asyan.org
добавить свой файл
1
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ

З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб — платників податків.

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

витягу з Єдиного державного реєстру;

довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується.

3. Форма витягу та довідки з Єдиного державного реєстру встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. Витяг або довідка з Єдиного державного реєстру підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.

4. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дати надходження запиту.

5. За одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат.

6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов’язані з його веденням.

7. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

8. Органи державної влади звільняються від плати за одержання за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім особам на комерційній основі забороняється.

^ Форма Запиту на видачу витягу з Єдиного державного реєстру ( Додаток 1).

Форма Запиту на видачу довідки з Єдиного державного реєстру ( Додаток 2).

ВИПИСКА

^ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі — підприємцю за їх письмовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту або на підставі їх письмової заяви при видачі свідоцтва про державну реєстрацію або при його заміні.

2. У виписці зазначаються:

найменування юридичної особи або ім’я фізичної особи — підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — підприємця — платника податків;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця;

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи-підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб — платників податків;

наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи — підприємця;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

дата видачі виписки.

3. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

4. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або фізична особа — підприємець знаходиться у процесі припинення підприємницької діяльності, у виписці робиться відповідний запис.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру є чинною протягом тридцяти календарних днів з дати її видачі.

6. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі запису про:

відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

7. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

8. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов’язані з його веденням.

9. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

^ Форма Запиту на видачу виписки з Єдиного державного реєстру ( Додаток 3).

(Додаток 1)

ЗАПИТ

про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців


Державному реєстратору

_______________________________

_______________________________

Запитувач

_____________________________________________________________________________

                                                                      (найменування юридичної особи

_____________________________________________________________________________

                                                            або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

       Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу видати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичних осіб та (або) фізичних осіб - підприємців (необхідне підкреслити).
        1. Критерій пошуку відомостей про юридичних осіб (необхідне відмітити): До витягу внести (необхідне відмітити):

  

дані про постановку на облік (зняття з обліку)  

  

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію  

  

місце проведення державної реєстрації  

  

форма власності юридичної особи  

  

вищий орган управління  

  

розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної особи  

  

дата закінчення формування статутного або складеного капіталу юридичної особи  

  

керівник юридичної особи  

  

орган, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, у статутному фонді якої частка держави становить не менше 25 відсотків  

  

відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності  

  

засновники юридичної особи  

  

відокремлені підрозділи юридичної особи  

  

основні види діяльності юридичної особи  

  

стан юридичної особи  

  

статус відомостей про юридичну особу  

  

телефон для зв'язку  

  

дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора про надання відомостей з Єдиного державного реєстру про юридичну особу та фізичну особу - підприємця  

2. Критерій пошуку відомостей про фізичних осіб - підприємців (необхідне відмітити):

  

До витягу вносяться (необхідне відмітити):

  

дані про постановку на облік (зняття з обліку)  

  

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію  

  

місце проведення державної реєстрації  

  

дані про управителя майна фізичної особи - підприємця  

  

відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи - підприємця без довіреності  

  

основні види діяльності  

  

стан фізичної особи - підприємця  

  

телефон для зв'язку  

  

дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора про надання відомостей з Єдиного державного реєстру про юридичну особу та фізичну особу - підприємця 


Витяг (необхідне відмітити):

  

видати на руки 

  

надіслати поштою на адресу: 

країна: 

  

поштовий індекс: 

  

область: 

  

район: 

  

місто/село 
вулиця, будинок 


  

телефон ________________________ 


факс _____________________ 


"___" ____________ 20__ року 


  

_______________

(підпис) 


____________________________

(прізвище та ініціали) 


(Додаток 2)
ЗАПИТ

про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

        Державному реєстратору

________________________________________

________________________________________

Запитувач ________________________________________________________________________________

                                                                     (найменування юридичної особи

________________________________________________________________________________

                                              або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
      Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу видати довідку про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо

_________________________________________________________________________________

                                          (ідентифікаційний код, найменування, місцезнаходження юридичної особи

_________________________________________________________________________________

                                       або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця)

про проведення реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця (необхідне відмітити):
  1. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця.

  2. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

  3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

  4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю.

  5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з оголошенням її померлою.

  6. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця.

  7. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця.

  8. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.

  9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство.

  10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

  11. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її безвісно відсутньою.

  12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.
або про проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (необхідне відмітити):
  1. Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи.

  2. Державна реєстрація змін до установчих документів.

  3. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

  4. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників щодо припинення юридичної особи.

  5. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

  6. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

  7. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством.

  8. Державна реєстрація припинення на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством.

  9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження справи про банкрутство юридичної особи.
  10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення провадження справи про банкрутство юридичної особи.

  11. Державна реєстрація припинення за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.

  12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи.

  13. Унесення запису до Єдиного державного реєстру про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що пов'язане з банкрутством.

  14. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті злиття або поділу.

  15. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті приєднання або перетворення.

  16. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення про виділ.
     Довідку (необхідне відмітити):

      телефон ________________________                                       факс ______________________
      "___" ____________ 20__ року

                              м.п.                                ______________                        ________________________

                                                                                               (підпис)                                           (прізвище та ініціали)


  


видати на руки 


  


надіслати поштою на адресу: 


країна: 


  


поштовий індекс: 


  


область: 


  


район: 


  


місто/село 


  


вулиця,

будинок 


       телефон ________________________                                       факс ______________________
     "___" ____________ 20__ року    ______________                        ________________________

                                                                                          (підпис)                                                     (прізвище та ініціали)

(Додаток 3)

ЗАПИТ
про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців


Державному реєстратору

______________________

______________________

______________________

       Відповідно до статті 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу видати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
       


Запитувач

_____________________________________________________________________________

                                                                      (найменування юридичної особи

_____________________________________________________________________________

                                                            або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)телефон ________________________ 


факс _____________________ 


"___" ____________ 20__ року 


  

_______________

(підпис) 


____________________________

(прізвище та ініціали) 


Виписка отримана :

Серія _____ №___________
«__»__________ 20__ року ___________________ __________________

( підпис ) ( прізвище та ініціали