управління

2.3.1. Служба пожежної безпеки територіального управління (тут і далі під службою пожежної безпеки територіального управління необхідно також розуміти службу пожежної безпеки по району) є структурним підрозділом територіального управління, який призначений для організації виконання (в межах компетенції) у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах.

Служба пожежної безпеки територіального управління безпосередньо підпорядковується начальнику територіального управління.

2.3.2. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління одночасно за посадою є інспектором з пожежного нагляду.

Начальник служби пожежної безпеки територіального управління підпорядковується начальнику територіального управління.

2.3.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки територіального управління затверджується начальником територіального управління.

2.3.4. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління відповідає за:

виконання службою пожежної безпеки територіального управління покладених на неї завдань;

організацію пожежно-профілактичної роботи і підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів до дій щодо гасіння пожеж та рятування людей на пожежі.

2.3.5. На службу пожежної безпеки покладається:

здійснення постійного контролю за пожежною безпекою у військових частинах, розташованих у зоні діяльності, і надання командирам практичної допомоги в навчанні особового складу правилам пожежної безпеки та діям щодо гасіння пожеж;

керівництво спеціальною підготовкою особового складу штатних пожежних підрозділів, контроль за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх діяльності та боєздатності;

технічне розслідування обставин і причин виникнення пожеж;

своєчасне надання достовірної інформації про пожежі та причини їх виникнення начальнику територіального управління;

керівництво спортивною роботою серед особового складу військових пожежних підрозділів і проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

організація і проведення інструктажів, навчально-методичних зборів та занять з начальниками пожежних підрозділів, добровільних пожежних дружин (команд);

здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби, та з інших причин;

контроль за виконанням протипожежних норм та правил при будівництві військових будівель і участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, будівництво яких закінчено;

проведення пожежно-технічних обстежень об'єктів на території військових частин, які передаються в оренду, підготовка документів для подання їх начальнику територіального управління для отримання ними дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень;

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою у галузі пожежної безпеки;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

контроль за роботою пожежно-технічних комісій та організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

керівництво гасінням пожежі.

2.3.6. Начальник служби пожежної безпеки територіального управління має право:

проводити перевірки стану пожежної безпеки, давати командирам, начальникам та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, акти перевірки щодо усунення виявлених недоліків;

оголошувати учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин (гарнізону);

забороняти експлуатацію окремих цехів, майстерень, клубів, споруд (приміщень), агрегатів, електричного обладнання та ділянок електричних мереж у випадку порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей;

надавати пропозиції начальнику територіального управління щодо скасування дозволів на об'єктах на території військових частин, які передаються в оренду.

2.4. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України

2.4.1. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України є структурним підрозділом командування виду Збройних Сил України, який призначений для організації виконання (у межах компетенції) у виді Збройних Сил України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах виду Збройних Сил України та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки виду Збройних Сил України.

Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України безпосередньо підпорядковується першому заступнику командувача виду Збройних Сил України, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

2.4.2. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України одночасно за посадою є Головним інспектором виду Збройних Сил України з пожежного нагляду (далі - начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України).

Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України підпорядковується першому заступнику командувача виду Збройних Сил України, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

2.4.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки виду Збройних Сил України затверджується командувачем відповідного виду Збройних Сил України.

2.4.4. На службу пожежної безпеки виду Збройних Сил України покладається:

контроль за дотриманням у військових частинах виду Збройних Сил України нормативно-правових актів України, статутів Збройних Сил України, наказів, директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України, правил, норм і стандартів щодо запобігання виникненню пожеж та забезпеченню безпеки людей у випадку виникнення пожеж на об'єктах військових частин;

аналіз стану пожежної безпеки у військових частинах виду Збройних Сил України та розробка заходів щодо попередження пожеж;

розробка проектів наказів, директив, навчальних програм та інструкцій щодо пожежної безпеки з урахуванням особливостей виду Збройних Сил України;

ведення обліку пожеж та їх наслідків у виді Збройних Сил України;

участь у технічному розслідуванні обставин та причин виникнення пожеж у військових частинах виду Збройних Сил України, своєчасне надання достовірної інформації про пожежі, які виникли, та причини їх виникнення до Управління пожежної безпеки;

керівництво спеціальною підготовкою органів пожежної безпеки і пожежних підрозділів виду Збройних Сил України та здійснення контролю за їх діяльністю;

організація роботи з розвитку пожежно-прикладного спорту серед особового складу штатних пожежних підрозділів та проведення змагань на першість виду Збройних Сил України;

контроль за організацією підготовки особового складу військових частин виду Збройних Сил України за напрямом "Пожежна безпека";

визначення потреби в техніці і спеціальному обладнанні для штатних пожежних підрозділів виду Збройних Сил України, подання до Управління пожежної безпеки копій розрахунків-замовлень на пожежні автомобілі, пожежні танки та участь у їх розподіленні спільно з постачальними органами Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

контроль за правильною експлуатацією у військових частинах виду Збройних Сил України пожежної техніки, спеціального обладнання та майна, участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби, та з інших причин;

участь в атестуванні, підборі і розстановці кадрів та узгодження подання щодо призначення, переміщення, звільнення і присвоєння військових звань офіцерам (прапорщикам) органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України;

участь у розробці та вдосконаленні організаційно-штатної структури органів пожежної безпеки та пожежних підрозділів виду Збройних Сил України;

організація та проведення навчально-методичних зборів з особовим складом органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки.

2.4.5. На службу пожежної безпеки Військово-Морських Сил Збройних Сил України додатково покладається:

контроль за пожежною безпекою гідротехнічних споруд;

надання допомоги аварійно-рятувальній службі в гасінні пожеж на кораблях, допоміжних суднах і базових плавучих засобах, що стоять біля причалів, берегів та в доках;

розробка плану взаємодії пожежних підрозділів та кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України для надання допомоги при гасінні пожеж на берегових об'єктах.

2.4.6. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України відповідає за:

виконання службою та підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань;

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у військових частинах виду Збройних Сил України та надання допомоги командирам військових частин щодо усунення виявлених недоліків з питань пожежної безпеки;

спеціальну підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів виду Збройних Сил України.

2.4.7. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України має право:

давати пропозиції органам і підрозділам пожежної безпеки виду Збройних Сил України та перевіряти їх діяльність;

перевіряти пожежну безпеку військових частин виду Збройних Сил України;

давати командирам, начальникам та іншим службовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, акти перевірки щодо усунення виявлених недоліків;

готувати пропозиції для притягнення до відповідальності службових осіб, інших працівників, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, встановлених нормативно-правовими та правовими актами, невиконанні заходів, визначених у актах перевірки, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;

вимагати від посадових осіб для ознайомлення відомості та документи, які характеризують стан пожежної безпеки об'єктів;

оголошувати учбові пожежні тривоги у військових частинах, що перевіряються, з викликом сил та засобів, передбачених планами пожежної безпеки;

у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу баз, складів, окремих виробництв, цехів, майстерень, агрегатів, експлуатацію клубів, будівель, споруд, окремих приміщень, електричного обладнання та ділянок електричних мереж, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;

брати участь у роботі комісій з технічного розслідування причин та обставин виникнення пожеж.

За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам, внаслідок застосування санкцій, передбачених абзацом восьмим цього підпункту, посадові особи органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України відповідальності не несуть.

2.4.8. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

2.5. Служба пожежної безпеки об'єднання (з'єднання)

2.5.1. Служба пожежної безпеки об'єднання (з'єднання) є структурним підрозділом об'єднання (з'єднання), який призначений для організації виконання (у межах компетенції) у об'єднанні (з'єднанні) завдань, передбачених Законом України


<< предыдущая страница   следующая страница >>