asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10 11 12 13

Указівки щодо ведення книги

Книга ведеться Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальними управліннями пожежної безпеки.

Додаток 16

до пункту 8.4 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ЖУРНАЛ

проведення пожежно-профілактичної роботи військової частини (гарнізону)

_____________________________________________

(найменування військової частини /гарнізону/)

Почато: "__" ________20__ р.

Закінчено: "__" _____20__ р.

N з/п

Дата прове- дення пере- вірки

Наймену- вання об'єкта (сховища, цеху)

Запропоно- вані заходи

Термін вико- нання

Підпис відпові- дального виконавця

Підпис пере- віряю- чого

Від- мітка про вико- нання

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 17

до пункту 9.10 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ПЕРЕЛІК

пожежної техніки, обладнання та майна, які знаходяться на постачанні Збройних Сил України

N з/п

Найменування

Строк служби

Хто постачає

1

2

3

4

Автомобілі, гусеничні пожежні машини і мотопомпи пожежні


1

Автомобілі пожежні (усіх марок і типів)

10 років

Центральне автомобільне управління озброєння Командування сил підтримки ЗС України

2

Гусеничні пожежні машини (спеціальне обладнання)

10 років

Центральне бронетанкове управління озброєння Командування сил підтримки ЗС України

3

Запасні частини до пожежного обладнання, змонтованого на пожежних автомобілях (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

4

Запасні частини до пожежного обладнання, змонтованого на гусеничних пожежних машинах

10 років

Центральне бронетанкове управління озброєння Командування сил підтримки ЗС України

5

Мотопомпи пожежні причіпні (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

6

Мотопомпи пожежні переносні (усіх типів)

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

7

Возик до мотопомп пожежних переносних (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

Насоси пожежні


1

Насоси (до пожежних автомобілів усіх типів) і запасні частини до них

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

2

Насоси навісні шестерінчасті НШН-600

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

Вогнегасники


1

Вогнегасники ручні вуглекислотні (усіх типів), запасні частини до них (вентилі, маховички, розтруби тощо)

Балони - 30 років, вентилі, розтруби 10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

2

Вогнегасники вуглекислотні пересувні (усіх типів)

15 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

3

Вогнегасники вуглекислотні причіпні ВВ-400

15 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

4

Батареї ручного й автоматичного пожежогасіння (усіх типів)

15 років (або згідно з техніч- ними умовами)

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

5

Вогнегасники повітряно-пінні ручні (усіх типів)

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

6

Вогнегасники повітряно-пінні пересувні (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

7

Вогнегасники повітряно-пінні стаціонарні (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

8

Вогнегасники порошкові (у тому числі й закачні) (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

9

Вогнегасники порошкові пересувні (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

10

Вогнегасники порошкові стаціонарні (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

11

Вогнегасники комбіновані (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

Вогнегасні засоби


1

Піноутворювач (усіх видів)

До витрати

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

2

Змочувачі

До витрати

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

3

Покривала з негорючих тканин

До зносу

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

Водопінне обладнання


1

Генератори піни ГПС-200, ГПС-600, ГПС-2000, генератори піни типу "Пурга"

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

2

Гідроелеватор

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

3

Колонки пожежні КП

15 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

4

Пінозмішувачі переносні ПС-1, ПС-2, ПС-3

7 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

5

Стволи повітряно-пінні СПП, СППЕ

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

6

Стволи лафетні (усіх типів)

10 років (для зовніш- ніх устано- вок - 8 років)

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

7

Стволи ручні пожежні (усіх типів)

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

Пожежні рукави, з'єднувальні рукавні головки і приладдя


1

Водозбірник рукавний ВР-125

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

2

Головки рукавні з'єднувальні

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

3

Головки цапкові (муфтові) з'єднувальні

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

4

Головки перехідні з'єднувальні

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

5

Головки з'єднувальні до всмоктувальних рукавів

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

6

Головки заглушки

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

7

Ключі для головок всмоктувальних рукавів

10 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

8

Кільця гумові до пожежної з'єднувальної арматури

3 роки

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

9

Рукави пожежні напірні льняні

4 роки (на внут- рішніх кранах - 6 років)

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

10

Рукави пожежні напірні прогумовані

6 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

11

Рукави пожежні напірні із синтетичних волокон та з латексним гідроізоляційним шаром

6 років (на вну- трішніх кранах - 8 років)

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

12

Рукави пожежні всмоктувальні

6 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

13

Розгалуження рукавні типів СВ-80, СВ-100, СВ-125

8 років

Головне квартирно-експлуата- ційне управління ЗС України

14

Затримки рукавні

До зносу

Виготовляється військовою частиною<< предыдущая страница   следующая страница >>