asyan.org
добавить свой файл
1
Наказ Мінпраці Про внесення змін до Порядку видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації громадської організації інва

лідів
М І Н І С Т Е Р С Т В О
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З


________________ м. Київ № _____________

Про внесення змін до Порядку видачі
довідки про кількість працюючих
інвалідів та загальну кількість
працюючих на підприємстві та в організації
громадської організації інвалідів


Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1434,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації громадської організації інвалідів, затвердженого наказом Мінпраці від 25.03.2002 № 169, зареєстрованого в Мін`юсті 19.04.2002 за № 378/6666, що додаються.

2. Директору Фонду соціального захисту інвалідів М. Хобзею забезпечити доведення цього наказу до відома обласних відділень Фонду.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Міністр М. Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці України 03.11.2004 № 273

Зміни до Порядку

видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації громадської організації інвалідів

У тексті Порядку слова “Фонду України соціального захисту інвалідів” замінити словами “Фонду соціального захисту інвалідів”.

Пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Підприємство для отримання довідки про кількість працюючих на підприємстві, у його філії (відповідно до територіального місцезнаходження) та в організації громадської організації інвалідів подає до відділення Фонду соціального захисту інвалідів такі документи:

заяву;

копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

звіт про кількість працюючих інвалідів за попередній рік;

список інвалідів, які працюють на підприємстві та в організації громадських організацій інвалідів (додаток 1).

У разі, якщо підприємство працює менше року, то звіт про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві, його філії (відповідно до територіального місцезнаходження) та в організації громадської організації інвалідів подається за весь період діяльності підприємства, але не менше ніж за один звітний квартал”.

Додаток 3 до Порядку викласти в редакції, що додається.

 

Додаток 3

до пункту 4 Порядку видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації громадської організації інвалідів (в редакції Наказу Мінпраці від 03.11.2004 р. №273

Довідка

органу соціального захисту інвалідів про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві (філії) та в організації громадської організації інвалідів

 

Кому подається_____________________________________________

(назва та адреса одержувача)

(повне найменування юридичної особи)

(банківські реквізити юридичної особи)

(повне найменування структурного підрозділу)

(поштові реквізити, телефон структурного підрозділу)

(банківські реквізити структурного підрозділу)


 

Назва показника

Код рядка

Кількість працюючих

Кількість атестованих робочих місць для інвалідів

1

2

3

4

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній податковий період (місяць, квартал, рік):

 

 

 

на підприємстві (осіб)

01

 

 

у філії (осіб)

02

 

 

у тому числі кількість інвалідів:

 

 

 

на підприємстві (осіб)

03

 

 

у філії (осіб)

04

 

 

“_______”_____________________________р.

(дата видачі довідки)

 

 

Керуючий відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів