asyan.org
добавить свой файл
1
Безособовим називається дієслово, що означає дію (або стан), яка реалізується сама по собі, незалежно від діяча (особи чи предмета). Наприклад: вечоріє, смеркає, підмерзає, розвидняється, щастить.

Безособові дієслова не змінюються за особами, їм властива тільки форма 3-ї особи однини теперішнього і майбутнього часу, середнього роду минулого часу й умовного способу, а також форма інфінітива. Проте насправді значення особи, числа і роду безособові дієслова не мають, бо дії — стани, які вони позначають, відбуваються незалежно від нашої волі. Тому безособове дієслово ніколи не поєднується з підметом.

Безособові дієслова означають:

  1. явища природи (розвидняється, смеркає, підмерзає,вечоріє);

  1. стихійні явища (замело, залило, занесло, вигоріло, висушило);

  2. фізичний стан людини або її відчуття (трусить, пече, ріже, нудить, морозить, лихоманить );

4) психічний стан людини (гнітить, хочеться, тягне,
кортить, віриться
не віриться, спиться не спиться, не
лежиться, не сидиться, не читається, кортить);

5) буття, існування, стан або нестачу їх (минулося, розійшлося, не стало);

6) випадковість явища, незалежність його від особи(уявлення про долю):щастить, таланить, фортунить;

7) міру наявності чогось(бракує).
Завдання . У поданому тексті підкресліть особові дієслова однією лінією, а безособові - двома.
Цю історію хочеться казати найдорожчими словами, що даються людині в рідкі, неповторні години.

Хочеться кожне слово помити в українській криниці, де дівчина воду брала, і поставити слова чистими рядами, щоб незабутнє вигравало в них, як сонце на Великдень, і радувало людські серця у великі й важкі часи.

Хотілося би вишити слова, мов червоні квіти на холодних рушниках, і розвішати рушники в кожній хатині. (О. Довженко)
Завдання . Підкреслити безособові дієслова, пояснити , до яких груп за значенням вони належать. Схарактеризувати їх граматичні ознаки.

1) Не дрімалося у партизанському загоні — думалось про наступний день. (Ю.Збанацький) 2) Роздощилося, щоденно квасить і квасить, а ти мусиш іти. (Ю.Збанацький) 3) Хлопцям з голоду корчило пі лунки, в очах літали зелені й жовті метелики. (І. Микитенко) 4) Надворі морозило, дув західний колючий вітер. (А. Головко) 5) Під цим високим зоряним небом думається про все одразу. (О. Сизоненко)
Завдання . З кожним поданим дієсловом скласти й записати по два речення так, щоб це дієслово в одному реченні було особовим, а в другому — безособовим.
Наприклад. 1. Маленьке телятко пахло молоком і свіжим сіном. 2. Зранку вже пахло морозцем.
Червоніє, гуде, прибило, трясе.
— У реченнях з особовими дієсловами визначте граматичні основи.
Завдання. Розкрити дужки, поставивши інфінітив у безособовій формі.
1) У хаті (не сидіти). (Тягти) у садок, на свіжу прохолоду. (77. Мирний) 2) На землі (вечоріти). В небі ж був день. (П. Вер-нигора) 3) Уже (розвиднятися), коли Юхим вернувся із школи додому. (А. Головко) 4) Однак мене (морозити). (М. Коцюбинський) 5) Чую я — (не спати) щось моєму парубкові. (Марко Вовчок)
Завдання. Перебудувати речення так, щоб у кожному було безособове дієслово. З'ясувати синтаксичну роль безособових дієслів.
Теплий весняний дощ покропив землю. Сніг замів дороги. У лісі пахне сосна. Вода залила луки. Заморозки прибили зав'язь на деревах. Сніг замів сліди. Туман вкрив степ.